zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
De staat van de stad 2010
Column
Gepubliceerd: 2010-03-15
door: Kees van Oosten
De concerndirectie van de gemeente Utrecht heeft een stuk opgesteld waarin wordt aangegeven welke keuzes de politiek mag maken bij de collegeonderhandelingen. De belangrijkste keuze heeft de concerndirectie alvast gemaakt: er moet enorm bezuinigd worden, maar natuurlijk niet op de ambtelijke dienst.

Verder moet Utrecht een stad van Kennis en Cultuur zijn. Dat is een "herkenbaar, inspirerend profiel". En daar moeten de keuzes volgens de concerndirectie van afgeleid worden voor wonen, werken, openbare ruimte. Met andere woorden: een aantrekkelijke stad met dure koopwoningen voor hoopopgeleiden. Voor een coalitie waarin GroenLinks en/of de PvdA zitten, zou het motto 'Solidariteit en Duurzaamheid' beter op zijn plaats zijn.

Onvermijdelijk zijn volgens de concerndirectie, bezuinigingen op bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, de langdurigheidstoeslag, de U-pas en voorzieningen voor een mensen met een beperking. Langdurigheidstoeslag is eenmalige uitkering voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen. De concerndirectie heeft dus duidelijk geen voorkeur voor een college dat solidariteit in het vaandel voert.

Over het verminderen van het aantal ambtenaren, toch een van de opties als er flink bezuinigd moet worden, geen woord. Er moet zelfs meer in de bedrijfsvoering geïnvesteerd worden, het 'achterstallig onderhoud' van de bedrijfsvoering moet weggewerkt worden en de sturing in de organisatie moet versterkt worden (in gewoon Nederlands: er moeten meer hoge ambtenaren en aanstuurders komen). Besparingsmogelijkheden via efficiencyverbeteringen in de ambtelijke organisatie zijn volgens de concerndirectie niet mogelijk zonder taken en ambities op te geven.

Omdat bezuinigingen ten koste van de allerarmsten kennelijk niet genoeg zijn om het 'achterstallig onderhoud' en de investeringen in de ambtelijke bedrijfsvoering te bekostigen, moeten ook de onroerendezaakbelasting, de parkeerbelasting, toeristen-, honden- en precariobelasting en de afvalstoffenheffing omhoog.

Het is duidelijk uit welke hoek de wind waait. Daarom is er in deze tijd van bezuinigingen meer behoefte dan ooit aan een college dat stevig het mes zet durft te zetten in de ambtelijke dienst. Te beginnen met de concerndirectie.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht