zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Waterhoofdmanagement
Column
Gepubliceerd: 2010-03-16
door: Kees van Oosten
Mijn zoon vertelde mij het verhaal van een Marokkaanse schoonmaker bij de universiteit. Van tijd tot tijd kwam er, als hij langs was geweest om de kamers schoon te maken, een ploegje achteraan van drie netjes in het pak gestoken controleurs met een checklist. Die kwamen afvinken of de prullebak geleegd was, de vloer gezogen, het bureau afgestoft. Een wat oudere collega van mijn zoon werd daar zo boos van dat hij die drie stropdassen zijn kamer uit joeg.

Dit verhaal is een illustratie van waterhoofdmanagement. Het handjevol mensen dat het eigenlijke uitvoerende werk doet, wordt gecontroleerd, beoordeeld, geselecteerd en gedirigeerd door een bont gezelschap vage baantjesjagers: groepsmanagers, human resource managers, directeuren, afdelingshoofden, bestuursadviseurs, procesbeheerders, kwaliteitsbewakers en noem maar op. Allemaal hoger opgeleid en met een riant inkomen.

Waterhoofdmanagement brengt een arbeidsdeling met zich mee waarbij de mensen die met het uitvoerende werk zijn belast alleen nog maar blindelings handelingen mogen verrichten. Zorgverleners, verplegers, contactambtenaren, leraren, archiefmedewerkers, maar ook productiemedewerkers, lassers en monteurs moeten werken volgens gedetailleerde voorschriften en tijdschema's. Creativiteit en initiatief zijn uit den boze en daar is ook geen tijd voor.

Wie het uitvoerende werk niet meer ziet zitten, wat meer wil verdienen of bezuinigingen wil ontlopen, zorgt dat hij of zij ook kan gaan aansturen, begeleiden en coördineren. Goedbetaalde baantjes, waarmee je je makkelijk onmisbaar kan maken. Want het verhaal dat er professioneler gewerkt en dus beter aangestuurd moet worden, gaat er altijd in als koek. Het gevolg is het ontstaan van organisaties met een groot waterhoofd, omgekeerde pyramides.

Marktwerking en concurrentie zorgen ervoor dat commerciële bedrijven niet aan waterhoofdmanagement bezwijken. Stagneert de winst, dan wordt gewoon het overtollige management weggesneden. De keuze is eenvoudig. Als dat niet gebeurt, gaat het bedrijf failliet. De overheid en door de overheid gesubsidieerde instellingen hoeven echter niet te concurreren en kunnen niet failliet. Als de kosten als gevolg van waterhoofdmanagement de pan uit rijzen, wordt er eenvoudig, zoals in Utrecht, op de dienstverlening, de zorg en de uitkeringen bezuinigd en gaan de onroerend-goedbelasting en de parkeerbelasting omhoog.

Een gewoon bedrijf waar waterhoofdmanagement ongebreideld om zich heen grijpt, zou meteen de poorten kunnen sluiten en de bestuurders zouden door de curator wegens wanbeheer persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Waarom gebeurt dat bij de (semi-)overheid niet? Waarom grijpt de politiek niet in? Het antwoord is eenvoudig: de managers, directeuren, afdelingshoofden, bestuursadviseurs, beleidsmedewerkers enzovoort die bij de overheid en semi-overheid werkzaam zijn, hebben het ook in de grotere gevestigde politieke partijen voor het zeggen. En daarom zal er wél op de dienstverlening, de zorg en de uitkeringen worden bezuinigd, maar niét op waterhoofdmanagement.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht