dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Klimaatoorlogen
Column
Gepubliceerd: 2010-03-26
door: Kees van Oosten
Volgens Harald Welzer zal klimaatverandering oorlogen tot gevolg hebben en de ongelijkheid in de wereld doen toenemen. In zijn boek 'Klimaatoorlogen', in het Nederlands uitgegeven in 2009, schetst hij een scenario waarin het slecht afloopt met de wereld. Het boek heeft twee slothoofdstukken. Het eerste is voor lezers die graag willen lezen dat er nog iets gedaan kan worden om het onheil te keren. Dat hoofdstuk is voor de optimisten. Het tweede slothoofdstuk, zo schrijft Welzer, kun je beter niet lezen als je een optimist bent. Daarin staat namelijk hoe Welzer denkt dat het zal aflopen: niet goed.

"Optimisme is slechts een gebrek aan informatie." Met dat citaat van Heiner Müller begint het tweede slothoofdstuk. Het is een kort hoofdstuk. Veel woorden zijn er ook niet voor nodig. Belangentegenstellingen verhinderen het vastberaden en eendrachtig nemen van effectieve maatregelen. De onophoudelijke energiehonger van oude en nieuwe industrielanden en de mondiale spreiding van een op groei gebaseerd economisch model (globalisering) maken het onrealistisch te verwachten dat de opwarming tot staan zal worden gebracht. Door opwarming zullen vruchtbare gronden verdwijnen, waardoor er volksverhuizingen en vluchtelingenstromen op gang komen, die weer conflicten tot gevolg hebben. Welzer illustreert dat aan de hand van de oorlog in Soedan.

Europa en Noord-Amerika, zo gaat Welzer verder, waar de gevolgen van de opwarming minder dramatisch zijn, zullen hun grenzen hermetisch afsluiten om hun rijkdom te beschermen. Er zullen oorlogen worden gevoerd om schaarse hulpbronnen en de onverschilligheid tegenover vluchtelingen en geweld zal toenemen. Mensen die in armoede leven en daardoor een potentiële bedreiging vormen voor de welstand en veiligheid van de 'gevestigde' mensen zullen steeds meer als overbodig worden beschouwd en in groten getale sterven door gebrek aan water en voeding of door oorlogsgeweld. Verstand, recht en menselijkheid blijken, zo leert de twintigste eeuw, maar een dun vernisje.

Voor Welzer zal de moderne westerse beschaving, die, zoals hij schrijft, met de Verlichting begon en al snel uitdraaide op slavernij, genadeloze uitbuiting van koloniën en vernietiging van levenscondities van mensen die aan die westerse beschaving part noch deel hebben, eindigen in een apotheose van geweld en onderdrukking. Een bitter en goed onderbouwd betoog, waar weinig tegen in te brengen valt. Behalve dan dat optimisme niet een gebrek aan informatie is, maar de weigering om problemen onder ogen te zien.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht