dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
De Berekuil
Column
Gepubliceerd: 2011-01-10
door: Kees van Oosten
"Voorzitter! Als iedereen zich ergens bij aansluit, dan doe ik dat ook. Ik sluit mij aan bij de stemverklaring van de VVD-fractie." aldus het raadslid Mirjam Bikker op 23 september 2010.

Wie het rustige gevoel wil hebben dat de controle over het gemeentebestuur bij de gemeenteraad in goede handen is, kan beter niet te vaak raadsverslagen lezen. Wie leest hoe onze raadsleden beraadslaagden over camping de Berekuil, vraagt zich namelijk bezorgd af of dat bij elk onderwerp zo gaat.

De enige reden die Mirjam Bikker gaf voor haar instemming met het standpunt van Schell (VVD) was dat anderen dat ook deden. Ik herinner me dat Mirjam Bikker jaren geleden als enig raadslid het standpunt innam dat de hunkemöller-advertentie niet kon, een standpunt waarvan zij wist dat zij zich daar niet populair mee zou maken. Dat geeft blijk van moed.
Daar had ik groot respect voor.

Kennelijk heeft het verlangen om door andere raadsleden verstandig en aardig gevonden te worden de standvastigheid zelfs van een principieel raadslid als Mirjam Bikker ondermijnd. Als de druk om je te conformeren zo groot is, zijn er dan nog wel raadsleden die nog voor hun eigen mening uit durven komen? Of überhaupt nog een eigen mening durven hebben?

Is dit de verklaring voor de krachteloosheid van een gemeenteraad? Raadsleden die hun wethouder niet durven afvallen, door hun eigen fractie onder druk worden gezet om niet dwars te liggen, die het niet bij andere raadsleden willen verbruien of geen mening durven hebben waarin zij helemaal alleen staan? Waren alle raadsleden maar zoals de Mirjam Bikker toen die kritiek durfde te hebben op de hunkemoller-reclame.

Raadsleden die niet voor hun eigen onafhankelijke mening durven uitkomen, waarom zouden die nog hun best doen een eigen mening te hebben? Waarom zouden die de stukken nog lezen en de mailtjes van bezorgde en kritische burgers lezen? Dat levert immers, als je er niets mee mag doen, alleen maar het gevoel op als raadslid tekort te schieten.

Bij de raadsleden die zich voor het bestemmingsplan de Berekuil uitspraken was er waarschijnlijk niet één die de plankaart, de toelichting en de planbeschrijving had bestudeerd. Anders hadden ze geweten dat vrijwel alle bouwsels die er staan inmiddels een bouwvergunning hebben en dus volkomen legaal zijn en bovendien dat dit bestemmingsplan juist het tegendeel beoogt van een echte camping. Van de 4,5 ha blijft namelijk niet meer dan 0,56 ha over voor tenten, kampeerwagens, caravans en trekkershutten.

En de rest? Daar mag de meestbiedende projectontwikkelaar mee doen wat hij wil. Dag bomen, dag ecologische oevers en dag toeristen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht