dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Kosten criminaliteitsbestrijding
Column
Gepubliceerd: 2010-06-09
door: Kees van Oosten


Kosten van de criminaliteitsbestrijding 7,5 miljard, strafkans 4 promille

In De straf voorbij geeft prof. dr. Hans Boutellier, hoogleraar veiligheid en burgerschap en ex-beleidsmedewerker van Justitie, een somber beeld van de criminaliteitsbestrijding in Nederland. Van de 6 tot 10 miljoen jaarlijkse delicten worden er niet meer dan 1,2 miljoen aangegeven bij de politie. Uiteindelijk volgt in 25.000 gevallen een of andere vrijheidsstraf. Als we uitgaan van 6 miljoen delicten, dan komen we uit op een strafkans van 4 promille, taak- en geldstraffen niet meegerekend. Dat er maar in 20% van de gevallen aangifte wordt gedaan, ligt voor de hand: de burger heeft de ervaring dat dat weinig zin heeft. Wat Boutellier schrijft, wordt bevestigd in Nederland-Duitsland van Tak en Fiselier (2002), waarin zij schrijven dat van de misdrijven waar de politie nog wél werk van maakt, maar 15% wordt opgehelderd, terwijl dat in de Duitse deelstaat Nord-Rhein Westfalen 50% is.

Een interessante vraag is: wat zijn de kosten van de criminaliteitsbestrijding? In het rapport Criminaliteit en rechtshandhaving 2008, blz. 260, wordt dat voorgerekend: 7,5 miljard euro in 2008. In 1995 was dat 'nog maar' 4 miljard euro. In 2008 waren er 16.405.000 inwoners in Nederland. Deel je die 7,5 miljard euro door het aantal inwoners, dan blijkt dat elke inwoner elk jaar 457 euro kwijt is aan criminaliteitsbestrijding. Een gezin met 2 kinderen is dus elk jaar 1828 euro kwijt. Het geringe aantal vrijheidsstraffen (4 promille) doet niet vermoeden dat er 7,5 miljard euro gestoken wordt in de bestrijding van de criminaliteit. Of de politie beter gaat presteren met een paar honderd miljoen euro extra is zeer de vraag.

In de studie Opgelost van Tak en Vroegop (2005) vinden we het begin van een verklaring voor de wanprestatie van de politie. Van de totale politiecapaciteit wordt 7,2% gebruikt voor de opsporing. De politie beschouwt boeven vangen dus duidelijk niet als een kerntaak. Het zou wel eens kunnen dat het publiek daar heel anders over denkt. Booswichten laten zich namelijk door een strafkans van 4 promille niet afschrikken. Een vraag die bij het lezen van deze cijfers opkomt is: wat doet de politie eigenlijk in de rest van haar tijd (92,8%)?

Uit de literatuur krijg je de indruk dat politie, justitie en de overheid zich er allang bij hebben neergelegd dat zij niet in staat zijn de criminaliteit te beteugelen. Criminaliteit, zo schrijft Boutellier in De Straf voorbij, is een vanzelfsprekend onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Het is 'part of life'. Vanaf het begin van de jaren zeventig is sprake van een vertienvoudiging van de geregistreerde criminaliteit (het aantal aangiften), schrijft Boutellier. De explosieve groei van criminaliteit, daar moeten we dus maar mee leren leven. Veiligheid als utopie.

Vroegop en Tak (2005) citeren een politieofficier in Amsterdam: "Die misdaad is zo structureel, zo verbonden met het leven dat zich daar afspeelt; die valt eenvoudig niet te bestrijden." Als je dat leest, ga je begrijpen waarom de belangstelling van burgemeesters en politie is verschoven van objectieve veiligheid naar de beleving van veiligheid. Daar valt met wat propaganda en wat blauw op straat nog wat aan te doen. Maar de vraag is of wij 7,5 miljard euro willen uitgeven voor een misplaatst gevoel van veiligheid. De vraag is bovendien of de schamele resultaten van politie en justitie de beknotting van allerlei vrijheden en de beperking van onze privacy rechtvaardigen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht