woensdag 19 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Kafka in de thuiszorg
Column
Gepubliceerd: 2010-02-28
door: Kees van Oosten
Mevrouw V van 75 jaar is slecht ter been, heeft recht op 6 uur hulp per week, maar zit al 6 maanden zonder hulp. Klagen bij Thuiszorg Service Nederland en ZUWE heeft geen zin, klagen bij de Inspecteur voor de Gezondheidszorg helpt niet en de ouderenadviseur van Portes zegt dat ze het zelf maar moet uitzoeken. Ten einde raad heeft mevrouw drie brieven gestuurd naar burgemeester Wolfsen, maar ook die antwoordt niet.

Op 23 juni 2009 klaagt mevrouw V bij de klachtencommissie van Thuiszorg Service Nederland (TSN). Het schoonmaken zou niet goed zijn en de hulp zou tegen haar geschreeuwd hebben. Een paar dagen later krijgt mevrouw antwoord. Niet van de klachtencommissie, maar van Manager Zorg en Kwaliteit Hans van Laarhoven. Met andere woorden: de klacht wordt door de manager afgehandeld en niet ter hand gesteld aan de klachtencommissie, waaraan hij geadresseerd was. De klacht wordt niet onderzocht, mevrouw krijgt een andere hulp. Op advies van Cliëntenbelangen schrijft mevrouw een brief aan manager Van Laarhoven waarin ze laat weten erop te staan dat de klachtbrief door de klachtencommissie wordt behandeld. Van Laarhoven antwoordt niet.

Cliëntenbelangen probeert namens mevrouw V contact op te nemen met Van Laarhoven over de afhandeling van de klachtbrief, maar krijgt geen antwoord. Ook als Cliëntenbelangen dreigt de Inspectie voor de Gezondheidszorg te schrijven, komt er geen antwoord. Op 17 september 2009 wendt Cliëntenbelangen zich tot de Inspectie voor de Gezondheidszorg om te melden dat TSN de klachtbrieven die aan de klachtencommissie geadresseerd zijn niet aan de klachtencommissie ter hand stelt, maar achterhoudt en door de manager laat afdoen. De Inspectie reageert niet.

Op 8 juli 2009 klaagt mevrouw V dat de nieuwe hulp op 6 juli helemaal niet geweest is en bovendien vaak geen werkbriefjes bij zich heeft, die mevrouw V als klant moet aftekenen. Mevrouw V wil de werkbriefjes zien, waarvan de hulp beweert dat die door haar zijn getekend. Een kopie gaat weer naar de klachtencommissie. Op 7 september 2009 ontvangt mevrouw V van TSN-kwaliteitsfunctionaris Rob Pijnenburg antwoord dat de werkbriefjes allemaal zijn getekend en dat het klachtendossier wordt afgesloten. De klacht, die geadresseerd was aan de klachtencommissie, wordt dus weer achtergehouden door het management. TSN gaat niet in op het verzoek van mevrouw V de werkbriefjes, die zogenaamd door haar zouden zijn getekend, te mogen inzien. TSN is de klachten van mevrouw V zat en laat aan de gemeente weten dat TSN geen hulp meer aan mevrouw V wil leveren.

Op 6 augustus 2009 krijgt mevrouw V bericht van de gemeente dat Zuwe Zorg bereid is gevonden de zorg met ingang van 24 juli 2009 over te nemen. Op 5 september 2009 klaagt mevrouw V bij Zuwe Thuiszorg dat de zorg niet is komen opdagen en dat het werk half gebeurt. Zuwe Thuiszorg laat weten dat er geen andere hulp is. Sinds 5 september 2009 heeft mevrouw V geen hulp meer. De ouderenadviseur van Portes zegt niets voor haar te kunnen doen en adviseert haar het nog maar eens bij een andere thuiszorginstelling te proberen.

Op 28 september 2009 schrijft mevrouw V een brief aan burgemeester Wolfsen. Er komt slechts een ontvangsbevestiging. Op 2 december 2009 schrijft mevrouw V opnieuw aan burgemeester Wolfsen. Mevrouw schrijft dat zij nu 4 maanden zonder hulp is, maar dat ze het echt niet zelf kan. Mevrouw V schrijft dat ze een kaartje bij AH heeft opgehangen en dat daar iemand op gekomen is die het hele huis voor 100 euro heeft schoongemaakt. Van haar bescheiden inkomen kan ze dat echter niet betalen. Er komt geen antwoord van Wolfsen. Op 7 januari 2010 schrijft mevrouw V voor de derde en laatste keer een brief aan burgemeester Wolfsen. Ze schrijft hem dat ze nu 5 maanden geen hulp heeft ontvangen. Ook op deze brief krijgt ze geen antwoord. Misschien omdat ze in de vorige brief schreef: "U doet alleen bij al uw bezigheden de prettige dingen de rest delegeert u."

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht