zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Een college zonder PvdA
Column
Gepubliceerd: 2010-03-12
door: Kees van Oosten
Als betrokken burger denk ik graag mee. Ik pleit voor een coalitie van GroenLinks, D'66 en de VVD. Ingrid de Bondt blijkt een uitstekend en open wethouder, GroenLinks, D'66 en de VVD hebben meer met elkaar gemeen dan vaak wordt gedacht en voor de Utrechtse democratie zou het een zegen zijn als de PvdA eens een tijd niet in het college zat.

Een partij die tientallen jaren aan de macht is, daar komen lieden op af die carrière willen maken of door actief lid te zijn subsidies en bouw- of onderzoeksopdrachten in de wacht willen slepen. De PvdA in Utrecht is daardoor steeds meer de partij geworden van hoge en leidinggevende ambtenaren, van bestuurders en beleidsmedewerkers van gesubsidieerde zorg- welzijnsinstellingen en van de managers van woningcorporaties. Arnold Heertje, vanouds lid van de PvdA, vestigde hier al de aandacht op in zijn opiniestuk in de Volkskrant van 24 november 2006. Dat onroerend-goedhandelaren en projectontwikkelaars lid zijn van de PvdA was pakweg dertig jaar geleden ondenkbaar. Maar die komen als bijen op de honing af.

Wouter Bos kwam in de Volkskrant van 14 april 2007 eigenlijk tot dezelfde conclusie: "Tenslotte speelt een rol dat onze mars door de instituties bijna te goed is gelukt. In het openbaar bestuur maar ook in tal van publieke en semipublieke instellingen barst het van de PvdA-ers." En: "Het maakt ons meer dan menig ander kwetsbaar voor regentengedrag en bestuurlijk autisme." Ook voor de PvdA zelf zou het daarom een zegen zijn om een tijd niet aan de macht te zijn. De regenten, profiteurs en baantjesjagers verhuizen dan vanzelf naar andere politieke partijen of het bedrijfsleven en de PvdA wordt weer van een fijne partij van en voor arbeiders en echte socialisten.

GroenLinks en D'66 moeten niet de fout maken van Leefbaar Utrecht door te denken dat zij samen sterker zijn dan de PvdA. Leefbaar Utrecht had in 2000 14 zetels, de PvdA 7. De PvdA heeft aanzienlijk meer macht dan uit het aantal zetels in de gemeenteraad blijkt en dat heeft Leefbaar Utrecht geweten: in 2006 viel Leefbaar Utrecht terug naar 3 zetels! De vernieuwing die Leefbaar Utrecht voorstond, werd door het leidinggevende kader in de ambtelijke dienst, de achterban van de PvdA, bekwaam gesmoord. Als GroenLinks en D'66 met de PvdA een college gaan vormen, staat hun hetzelfde lot te wachten. Alleen als de PvdA niet in het college komt, is het mogelijk de top van het ambtenarenapparaat uit te dunnen en weer in het gareel te krijgen.

Dat de PvdA in Utrecht al zo lang aan de macht is, heeft tot een bedompt politiek klimaat geleid. Discussies in de gemeenteraad vinden niet plaats als de PvdA dat niet wil en PvdA-wethouders en -raadsleden zijn te arrogant om het publieke debat aan te gaan. Wie een andere of kritische mening heeft, wordt eenvoudig doodgezwegen, ook bínnen de partij. Het respect voor de burger, voor de mening van de burger, zijn rechtsbescherming en vrijheid van meningsuiting zijn in het Utrecht van de PvdA ver te zoeken. Wolfsen, die een oplage van Ons Utrecht laat versnipperen en van het AD gedaan krijgt dat een ervaren en kritische journalist wordt overgeplaatst, kan door toedoen van de PvdA rustig aanblijven als burgemeester. Het Utrecht van de PvdA is steeds meer op de DDR gaan lijken.

Grondrechten, persoonlijke vrijheden, fatsoenlijk bestuur en respect voor burgers zijn geen zaken waar de PvdA van Aleid Wolfsen, Harrie Bosch en Gilbert Isabella voor warmloopt. De VVD, D'66 en GroenLinks (Britta Böhler, Femke Halsema!) hebben juist dát gemeen. Een coalitie van VVD, D'66 en GroenLinks kan daarom voor een omslag zorgen, het einde van autoritair gemeentebestuur in Utrecht.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht