dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
Column
Gepubliceerd: 2010-02-12
door: Kees van Oosten
Twintig jaar geleden konden kinderen beter rekenen dan nu. De opgave 458 + 26 + 217 + 1234 = ... is voor de huidige groep-8-leerling echt te moeilijk. En ook de vraag "Hoeveel is 19 procent van 650 euro?" is tegenwoordig voor deze groep te hoog gegrepen. Met taalbeheersing is het ook al droevig gesteld. De inspectie van het onderwijs rapporteert over de onderbouw van het vmbo en praktijkonderwijs dat "een ruime meerderheid van de leerlingen over onvoldoendebasisvaardigheden op het terrein van de Nederlandse taal beschikken bij de start van het voortgezet onderwijs. Bovendien blijkt dat dit probleem in de loop van de onderbouw zekerniet kleiner wordt." De vmbo's in Utrecht blijken wat de ontwikkeling van de woordenschat betreft nog eens een stuk slechter te presteren dan landelijk gemiddeld. In het eerste leerjaar gaat de woordenschat nauwelijks vooruit(Taalprestaties in het Utrechts voortgezet onderwijs, januari 2008).

Een miljard euro erbij voor docenten, anderhalf miljard euro erbij voor doorlopende taal- en rekenleerwegen en op termijn nog eens vier miljard euro per jaar erbij, aldus Staf Depla (PvdA). "Scholen zullen een zodanig personeelsbeleid moeten gaan voeren dat er ook eens iemand uit kan vliegen." Docenten moeten "voluit gaan". Professionals de ruimte geven om scholen te leiden, en dat hoeven geen docenten te zijn. Aldus Depla. Wat in de politieke retoriek van Staf Depla (VillaOnderwijs 2009/13) ontbreekt, is een zorgvuldige analyse van de beroerde toestand in het onderwijs.

Bij de Vereniging Beter Onderwijs Nederland tref je die analyse wél aan: de immense schaalvergroting, de toegenomen bureaucratie, de benarde positie vande docent, de intrede van de professionele bestuurders, die de school willen runnen als een bedrijf en zichzelf managerssalarissen toeëigenen, modieuze didactiek en management. En om de bureaucratie te beperken, heeft de overheid nog veel meer bureaucratie in het leven geroepen. Tussen de overheid en de docent is een dikke bestuurslaag gegroeid, waarop geen controle meer mogelijk is en die een ongehoorde macht uitoefent die "niet zelden ontaardt in intimidatie van docenten door bestuurders" (NRC, 6/7 februari 2010).

Professionals de ruimte geven en meer personeelsbeleid, zodat er ook eens iemand uit kan vliegen, zoals Staf Depla propageert, staat haaks op de analyse van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland, die nu juist een óntbureaucratisering voorstelt. Het is ook zeer de vraag of er wel miljarden bij moeten. "Het aandeel managers in het onderwijs heeft onaanvaardbare hoogten bereikt waarbij hoge salarissen worden betaald. Volgens accountantsonderzoek gaat op sommige hbo'snog maar 20 procent van het budget naar onderwijs voor studenten." Aldusde voorzitter Ad Verbrugge van de Vereniging Beter Onderwijs Nederland in de NRC.

Kortom: wegsnoeien al die dure professionele bestuurders met hun tirannieke personeelsbeleid. En het geld dat daarmee vrijkomt, gebruiken om klassen kleiner te maken en ruimte te scheppen voor veel meer praktijklessen, zodat docenten weer aan lesgeven toekomen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht