dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Column
Gepubliceerd: 2010-02-09
door: Kees van Oosten
Gaat GroenLinks na de verkiezingen toch akkoord met de aanleg van de Spoorlaan? Alles is mogelijk in de politiek, zodra het gaat het om de vraag wie in het college mag aanschuiven.

In de aanloop van de raadsverkiezingen 2006 was GroenLinks een tegenstander van de fly-over over het 24 Oktoberplein. Dat veranderde tijdens de college-onderhandelingen. In het collegeprogramma 2006-2010 stond: "De fly over op het 24 Oktoberplein wordt gerealiseerd in overeenstemming met de eerder genomen besluiten hierover." Zoals bekend, mocht GroenLinks toen twee wethouders leveren.

Veel trouwe GroenLinksers begrepen deze zelfverloochening niet. Eén daarvan stuurde een mailtje aan Peter Corler. Hoe GroenLinks nu met die fly-over had kunnen instemmen. Nu had Peter Corler kunnen antwoorden: dat was een concessie die wij helaas hebben moeten doen, maar in veel andere opzichten heeft GroenLinks zijn zin gehad. Maar dat antwoordde Corler niet en het zou ook niet waar zijn. Hij mailde op 12 september 2006: "Ik ben bang dat nieuwe maatregelen t.a.v. het parkeren, bevorderen van fietsen en het weren van auto's uit de binnenstad niet voldoende zijn om de fly-over (of een tunnel) overbodig te maken."

Dit is niet het antwoord van iemand die eigenlijk tegen de fly-over was. Dit is het antwoord van iemand die die fly-over gewoon nodig vond. We hadden liever een tunnel gezien, schreef Corler, maar "De keuze voor een tunnel of een fly-over heeft geen invloed op de hoeveelheid verkeer." Dus nog jokken ook. Want wat schreef GroenLinks als reactie op het Manifest van West? "Voor de fly-over bij het 24 oktoberplein heeft GroenLinks een alternatief voorgesteld. In plaats van een twee maal tweebaansweg over de fly-over willen wij een tunnel met daarin tweemaal
een eenbaansweg. Dit zorgt voor een afname van de bewegingsruimte voor het autoverkeer."

Als die fly-over er straks toch komt, hebben de omwonenden dat dan niet aan GroenLinks te danken? En hoe groot is de kans dat GroenLinks, als het straks weer dringen geblazen is om in het college te komen, akkoord gaat met de Spoorlaan?

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht