zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
Column
Gepubliceerd: 2011-01-28
door: Kees van Oosten
Op 3 december schreef de Sichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) een brief aan de gemeenteraad. Daarvoor waren twee aanleidingen. De eerste aanleiding was dat het college op 1 december een door luchtcoördinator Beverborg opgestelde brief aan de raadsleden schreef met daarin de opmerkelijke passage: "Wij kunnen u melden dat de door Utrecht aangeleverde gegevens voor de monitor 2010 op gedegen wijze tot stand zijn gekomen". De tweede aanleiding was een recent rapport van het RIVM, "Monitoringsrapportage NSL", waaruit blijkt dat er nogal wat schort aan die invoergegevens.

In dat rapport valt ondermeer te lezen: "Door de gemeente Utrecht is aangegeven dat verschillende onvolkomenheden leiden tot het ontbreken van knelpunten in de huidige monitoringsresultaten". Met andere woorden, luchtcoördinator Beverborg schrijft aan de raadsleden het omgekeerde van wat ze aan het RIVM schrijft. Voor raadsleden moet dat een aanwijzing zijn dat ze voor de gek worden gehouden. En een beetje raadslid laat dat niet over zijn kant gaan.

De brief van het SSLU aan de gemeenteraad hield een verzoek in om een raadsinformatieavond en een aanbod aan raadsleden een toelichting te geven op haar standpunt dat de Afdeling Milieu de lucht schoonrekent en ging vergezeld van de notitie "Hoe de lucht in Utrecht wordt schoongerekend". Daarin wordt aan de hand van een groot aantal voorbeelden aangetoond dat er regelmatig wordt gerekend met onjuiste invoergegevens en dat daardoor de luchtverontreiniging veel minder erg wordt voorgesteld dan die in werkelijkheid is.

Op 6 januari besloot de gemeenteraad de brief van de SSLU door het college te laten afdoen. Geen van de raadsleden had er kennelijk behoefte aan de brief en het rapport op de agenda te zetten, zodat de raad die zou kunnen bespreken. Ook vroeg geen van de raadsleden te worden geinformeerd over het antwoord dat het college zou gaan geven aan de SSLU. Als het college de brief en het rapport van de SSLU moet afhandelen, betekent dat dat de afdeling Milieu (het voorwerp van de SSLU-kritiek) dat mag doen en dan weten we wel wat het nietszeggende antwoord zal zijn. Luchtverontreiniging, althans kritiek op de wijze waarop de gemeente deze berekent, is duidelijk geen onderwerp waar raadsleden zich in willen verdiepen.

Het ontbreken van belangstelling voor luchtverontreiniging bij de raadsleden blijkt ook uit de discussies in de gemeenteraad over de extra rijstroken langs de A2. De wethouder luchtkwaliteit, Lintmeijer, kwam er niet aan te pas en geen van de raadsleden kwam op het idee om inzage te eisen in het luchtkwaliteitsonderzoek dat, zoals raadsleden geacht worden te weten, gemaakt moest worden voor de ontheffing. Dus geen van de raadsleden had er behoefte aan zich ervan te overtuigen dat de extra rijstroken geen nadelige gevolgen zouden hebben voor de luchtkwaliteit.

De SSLU vraagt sinds haar oprichting in 2005 aandacht voor luchtverontreiniging, heeft vele procedures gevoerd en is dikwijls door de bestuursrechter in het gelijk gesteld. Dat zou voor raadsleden een reden moeten zijn de kritiek van de SSLU serieus te nemen. De SSLU is in de ruim 5 jaar dat zij bestaat nog nooit door een raadslid of fractie gevraagd haar kritisch standpunt te komen toelichten, ook niet door GroenLinks, de partij die zich uitdrukkelijk als milieupartij profileert.

Utrecht heeft vaker dan andere grote steden procedures verloren over luchtkwaliteit. Het feit dat Utrecht zo vaak procedures verloren heeft is natuurlijk een blamage. In het bijzonder voor de gemeenteraad die kennelijk tekort schiet in haar controlerende functie. Raadsleden die het niet kunnen opbrengen om zich in luchtkwaliteitsbeleid te verdiepen en de zaak te onbelangrijk vinden om de wethouder daarmee lastig te vallen, zijn uiteindelijk als geen ander verantwoordelijk voor het ongezonde en geldverslindende Utrechtse luchtkwaliteitswanbeleid.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht