zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  D click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Rechtsbescherming als fopspeen
Column
Gepubliceerd: 2010-07-08
door: Kees van Oosten
Sinds de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in 1994 kan de burger een beroep doen op de bestuursrechter als hij het niet eens is met een besluit van de overheid. Voorwaarde is wel dat hij belanghebbend is. Voorbeelden van besluiten waartegen je beroep kunt instellen: een bestemmingsplan, bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning, verkeersbesluiten, maar ook besluiten waarmee de gemeente een uitkering of een subsidie weigert.

Het idee achter de Awb is dat democratische besluitvorming door een gekozen gemeenteraad niet voldoende garantie biedt dat er rekening wordt gehouden met de belangen van de burger. Voor een handjevol raadsleden is het onmogelijk de talloze besluiten te controleren die door de ambtelijke dienst onder verantwoordelijkheid van de wethouder worden genomen. Vandaar dat de wetgever de burger de mogelijkheid heeft geboden om met een besluit naar de bestuursrechter te lopen als hij het daar niet mee eens is.

De bedoeling van de Awb is dus om aan burgers een stuk rechtsbescherming te bieden. Je hebt er geen dure advocaat voor nodig, je mag zelf beroep instellen en bij de rechter het woord voeren. Het was in 1994 allemaal goed bedoeld, maar in de praktijk valt het lelijk tegen. Het beroep van de burger wordt namelijk doorgaans ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard. Ik heb de rechtbank weleens gevraagd bekend te maken hoe vaak de burger in het gelijk wordt gesteld. Daar kreeg ik geen antwoord op. Ik schat de kans dat de burger wint op 5, hooguit 10 procent.

Waarom wordt de burger zo vaak in het ongelijk gesteld? In de eerste plaats stikt het in het bestuursrecht van de spelregels. In het beroepschrift, dat binnen zes weken moet worden ingediend, moeten bijvoorbeeld alle argumenten staan waarmee je het besluit bestrijdt. Bedenk je achteraf of tijdens de zitting nog een argument, dan telt dat niet meer mee. Het griffiegeld moet op tijd betaald zijn, anders kun je het wel vergeten. Wordt het een beetje ingewikkeld, dan moet je een deskundigenrapport overleggen, anders concludeert de rechter dat de burger zijn standpunt niet voldoende heeft onderbouwd. En vaak beslist de bestuursrechter dat je niet echt belanghebbend bent. Als je verder dan 100 meter van een boom woont, word je bijvoorbeeld geacht geen belang te hebben bij het behoud van die boom.

Wat het bestuursrecht vooral zo oneerlijk maakt, is wat men noemt de "marginale toetsing". De rechter kijkt niet of het besluit redelijk is, maar of het besluit niet erg onredelijk is. Dat maakt een groot verschil. De gedachte daarachter is dat het gemeentebestuur een flinke vrijheid moet hebben om belangen naar eigen goeddunken af te wegen. Bijvoorbeeld om het behoud van bomen minder belangrijk te vinden dan auto's. Pas als het gemeentebestuur het al te gortig maakt, grijpt de rechter in, maar dat vindt de bestuursrechter niet gauw.

Maken we de balans op, dan blijkt de rechtbescherming die de Algemene wet bestuursrecht biedt een fopspeen. De Algemene wet bestuursrecht wekt de suggestie dat wij in een rechtsstaat leven, maar de burger die probeert zijn recht te halen, komt er al gauw achter dat hij voor de gek wordt gehouden. De filosoof Marcuse zou het repressieve tolerantie noemen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht