zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Milieuprofessionals
Column
Gepubliceerd: 2010-12-04
door: Kees van Oosten
Tijdens de eerste en de laatste keer dat ik een bijeenkomst bezocht van de Nederlandse Vereniging van Milieuprofessionals vertelde een jonge academica trots hoe zij er in was geslaagd om de luchtverontreiniging langs een drukke weg in Rotterdam, waarlangs veel mensen wonen en kinderen buitenspelen, met een slim rekenprogramma weg te rekenen. Eerst waren er nog vijf knelpunten, maar door het rekenprogramma iets anders in te stellen waren die knelpunten opgelost. Ik vind dat stuitend, maar de circa 100 aanwezige milieuprofessionals kennelijk niet, getuige het gegrinnik in de zaal. Ze herkenden zich kennelijk in het plezier waarmee het verhaal verteld werd.

Wie tref je nu aan op zo'n bijeenkomst van milieuprofessionals? Dat zijn ambtenaren werkzaam bij gemeentelijke en provinciale milieuafdelingen, milieuambtenaren werkzaam zijn bij VROM, medewerkers van commerciële adviesbureaus, medewerkers van het RIVM en TNO, in milieurecht gespecialiseerde advocaten, een eenzame medewerker van een GGD en een verdwaalde milieu-activist. Dat was ik dus. Mijn vraag aan de jonge academica of zij niet eigenlijk een staaltje ontduiking van de regelgeving weggaf werd duidelijk niet door de zaal gewaardeerd. Ook het betoog aan het eind van de bijeenkomst van de GGD-medewerker dat milieuprofessionals vooral niet moesten vergeten dat zij ooit milieukunde waren gaan studeren om aan de gezondheid van mensen bij te dragen, was niet echt wat de zaal horen wilde. Toen hij nog niet was uitgesproken was het al heel gezellig aan de bar. "De VVM zet zich in voor alle milieuprofessionals" staat er op hun site. Er staat niet dat het VVM zich inzet voor een beter milieu. Dat is duidelijk iets anders.

Op de site van VROM stond tot voor kort een leerzaam stukje, gepubliceerd op 29 november 2007: "Belangrijkste elementen nieuwe Richtlijn Luchtkwaliteit voor Nederland". VROM heeft het stukje om begrijpelijke redenen inmiddels van haar site verwijderd. Het was kennelijk alleen voor milieuprofessionals bestemd en niet voor het argeloze publiek dat gelooft dat VROM zich inzet voor een beter milieu en daar handen vol belasting voor betaalt. Onder het subkopje 1.6 "Wat heeft NL in de onderhandelingen bereikt?" zou je op een site van VROM wat successen verwachten in de strijd tegen de luchtverontreiniging. Vergeet het maar. Nederland heeft in de EU-onderhandelingen bereikt, ik citeer:

"uitstel voor PM10 norm: i.p.v. in 2005 hoeft pas in 2011 hieraan worden voldaan
uitstel NO2 grenswaarde met 5 jaar (van 2010 naar 2015)
géén aanscherping PM2,5 norm tot een waarde onder de 25 µg/gram/m3
géén feitelijke aanscherping PM10 norm (zoals EP voorstelde)".

(Download PDF VROM belangrijkste elementen nieuwe Richtlijn Luchtkwaliteit voor Nederland).

Het "EP" is het Europese parlement. Wat door VROM beschreven wordt als iets wat Nederland bereikt heeft (wat wil zeggen dat Nederland zich daarvoor heeft ingespannen) is uitstel en versoepeling van luchtkwaliteitsnormen die onze gezondheid moeten beschermen. Wie zo'n stukje op de site van VROM leest kan maar moeilijk geloven dat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bedoeld is om schadelijke stoffen als fijnstof en stikstofdioxide (NO2) terug te dringen. Dat is ook niet geval. Het NSL, ontwikkeld onder minister Cramer (PvdA), is ontwikkeld omdat de EU aan uitstel de voorwaarde verbindt dat er een plan wordt gemaakt om fijnstof en NO2 alsnog terug te dringen. Nou dat plan heeft de EU gekregen. Het bestaat uit twee documenten van samen 400 bladzijden en 39 bijlagen met rond de 3.000 bladzijden. Voer voor milieuprofessionals. En een plan waarbij de (wegen)bouw zijn vingers kan aflikken. De "monitoring" van het NSL is bedoeld om de EU wijs te maken dat er hard aan wordt gewerkt in 2011 resp. 2015 alsnog aan de normen voor fijnstof en NO2 te voldoen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht