zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Gemakzuchtige journalistiek
Ingezonden brief
Gepubliceerd: 2010-03-23
door: Kees van Oosten
In dictaturen voeren journalisten strijd om het publiek naar waarheid te kunnen voorlichten, in ons democratische Nederland eten gemakzuchtige journalisten vrijwillig uit de hand van gemeentelijke voorlichters en wethouders.


Aan René Cazander (AD/UN)

Op 18 maart schreef jij in het AD dat een ekster er 3 jaar geleden voor gezorgd heeft dat (a) de kapvergunning voor de platanen op het Vredenburg door de rechtbank werd afgekeurd en (b) dat dat 10 maanden vertraging en dus miljoenen schade heeft opgeleverd. Je hebt mij inmiddels laten weten dat dat van die ekster "een fout in het archief" van het AD is. Maar daarmee is voor mij de kous nog niet af, want op die 'vertraging' en die 'miljoenenschade' ga je niet in.

Ik heb me nog het meest geërgerd aan de berichtgeving als zouden juridische procedures die ik gevoerd heb voor vertraging hebben gezorgd. Als je de moeite zou nemen om even te kijken wanneer de bouwvergunningen voor het muziekpaleis en het winkelgebouw zijn verleend (wat toch het minste is wat van een journalist verwacht mag worden), dan zie je meteen dat vertraging ontstaat tijdens de voorbereiding van het besluit en niet door het instellen van bezwaar of beroep. Ik heb de gemeente nota bene via de rechtbank moeten dwingen om eindelijk het besluit op bezwaar winkelgebouw te nemen.

Ik zet de feiten maar weer een keer op een rijtje. Cório heeft op 2 augustus 2006 een vrijstellingsverzoek ingediend. Dat heeft pas ter visie gelegen vanaf 7 februari 2007 (een half jaar later dus). Voor de beantwoording van de zienswijzen heeft de gemeente vervolgens de tijd genomen tot 5 juni 2007 (5 maanden dus). Gelet op de zeer magere inhoud van de beantwoording zou een normaal mens dat in een paar dagen kunnen produceren. Het definitieve vrijstellingsbesluit dateert van 6 mei 2008 (de bouwvergunning werd op 13 juni 2008 bekendgemaakt). Tussen de datum waarop het vrijstellingsverzoek werd ingediend en de bouwvergunning is verleend, zitten dus alles bij elkaar 22 maanden. Dat is onnodig lang, maar bezwaarmakers hebben daar geen enkele invloed op. Dat het verzoek niet binnen een jaar is afgehandeld, ligt dus voor 100% aan de gemeente zelf.

Zoals een ervaren journalist als jij behoort te weten, heeft het maken van bezwaar geen schorsende werking. Met andere woorden: Cório had op 13 juni 2008 kunnen gaan bouwen. Cório had zich immers door het bezwaar dat ik op 18 juni 2008 namens het BOCP, de SSLU en de SZOU heb gemaakt, niet van bouwen hoeven te laten weerhouden. Cório besloot echter om niet aan de gang te gaan. Voor de behandeling van een bezwaar staat hooguit 10 weken. De gemeente had dus uiterlijk 28 augustus 2008 een besluit op bezwaar moeten nemen. De gemeente liet de boel zoals gewoonlijk echter sloffen. Op 15 november 2008 heb ik beroep ingesteld wegens het niet tijdig nemen van het besluit op bezwaar en de rechtbank verzocht de gemeente te dwingen dat besluit op bezwaar eindelijk te nemen. Op 22 december 2008 heeft de rechtbank dat beroep behandeld en de gemeente de toezegging afgedwongen dat het besluit op bezwaar in de tweede week van januari 2009 genomen zou worden. Het werd 13 januari 2009. Tussen 18 juni 2008 en 13 januari 2009 zitten 7 maanden, terwijl een besluit op bezwaar dus binnen uiterlijk 10 weken moet worden genomen. Maar nogmaals: Cório had helemaal niet hoeven wachten op het besluit op bezwaar en had op 13 juni 2008 gewoon kunnen beginnen met de bouw.

Zodra de gemeente eindelijk het besluit op bezwaar had genomen, heb ik meteen beroep ingesteld (15 januari 2009). Dat beroep is behandeld op 27 februari 2009. Omdat de gemeente haar zaakjes weer niet op orde had, was een tweede zitting nodig. Die vond plaats op 23 maart 2009. De rechtbank had vervolgens tot 11 juni 2009 nodig om tot een uitspraak te komen. Dat ze op de rechtbank (net als bij de gemeente) niet vooruit te branden zijn, dat kun je de bezwaarmakers niet kwalijk nemen. Maar nogmaals: Cório had vanaf 13 juni 2008 gewoon kunnen bouwen, beroep of geen beroep. Op 12 juli 2009 heb ik hoger beroep ingesteld, maar ook het instellen van hoger beroep heeft geen schorsende werking. Toen Cório op 29 oktober 2009 aankondigde op 1 december 2009 met de bouw te zullen beginnen, heb ik diezelfde dag een verzoek voorlopige voorziening gedaan. Op 1 december 2009 werd het verzoek afgewezen: Cório kon dus, zoals ze zich hadden voorgenomen, op 1 december 2009 aan de gang. Tot op heden heb ik echter geen bouwactiviteiten waargenomen. Ga kijken en je ziet dat het nog één grote modderput is. Er zijn inmiddels (sinds de uitspraak van 1 december 2009) alweer bijna 4 maanden verstreken.

Kortom: dat sinds het aanvragen van de vrijstelling voor het winkelgebouw op 2 augustus 2006 nog niets is gebouwd, is te wijten (1) aan de eindeloze ambtelijke voorbereiding van besluiten en (2) aan het feit dat Cório sinds 13 juni 2008 mag bouwen (dat er geen enkele juridische belemmering is om te beginnen), maar dat om de een of andere reden (nog steeds) niet doet. Misschien ziet Cório het, gelet op de crisis, helemaal niet meer zitten en hopen ze stilletjes dat de Raad van State het hoger beroep gegrond verklaart. Een andere reden waarom Cório nog steeds niet begonnen is, kan ik niet bedenken. Het moet in elk geval duidelijk zijn dat de vertraging in de bouw van het winkelgebouw niets, maar dan ook niets te maken heeft met het bezwaar en het beroep, want Cório kan immers al sinds 13 juni 2008 aan de slag. Het winkelgebouw had al klaar kunnen zijn!

Waarom beweert wethouder Janssen dan regelmatig dat het allemaal de schuld is van de bezwaarmakers? Dat zou jij als journalist moeten kunnen doorzien. Denk jij nu echt dat Janssen als reden geeft: "Dat komt doordat ik een wethouder van niks ben, die niet in staat is om zijn ambtenaren aan het werk te zetten"? Toch is dát de reden. Er is geen regie in het stationsgebied en de puinhoop wordt steeds groter. Maar wat doe je, als je daar als wethouder op wordt aangesproken door partijgenoot Balkenende of door de pers? Dan veeg je je straatje schoon met het argument dat het allemaal aan die kritische burgers ligt, die alles traineren, wat de gemeenschap vele miljoenen kost. Zo doet elke politicus en bestuurder dat toch? En met die onzin komen onze bestuurders weg, want én de gemeenteraad én journalisten als jij zijn te beroerd om zich in de feiten te verdiepen en de data op te zoeken. Komt het niet in jullie op om aan Wolfsen te vragen waarom de behandeling van een bezwaar 7 maanden duurt, terwijl daar hooguit 10 weken voor staan? En waarom vraag je niet aan Cório: "Waarom zijn jullie niet op 13 juni 2008 begonnen, terwijl niets jullie daarvan weerhield?" Jullie geven er de voorkeur aan braaf op te schrijven wat die 150 voorlichters van de gemeente jullie op de mouw spelden, namelijk dat alle vertraging de schuld is van die vervelende bezwaarmakers.

Gemakzuchtige, waardeloze, maar vooral onverantwoordelijke journalistiek. Terwijl de journalistiek de macht kritisch behoort te volgen, worden maar al te vaak de borrelpraat van politici en de propaganda van gemeentelijke voorlichters in de krant en op de televisie gereproduceerd. Jullie laten je voor het karretje van het gemeentebestuur spannen. Deze gemakzuchtige, onkritische journalistiek draagt er belangrijk aan bij dat mensen tegenwoordig bang moeten zijn de volkswoede over zich af te roepen als ze tegen besluiten van de overheid durven in te gaan of fouten van de overheid aan de kaak stellen. In dictaturen voeren journalisten strijd om het publiek naar waarheid te kunnen voorlichten, in ons democratische Nederland eten gemakzuchtige journalisten vrijwillig uit de hand van gemeentelijke voorlichters en wethouders.

Schande.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht