zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Column
Gepubliceerd: 2011-04-27
door: Kees van Oosten
Ik herinner mij een zaak, waarbij 4 februari 2009 's middags om 15.42 uur een verzoek van de gemeente Utrecht om een voorlopige voorziening bij de rechtbank binnenkwam en dat meteen de volgende dag een zitting plaatsvond (Majellaknoop SBR 09/249). Zes dagen later deed de rechtbank uitspraak in het voordeel van de gemeente. Vlotte bediening dus. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen als het om een kwestie gaat die zo spoedeisend is dat niet gewacht kan worden op het besluit op bezwaar of op de behandeling van het beroep.

In de zaak die ik mij herinner vernietigde de Raad van State op 24 december 2008 een besluit van de gemeente, zodat de gemeente opnieuw een besluit moest nemen. Daarvoor had de gemeente 6 weken de tijd. Dat betekent dat er uiterlijk 4 februari een nieuw besluit genomen had moeten worden. De gemeente had dat besluit niet genomen, maar had in plaats daarvan een voorlopige voorziening gevraagd om niet op haar eigen besluit te hoeven wachten.

De rechter, mr. B.J. van Ettekoven, had natuurlijk kunnen zeggen "Wat is nu de spoedeisendheid in uw zaak? Zodra u als de gemeente dat besluit neemt, kunt u aan de gang". Dat zei de rechter niet, hij had er alle begrip voor dat de gemeente geen tijd had om dat besluit te nemen en toch alvast aan de gang wou.

Wat dit voorbeeld laat zien is dat de rechtbank Utrecht soms heel erg ver gaat om een gemeentebestuur te hulp te schieten. Op 4 februari kwam het verzoek binnen, binnen 24 uur vond de zitting plaats en binnen 6 dagen werd uitspraak gedaan in het voordeel van de gemeente.

Nu het geval van mevrouw M. Geen gemeente, maar een bijstandsmoeder. Op 5 april 2011 vroeg ik een voorlopige voorziening aan omdat een gemeente in de regio haar bijstandsuitkering had gekort met 40%. Het gevolg van de strafkorting was dat mevrouw M niet eens genoeg geld had om de huur te betalen, laat staan om eten te kopen voor haar zelf en haar kind van 5. De voorlopige voorziening vroeg ik omdat mevrouw niet kon wachten op de behandeling van haar bezwaarschrift, want daar mag een gemeente met een bezwaarschriftencommissie 12 weken over doen.

Je zou denken als de rechtbank binnen 24 uur een zitting houdt op verzoek van een gemeente, dan zal de rechtbank dat ook wel willen doen voor een bijstandsmoeder die door een strafkorting geen geld meer heeft om haar huur te betalen en eten te kopen voor haar zelf en haar kind.

Wie zo denkt, kent de rechtbank Utrecht niet. Op 12 april, na veel bellen, ontving ik een uitnodiging voor een zitting voor 29 april. Met andere woorden: mevrouw en haar kind van 5 konden wat de rechtbank Utrecht betreft 24 dagen honger lijden. Misschien nog wel langer, want waarom zou zo'n rechtbank meteen uitspraak doen?

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht