zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Open brief aan Rinda den Besten
Open brief
Gepubliceerd: 2010-02-28
door: Kees van Oosten
Open brief aan Rinda den Besten (28-2-2010, 00 uur 23)

Beste Rinda,

Vanavond zag ik je bij Eénvandaag over het onderwerp veiligheid. Thuisgekomen heb ik het PvdA-verkiezingsprogramma 2006 er nog eens op nagelezen. Daar staat een uitvoerig stuk in over veiligheid in de buurt (zie PvdA website).

Als ik jou zo vol overtuiging zie en hoor vertellen wat de gemeente volgens de PvdA moet doen om de onveiligheid terug te dringen, dan denk ik: waarom is het ondanks de goede voornemens die in het verkiezingsprogramma 2006 stonden in de achterliggende collegeperiode niet gelukt? Toen wist je ook heel overtuigend te vertellen dat de PvdA de onveiligheid zou aanpakken.

Laat ik de vraag anders stellen? Was het PvdA-verkiezingsprogramma 2006 wat betreft het onderwerp veiligheid niet goed? Of is het niet uitgevoerd? En aan wie ligt dat dan? Laten we de problemen en verantwoordelijke personen nu ook echt benoemen (zoals dat in het politieke jargon tegenwoordig heet).

De Utrechtse Veiligheidsmonitor 2009 meldt dat er t.o.v. 2008 12% meer winkeldiefstallen, 9% meer woninginbraken en 5% meer geweldsdelicten hebben plaatsgevonden. (Zie mijn column Veiligheid in debat op www.vrijepers.info). Dat de criminaliteit in Utrecht daalt, zoals de website van de gemeente meldt, is dus apert bezijden de waarheid. De criminaliteit in Utrecht is juist fors toegenomen. Opnieuw lijkt de voorlichting op de site van de gemeente meer op Sovjet propaganda.

De constatering dat de criminaliteit zou zijn gedaald is gebaseerd op een doorzichtige statistische truc: men baseert zich namelijk op het aantal aangiften! Maar steeds minder mensen doen aangifte omdat er toch niets mee gebeurt. M.a.w. de criminaliteit is niet gedaald, maar de aangiftebereidheid is verder gedaald. Dat is een landelijke trend. In slechts ca 25% van de gevallen doen burgers aangifte. En hoe dat komt weet ook iedereen: onze agenten zitten (verplicht) voor ruim 50% administratie te doen en worden de straat opgestuurd om een opgedragen hoeveelheid bonnen te schrijven (fietsverlichting e.d.), terwijl ze in de eerste plaats boeven zouden moeten vangen.

Het is dus ook in 2009 domweg een stuk onveiliger geworden. De komst van Wolfsen, die beweert dat hij alles van veiligheid weet, heeft daar niets aan veranderd. Sterker nog, de aanpak van Wolfsen heeft de stad juist onveiliger gemaakt. De onveiligheid en de overlast wordt gewoon van wijk tot wijk verplaatst: het waterbedeffect. Wolfsen richt zich teveel op de Marokkaanse 'rotjochies' want dat scoort in de publiciteit goed. Maar die nemen een voorbeeld aan de echte criminelen die er steeds beter in slagen om niet gepakt te worden.

Veiligheid is een te belangrijk onderwerp voor verkiezingsretoriek. Wordt het nu niet tijd om gewoon te constateren dat de gemeente, i.c. Wolfsen en zijn afdeling openbare en veiligheid, gewoon de kennis niet in huis heeft om het probleem van de veiligheid in Utrecht effectief aan te pakken? Wij hebben een gerenommeerd criminologische instituut in Utrecht, waarom laten we die nu niet eens kritisch naar het veiligheidsbeleid kijken. Of laten we de Kriminalpolizei eens uitnodigen om mee te denken, die aanzienlijk beter scoort. Eén ding is zeker: als de gemeente op deze manier verder moddert is de onveiligheid in 2014 weer verder toegenomen en krijgen we in 2014 weer dezelfde verkiezingspraatjes.

met vriendelijke groet,
Kees van OostenAntwoord van Rinda den Besten (28-2-2010, 11 uur 11)

Beste Kees,

Wat leuk dat je ook gekeken hebt. Ik heb in het programma - net als ik overal doe - vooral genuanceerd geprobeerd aan te geven dat de objectief gemeten Jongerenoverlast aan het afnemen is, door onze forse, harde en sociale inzet in wijken als Zuilen. Zie hier.

Maar wat altijd bij veiligheid het geval is, de daling van de gevoelens van onveiligheid volgt altijd pas jaren later. Die onveiligheidsgevoelens bij mensen vind ik ook een groot probleem, maar ze zijn niet rechtstreeks te relateren aan de werkelijke (on)veiligheid.

Wat we kunnen constateren is dat onze inspanningen werken, dat we onze doelstellingen uit 2006 hebben behaald, maar dat we er nog lang niet zijn. Vasthouden en volhouden dus!

Groetjes
RindaAntwoord Kees van Oosten (28-2-2010, 13 uur 55)

Beste Rinda,

Dank voor je vlotte antwoord. Ik heb me een tijdje terug verdiept in de manier waarop gevoelens van onveiligheid gemeten worden in Utrecht (en andere steden). Daar zou ik niet op afgaan. Ik noem dit echoput-onderzoek: wat eruit komt, is wat je erin roept. De harde taal van Wolfsen in de krant die de suggestie moet wekken van kordaat optreden, camera's die de suggestie wekken dat de buurt goed in de gaten wordt gehouden, politieauto's die door de buurt rijden en niet te vergeten een Veiligheids¬monitor waarin (in strijd met de feiten) staat dat de criminaliteit is afgenomen. Dat heeft met echte aanpak van onveiligheid weinig te maken. Ik zou het gewoon veiligheidspropaganda willen noemen: de suggestie wordt gewekt dat er alles aan gedaan wordt, maar er wordt eigenlijk niets aan gedaan. Dat blijkt uit het feit dat het aantal winkeldiefstallen, woninginbraken en geweldsdelicten sterk is toegenomen.

Dat, ondanks alle propaganda, het gevoel van onveiligheid in de periode Wolfsen is toegenomen, wordt niet verklaard, zoals jij schrijft, doordat de daling van de gevoelens van onveiligheid altijd een paar jaar naijlt, maar doordat wat de mensen dagelijks meemaken (dat het geweld en de diefstal toenemen en dat er als regel niets met de aangifte gebeurt) niet strookt met wat ik in de eerste alinea de gemeentelijke veiligheidspropaganda noem.

De feiten zijn dat Utrecht objectief genomen steeds onveiliger wordt en dat Wolfsen en de politie hun greep op de criminaliteit volledig kwijt zijn. Die jongetjes op hun brommertjes, dat is natuurlijk heel vervelend, maar al dat gedoe daarover en al die beelden die te pas en te onpas door rubrieken als Eén Vandaag worden gereproduceerd, maken dat het falen van de bestrijding van de echte criminaliteit wordt gemaskeerd en dat bestuurders die voor dat falen verantwoordelijk zijn de laan niet worden uitgestuurd.

Weet je dat het officiële ophelderingspercentage in Nederland 15% is? Dus van slechts 25% van de delicten wordt aangifte gedaan en van die 25% wordt slechts 15% opgehelderd. Volgens een onderzoek van Prof. Tak (die uit Nijmegen) en hoofdinspecteur Vroegop is dat in Duitsland 50%. Zie voetnoot onder aan de brief. En dus is daar de aangiftebereidheid ook een stuk groter. In Nederland woekert de criminaliteit. Het is mijn stellige overtuiging dat hier de verklaring ligt voor de populariteit van Wilders: het feit dat criminaliteit en onveiligheid in Nederland met bureaucratie en propaganda worden bestreden, dat bestuurders, burgemeesters en hoge ambtenaren (openbare orde en veiligheid) niet op hun falend veiligheidsbeleid worden afgerekend en dat de klachten van burgers dus volstrekt niet serieus worden genomen.

Ik stel voor om het dáár eens over te hebben in plaats van altijd maar over die jongetjes met hun brommertjes. (Is het overigens niet een idee om buiten gehoorsafstand wat crossbanen aan te leggen met een gezellige kantine en een sleutelwerkplaats? Dan is dat probleem ook opgelost.)

Met vriendelijke groet,

Kees van Oosten
Vroegop, mr. J en Tak, prof. mr. P.J.P. Opgelost. Een onderzoek naar capaciteitsverdeling en opsporingsprestaties binnen politieregio’s in Nederland (1996-2003). Nijmegen: Wolf Legal Publishers

Veiligheid in debat (column www.vrijepers.info)

Utrecht wordt steeds onveiliger: 12% meer winkeldiefstallen, 9% meer woninginbraken en 5% meer geweldsdelicten.

Vanavond werd op de verkiezingsbijeenkomst in Noordwest het onderwerp "veiligheid" vluchtig behandeld. Veel tijd was er niet, want er stonden nog drie belangrijke onderwerpen op de agenda, er waren 13 lijsttrekkers die allemaal iets zeggen moesten en ook het publiek wilde graag aan het woord komen. Onder zulke omstandigheden komt zo'n belangrijk onderwerp niet uit de verf. En dat is jammer, want er valt meer over te zeggen dan dat rotjochies wat kordater door oom agent moeten worden aangepakt als ze belletje lellen of vuilnisbakken omver kegelen (zoals Pietje Bell dat pakweg 50 of 100 jaar geleden ook al deed).

Vrijwel alle lijsttrekkers waren het er over eens dat criminaliteit het beste meteen al bij de jeugd kan worden aangepakt. Waarom vindt iedereen dat eigenlijk zo vanzelfsprekend? Dat is het helemaal niet en dat valt ook makkelijk in te zien. Die rotjochies nemen namelijk een voorbeeld aan hun volwassen broers, die in een dikke mercedes of bmw rondrijden. Die rotjochies zien dat misdaad loont omdat de politie daar niets tegen doet. En omdat die rotjochies niet gek zijn, denken ze: als ik straks ook in een dikke mercedes of bmw wil rijden kan ik maar beter niet naar school. Want als ik braaf naar school ga, kan ik straks braaf vakken vullen en dan kan ik die mercedes of bmw wel op mijn buik schrijven.

Uit de Utrechtse Veiligheidsmonitor 2010 blijkt dat het aantal winkeldiefstallen in 2009 met 12% is gestegen, het aantal woninginbraken met 9% en het aantal geweldsdelicten met 5%. Dat de criminaliteit is afgenomen, zoals gewoontegetrouw elk jaar triomfantelijk aan de pers wordt meegedeeld, valt uit zulke cijfers bepaald niet af te leiden. Logisch dus dat Utrechters zich onveiliger zijn gaan voelen. Dat belletje lellen en het omver kegelen van vuilnisbakken is natuurlijk heel vervelend, maar met echte criminaliteit heeft dat niets te maken. Wat wél met echte criminaliteit te maken heeft is dat je 's avonds van je fiets getrokken wordt en onder bedreiging afstand moet doen van je tas met inhoud. En dat is in 2009 dus toegenomen met 5%. Bejaarden in Utrecht durven 's avonds de straat niet meer op.

Het ongelukkige van de politieke focus op overlastgevende jongeren is dat niemand het meer heeft over de echte criminaliteit. Gemeente, politie en OM hebben zich voor het komende jaar tot doel gesteld meer tijd te steken in overlastgevende jeugdgroepen. De politie zal daartoe, alweer volgens de Veiligeidsmonitor 2010, relatief meer onderzoek gaan richten op dadergroepen dan op de gepleegde delicten. Dat gaat dus ten koste van het rechercheren op inbraken, winkeldiefstallen en geweldsdelicten. Gelet op het feit dat die in 2009 juist zijn toegenomen, een onbegrijpelijke keuze. Bovendien een duidelijke boodschap aan de onderwereld: ga maar lekker roven en inbreken, we hebben toch geen tijd om dat uit te zoeken, want we hebben het veel te druk met het in kaart brengen van overlastgevende dadergroepen.

Het is misschien nuttig om te weten, dat het aantal mensen dat aangifte doet al jaren schommelt rond de 25% (Zie de Integrale Veiligheidsmonitor 2008). De belangrijkste reden dat mensen in Nederland geen aangifte (meer) doen is dat het toch niet helpt. Als er ingebroken is komt de politie in veel gevallen niet eens kijken, laat staan dat er een sporenonderzoek plaatsvindt. Dat de 'geregistreerde criminaliteit' daalt, zoals de Utrechtse Veiligheidsmonitor tevreden meldt, zegt dus niets, want dat is gewoon het aantal aangiftes. Hoe meer mensen de moed opgeven en dus afzien van het doen van aangifte, hoe lager de "geregistreerde criminaliteit'. Maar ondertussen wordt de stad met het jaar onveiliger.

Kortom, die overlastgevende jochies moet de politie maar aan het welzijnswerk overlaten en de achterlichten en de fietsers en voetgangers die bij rood oversteken aan stadswachten. Het is hoog tijd dat de politie echte boeven gaat vangen, zodat burgers zien dat het zin heeft om aangifte te doen en rotjochies zien dat misdaad niet loont.

Kees van Oosten
www.vrijepers.info


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht