dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
Column
Gepubliceerd: 2011-03-23
door: Kees van Oosten
Volgens de in Nederland geldende regelgeving hoeft op en vlak naast de rijweg niet aan de normen voor luchtkwaliteit te worden voldaan. De normen voor fijnstof en stikstofdioxide gelden vanaf 10 meter van de rand van de weg en in veel gevallen hoeft ook daar niet aan de normen te worden vol­daan als er geen significante blootstelling is.

Concentraties fijnstof en stikstofdioxide (N02) nemen door verdunning af met elke meter afstand tot de rand van de weg. Als er op een afstand van 10 meter van de rand van de weg aan de norm ( 40 microgram/m3 NO2) wordt voldaan, dan kan er op de rijweg bij een drukke straat sprake zijn van 55-60 microgram/m3 N02. Bij fijnstof ligt het iets anders. Wordt er op 10 meter afstand van de rand van de weg net voldaan aan de fijnstofnorm, dan zit je daar op de rijweg van een drukke straat zo'n 5 microgram boven. Overigens is fijnstof ook schadelijk bij concentraties < 40 microgram/m3.

Lucht waarbij automobilisten bloot worden gesteld aan concentraties fijnstof en NO2 die de norm van 40 microgram/m3 ruimschoots overschrijden (denk met name aan tunnels) wordt door de Nederlandse overheid dus acceptabel gevonden. Dat is voor mensen die dagelijks een paar uur in de auto moeten zitten een triest bericht. Voor chauffeurs die de hele dag onderweg zijn is dat helemaal zuur.

Nu zou je tegen de automobilist kunnen zeggen: eigen schuld, moet je de bus of de fiets maar nemen. Dat is niet aardig, maar belangrijker is dat het in de bus helemaal niet beter is en dat fietsen langs de rijweg nog slechter is, want de fietser haalt door de inspanning twee keer zoveel adem en krijgt daardoor dus twee keer zoveel vieze lucht binnen. De regel­geving in Nederland gaat er dus eigenlijk vanuit dat weggebruikers de moord kunnen stikken. Inclusief voetgangers en op het trottoir spelende kinderen (voorzover die nog voorkomen), omdat het trottoir zich in veel gevallen bevindt binnen 10 meter van de rand van de weg.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht