dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Column
Gepubliceerd: 2011-01-05
door: Kees van Oosten
Het lijkt een vaste traditie, de burgemeester die in zijn nieuwjaarsrede meedeelt dat de stad het vorige jaar al weer veiliger is geworden. Ook dit keer vertelt Wolfsen dat er “stevige resultaten” zijn geboekt met het omlaag brengen van de criminaliteit en dat het aantal mensen dat zich onveilig voelt daalt. Waar haalt Wolfsen dat vandaan?

De fabeltjes van burgemeester Wolfsen zijn gebaseerd op het aantal aangiften. Dat zegt dus niets. Steeds minder mensen doen aangifte, omdat ze er van uitgaan dat daar toch niets mee gebeurt. Het aantal aangiften blijkt in 2010 opnieuw te zijn gedaald, namelijk met 4%. Landelijk wordt de aangiftebereidheid geschat op tussen de 20 en 30%. In 1995 was het 36%, in 2005 was het 30%. Steeds minder mensen doen aangifte.

Dat het aantal gevallen van bedreiging, mishandeling, straatroof, overval, zedenmisdrijf, diefstal, auto inbraken, fiets diefstal en vernieling in Utrecht afneemt is slechts schijn. De ogenschijnlijke daling wordt verklaard doordat mensen steeds vaker afzien van het doen van aangifte. Dat weet Wolfsen best, maar hij vertelt nu eenmaal liever dat de criminaliteit dankzij zijn effectief optreden steeds verder daalt.

Overigens, het aantal aangiften in verband met openlijke geweldpleging is in 2010 juist met 5% toegenomen, het aantal aangiften in verband met woninginbraken met 16% en ook het aantal aan­giften in verband met “overige criminaliteit”nam met 8% toe. En dat allemaal ondanks de dalende aangiftebereidheid!

Wolfsens blijde boodschap dat de mensen zich in 2010 ook veiliger zijn gaan voelen strookt niet met de cijfers. In de regio Utrecht voelde in 2009 31,5% van de bewoners zich wel eens onveilig. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 25,4%. Volledige cijfers over 2010 zijn er nog niet. Utrecht geldt al jaren als de onveiligste stad van het land.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht