donderdag 27 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Een Lehman Brothertje
Column
Gepubliceerd: 2010-05-27
door: Quentin van Dinteren
Vol plezier las ik vandaag dat 51% van de provincie Utrecht mooi is. Dat is goed nieuws: weten we dat ook weer! Maar deze medaillon heeft – zoals iedere – een schaduwzijde. En het is een bijzonder pittige schaduw die daar de boel loopt te verduisteren.

Want wat is nu het geval? De definitie van ‘mooi’ is bepaald door hoogleraren en deskundigen. En, gebaseerd op hun mening, lijken dat vooral boswachters en gepromoveerde boswachters te zijn, allen afkomstig van de faculteit Bosgeleerdheid van de Universiteit van Boskoop.

Natuurgebieden, een bos of een cultuurlandschap zijn ‘mooi’. En met cultuurlandschap wordt vooral gedoeld op sloten, wallen en heggen. Verder is de groen-blauwe dooradering van belang. Normaal een symptoom van ernstige bloedziekte; hier betreft het een gesloten netwerk van sloten en wallen, heggen of akkerranden. Voor wilde planten en dieren.

Nu zijn ‘wilde planten en dieren’ mooi, maar wel een dreiging. Zit je net lekker naar wat hout te loeren in een bos, wordt je opeens aangevallen door een bijzonder ontstemde Armbloemige Waterbies of een nukkige bunzing. Nu ben ik, net als de meeste Utrechters, daar als professioneel woudloper en zeer gekwalificeerd plantencoach wel op voorbereid, maar de rest van het land?

Neen, de rest van ons land – en dan met name Flevoland, waar men een broertje dood heeft aan wilde planten en dieren – is in gevaar. Want door ‘mooi’ te kwalificeren als hetgeen de wildheid van flora en fauna bemoedigd, creëert men natuurlijk een domino-effect van ongewenste gebeurtenissen; in de volksmond ook wel ‘een Lehman Brothertje’ genoemd.

Want Flevoland – toch een beetje het Monster van Frankenstein onder de provincies – wordt namelijk slechts voor 17,7% mooi gevonden. En wat voorzie ik nu? U raadt het al! In Flevoland gaan ze vast ook bos maken en de groen-blauwe dooradering op orde stellen. Goed nieuws voor de plantencoaches, boswachters en woudlopers waar Utrecht rijk aan is. Voor hen meer werkgelegenheid!

Maar over twintig jaar zijn wij allemaal dik van het Flevolandse geld. En Flevoland zal dan slechts een overgroeid gebied zijn: vol met bloeddorstige Beklierde Ogentroost en sneeuwhazen. Herinnert u zich dan de hoogleraren en deskundigen die – in hun academische ijdelheid – dachten te kunnen definiëren wat ‘mooi’ is... Herinner hen dan en ween... Ween voor het verloren Flevoland.

Quentin van Dinteren


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht