dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Bejaarden op de barricades
Column
Gepubliceerd: 2010-02-01
door: Kees van Oosten
We zijn gewend te denken dat het de jonge generatie is waar verandering en hervorming vandaan moeten komen. Bejaarden en berusting hoorden immers altijd bij elkaar. Dat zou echter wel eens helemaal anders kunnen worden. Alles wijst er namelijk op dat het juist de bejaarden zijn die in de toekomst de straat op gaan, het stadhuis bezetten en de barricades beklimmen.

Ik werd op dat idee gebracht doordat de meeste actievoerders die ik de afgelopen jaren heb leren kennen rond of boven de zestig zijn. Bij Rood van de SP tref je (gelukkig) nog opstandige jeugdige actievoerders aan, maar dan heb je het wel gehad. Studenten, daar hoef je tegenwoordig echt niet meer op te rekenen, die sprokkelen studiepunten bij elkaar en zijn met hun carrière bezig.

Dat een gebrek aan engagement tegenwoordig bij de jeugd hoort en hervormingsdrang bij de ouden van dagen is niet zo vreemd als op het eerste gezicht lijkt. Vergeleken met de jaren '60 is de wereld ontzettend competitief geworden. Wie in de 60-er jaren van school kwam of afstudeerde, had de banen voor het oprapen. Tegenwoordig mag je aansluiten bij een lange rij werkzoekenden. Werk zoeken en werk houden vraagt in deze competitieve wereld zo veel inzet en energie dat er weinig tijd overschiet voor actie. En je moet je tegenwoordig gedeisd houden, want je staat zo op straat. Dat wij door voortschrijdende techniek en informatisering het rijk der vrijheid zouden binnengaan, zoals door futurologen in de vorige eeuw werd voorspeld, blijkt een ernstige vergissing te zijn.

Bejaarden hebben het makkelijker. De bejaarden van nu zijn een stuk beter opgeleid dan de bejaarden van toen. Dankzij verbeterde arbeidsomstandigheden en sociale voorzieningen zijn bejaarden van nu gemiddeld genomen bovendien vitaler dan ooit. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd beginnen ze daarom aan hun tweede leven en gaan ze er nog eens lekker tegenaan. Om een actiegroep bij elkaar te krijgen, hoef je maar affiches op te hangen in bejaardentehuizen of te adverteren in het ANBO-magazine. Belangstelling genoeg.

De generatie die nu bejaard wordt, en dat is een belangrijk verschil met de jonge generatie, herinnert zich het idealisme van de 70-er jaren, de hartverwarmende discussies over een betere wereld zonder geweld, uitbuiting en roofbouw op de natuur, over een economie die ondergeschikt zou moeten zijn aan het welzijn. En ze heeft ook meegemaakt hoe dat idealisme is verdrongen door de opkomst van een nieuwe klasse van baantjesjagers en van een omvangrijke overheidsbureaucratie. Dié generatie, vitaal en goed opgeleid, staat op het punt met pensioen te gaan en weer vrij voor de eigen mening te kunnen uitkomen. En reken maar dat die dan de barricades opgaat.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht