dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Tijdelijke verbreding A2
Column
Gepubliceerd: 2010-09-19
door: Kees van Oosten
De eerste vraag die bij elk weldenkend mens opkomt bij het bericht dat de tunnel nog niet in gebruik kan worden genomen wegens het ontbreken van een goedgekeurd veiligheidsplan is: hoe is het mogelijk dat er voor die tunnel überhaupt een bouwvergunning is gegeven? Wie geeft er nu een miljard uit voor een tunnel zonder de zekerheid te hebben dat de nodige veiligheidsvoorzieningen kunnen worden aangebracht? Wat de vraag extra interessant maakt, is dat aanvankelijk om veiligheidsredenen werd gekozen voor een open-dicht-open-variant. Een tunnel dus die op meerdere plaatsen werd onderbroken. Dat was met het oog op het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen. Onze bestuurders en ambtenaren hebben destijds kennelijk tot de gesloten variant besloten zonder zich af te vragen of dat, gelet op de veiligheidsrisico's, wel verantwoord was. Welke ambtenaren en welke bestuurders (wethouders) verantwoordelijk zijn voor het verlenen van de bouwvergunning valt makkelijk na te gaan. In een normaal functionerende organisatie worden die daarop afgerekend. Mochten ze nog in dienst zijn, dan behoren ze zonder pardon ontslagen te worden.

Burgers die kritisch zijn over bouwplannen van de gemeente worden als regel niet serieus genomen door raadsleden, wethouders en ambtenaren. Ze worden afgeschilderd als lastposten, die met hun gezeur voor vertraging zorgen. Hoe stompzinnig dat is, moge blijken uit het tunneldebâcle. Er zijn namelijk burgers geweest die zich bezorgd hebben afgevraagd of die lange tunnel wel verantwoord was, vooral gelet op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Burgers die met zulke bezwaren komen, worden doorgaans afgezeken met het argument dat deskundigen ernaar gekeken hebben en dat alles prima in orde is. En ook bij de bestuursrechter en de Raad van State worden ze om dezelfde reden niet serieus genomen. Het zijn 'maar' burgers; de deskundigen van de gemeente en van Rijkswaterstaat weten heus wel wat ze doen. Welnu, het tunneldebâcle laat maar weer eens zien waar die bestuurlijke en ambtelijke arrogantie toe leidt.

De tijdelijke verbreding van de A2 is natuurlijk een krankzinnig plan. In de eerste plaats omdat daarmee het fileleed alleen maar wordt verergerd. De meeste files zijn het gevolg van wegwerkzaamheden. De tijdelijke verbreding van het bestaande tracé betekent dat de files tot de ingebruikneming van de tunnel nog veel langer worden. Het plan van de tijdelijke verbreding kan alleen maar bedacht zijn door de wegenbouwers die, nu de tunnel voltooid is, vrezen zonder werk te zitten en graag nog wat extra willen verdienen. Ten koste dus van de automobilist, die nog langer in de file moet staan.

Een boeiende vraag is tenslotte hoe de tijdelijke verbreding van het bestaande tracé in overeenstemming valt te brengen met de luchtkwaliteitsregelgeving. Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht wisten destijds de Raad van State ervan te overtuigen dat de luchtkwaliteit langs de A2, dankzij de overtunneling en ondanks de verbreding van 6 naar 10 rijstroken, sterk zou verbeteren, vergeleken bij de bestaande situatie. Om dat aannemelijk te maken, werd berekend dat de concentratie NO2 op het bestaande tracé, vlakbij de Meernbrug over het kanaal, ruim 60 microgram/m3 was, terwijl die op het nieuwe tracé zelfs onder de grenswaarde van 40 microgram/m3 zou uitkomen. Welnu, iedereen begrijpt dat als je extra rijstroken gaat aanleggen langs de bestaande rijweg, de NO2 concentratie nog veel hoger wordt dan 60 microgram/m3. De gemeente en Rijkswaterstaat zullen heel erg met cijfers moeten goochelen en de Raad van State moet zich ontzettend van de domme houden, wil de tijdelijke verbreding het beroep overleven dat door omwonenden tegen dit onzalige plan zou kunnen worden ingesteld.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht