zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Schoonrekenen in Utrecht
Column
Gepubliceerd: 2010-12-10
door: Kees van Oosten
31 Januari 2008 is een gedenkwaardige dag. s'Ochtends wezen berekeningen uit dat er op de M.L. Kinglaan, vlakbij het 24 Oktoberplein, in 2011 een concentratie NO2 zou zijn van 63 microgram/m3. In de loop van de dag zakte de voor hetzelfde wegvak voor 2011 berekende concentratie naar 43, 4 microgram/m3. Een wonderbaarlijke gebeurtenis. De grenswaarde waaraan voldaan moet worden is dus 40 microgram/m3 NO2.

De eerste berekening treft men aan in de Geactualiseerde luchtrapportage Woon-winkelblok Vredenburg-Noord, de tweede is uitgevoerd voor het Ontwerp Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 en treft men aan in Lucht voor ambitie, ook van 31 januari 2008 (auteur H. Haarsma). In beide gevallen werd de berekening uitgevoerd met het rekenmodel CAR II versie 6.1.1. Dat betekent dat in beide gevallen is gerekend met dezelfde emissies per voertuig.

Welk wonder heeft zich op 31 januari 2008 voltrokken? Volgens verkeersdeskundigen van de gemeente werd op die gedenkwaardige dag het VRU-verkeersmodel 1.31 vervangen door VRU-verkeersmodel 2.0. De berekende etmaalintensiteit op de M.L. Kinglaan in 2011 zakte daardoor, als men de deskundigen moet geloven, van 64.000 naar 49.700. In combinatie met wat andere kunstgrepen (*) bracht dat de overschrijding van de grenswaarde terug van 23 terug naar 3,4 microgram/m3 NO2. Wie durft er nog te beweren dat de luchtverontreiniging in Utrecht niet effectief wordt aangepakt?

In Lucht voor ambitie legt de toenmalige luchtcoördinator Haarsma uit wat het belang is van het ontwerp ALU 2008. Hoewel "de gemeente de laatste jaren alle zeilen heeft bijgezet om de luchtkwaliteit te verbeteren" zouden er nog enkele knelpunten resteren en die knelpunten vormen een probleem ........ voor de ruimtelijke ontwikkeling (dus niet voor de gezondheid). Voor het oplossen van die resterende knelpunten heeft Utrecht meer tijd nodig, namelijk tot 2015 in plaats van het oorspronkelijke peiljaar 2010. Om die extra tijd te krijgen moet "derogatie" aangevraagd worden aan de EU, maar de EU stelt als eis dat er een plan, het NSL, wordt overgelegd waaruit blijkt dat Nederland goed op weg is en dat vaststaat dat in 2015 alsnog aan de grenswaarde NO2 wordt voldaan. Mocht Nederland die derogatie niet krijgen, gaat Haarsma verder, dan blijft de verplichting om in 2010 aan de norm te voldoen onverkort van toepassing en loopt de herstructurering van het Stationsgebied en de As van Kanaleneiland ernstige vertraging op. Het ontwerp ALU 2008 vormde de Utrechtse inbreng in het NSL. "Het is voor Utrecht erg belangrijk dat de planning gehaald wordt, want elk tijdverlies maakt dat het NSL later van kracht wordt en daarmee ook later de derogatie (extra tijd om aan de normen te voldoen) van kracht kan worden", aldus Haarsma in een collegebrief van 5-2-2008 aan de raadsleden van de commissies Stedelijke Ontwikkeling en Verkeer en Beheer. Er stond dus nogal wat op het spel en het is duidelijk dat die 63 microgram/m3 in 2011 op de Kinglaan slecht uitkwam en dat die snel even omlaag gebracht moest worden.

De berekeningen voor het Kabinetsbesluit NSL van 10 juli 2009 werden uitgevoerd met de zgn. Saneringstool 3.1 Kennelijk was de omlaag gebrachte intensiteit op de M.L. Kinglaan (49.700 mvt/etmaal in 2011) nog veel te hoog om aan de normen te voldoen. Als men de website van de Saneringstool 3.1. bezoekt blijkt namelijk dat de gemeente aan de rekenaars van de Saneringstool voor het jaar 2011 een intensiteit van 24.262 heeft opgegeven voor het meest verontreinigde deel (bij de stoplichten) en 37.228 in 2015. Inmiddels, het kabinetsbesluit NSL is nu definitief en de derogatie is binnen, is de intensiteit voor (wegvak 1 van) de M.L. Kinglaan op 45.516 mvt/etmaal in 2011 gebracht, aldus blijkt uit de Monitoringstool. Zo gaat dat dus in Utrecht.

Is de M.L. Kinglaan een ongelukje? Nee, het blijkt structureel. Op flink wat "knelpunt-wegvakken" is de berekende intensiteit, vaak fors, teruggebracht. In onderstaand overzicht wordt de intensiteit waarmee gerekend werd (voor dezelfde wegvakken!) bij het opstellen van de luchtkwaliteitsrapportage 2003 vergeleken met de intensiteit die door de gemeente recentelijk werd opgegeven voor de zgn. monitoringstool om de concentratie te berekenen in 2011. Het is goed te weten, dat Utrecht sinds 2000 een groeiende stad is en dat het autogebruik in Nederland jaarlijks met ca. 2% toeneemt. Overigens, de intensiteit op de A27 bij Lunetten was in 2006 194.500 mvt/etmaal en zou volgens de monitoringstool in 2011 189.640 zijn. RWS kan er dus ook wat van. Bij de evaluatie van de monitoringstool schrijft het RIVM dat de invoergegevens niet door de rekenaars van de monitoringstool worden gecheckt en dat de wegbeheerders daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

Geconfronteerd met de opvallende verschillen tussen de berekende intensiteiten 2003 en 2011 pleegt de afdeling Verkeer aan te voeren, dat die verschillen verklaard moeten worden door het gebruik van verschillende versies van het VRU-rekenmodel. Met zo'n argument ("ik heb een andere calculator gebruikt") hoef je op school niet aan te komen als er telkens iets anders uit een wiskundige opgave komt. De waarheid is dat het VRU-verkeersmodel helemaal niet het totaal aantal dagelijkse autoritten in de stad of de regio berekent, maar alleen maar de manier waarop een gegeven aantal (dat ingevoerd moet worden) autoritten door het wegennet wordt afgewikkeld (via welke wegen). De opmerkelijke daling van de intensiteit tussen 2003 en 2011 in Utrecht is dus niet het werk of het gevolg van de keuze van een bepaalde versie van het verkeersmodel, maar eenvoudig een keuze van de rekenaar om voor 2011 een aanzienlijke lager aantal autoritten in het rekenprogramma in te voeren. De vraag is dus: hoe komen die rekenaars erbij dat het totaal aantal dagelijkse autoritten in de stad tussen 2003 en 2011 spectaculair is afgenomen, terwijl Utrecht groeit en het autoverkeer in Nederland elk jaar met ca. 2% toeneemt?

De vraag waar de verkeersdeskundigen ons eigenlijk mee laten zitten is: zijn ze volstrekt incompetent of hebben ze domweg naar een door het beleid gewenste uitkomst toegerekend?

(Download tabel vergelijking intensiteiten 2003-2011.pdf).

(*) de afstand van het rekenpunt ging van 8 naar 17 meter.


Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht