dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Milieu-onrechtvaardigheid
Column
Gepubliceerd: 2011-05-15
door: Kees van Oosten
Volgens het CBS blijven mensen met een hoge sociaal-economische status gemiddeld 12 jaar langer gezond dan mensen met een lage sociaal-economische status, die bovendien gemiddeld 5 jaar eerder dood gaan. Een van de verklaringen daarvoor is dat mensen met een lage sociaal-economische status in buurten en langs wegen wonen waar ze meer last hebben van luchtverontreiniging en verkeerslawaai. Aldus de literatuurstudie Sociale ongelijkheid en humane biomonitoring van de Universiteit Antwerpen.

Het is al vaak aangetoond dat achtergestelde bevolkingsgroepen veel meer aan milieurisico's worden blootgesteld. Niet alleen socialisten hebben daarop gehamerd, ook wetenschappers van de Human Ecology School (1920 VS), meer recent de Environmental Justice Movement (1980) en de United Church of Christ Commission for Racial Justice (1987) hebben daarop gewezen. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen concluderen op basis van recente onderzoekingen dat er nog steeds sprake is van een grote milieu-onrechtvaardigheid.

Wat deze milieu-onrechtvaardigheid nog eens erger maakt, is dat achtergestelde bevolkingsgroepen, die dus het meest te lijden hebben van milieuvervuiling, daar het minst aan bijdragen. Het gemiddeld autobezit en -gebruik is bijvoorbeeld aanzienlijk minder dan bij welgestelden.

Achtergestelde bevolkingsgroepen wonen dichter bij wegen met veel verkeerslawaai en luchtvervuiling. Verschillende onderzoekers stuiten op een verband tussen maatschappelijke achterstelling en het blootstaan aan fijnstof, koolmonixide, stikstofdioxide en zwaveldioxide. Als je denkt aan straten als de Graadt van Roggenweg, de Amsterdamsestraatweg, de Rooseveltlaan, de woonbuurten op korte afstand van de A12, Waterlinieweg en de Noordelijke Randweg Utrecht, is het niet moeilijk om je daar iets bij voor te stellen.

Het verband tussen maatschappelijke achterstelling en blootstelling aan milieuverontreiniging wordt volgens de onderzoekers uit de volgende factoren verklaard. Goedkope woningen en woningen met lage huren worden gebouwd op goedkope locaties en goedkope locaties liggen daar waar mensen met een goed inkomen niet willen wonen. Mensen met lage inkomens hebben minder mogelijkheden om zich door verhuizing aan ongezonde milieus te onttrekken. Wegverbredingen, drukke wegen en vervuilende bedrijven worden eerder bij achterstandwijken gerealiseerd, ver weg van de wijken van welgestelden. Lagere sociale klassen hebben minder politieke invloed en tellen daarom minder mee. (Waarom doet de GGD Utrecht geen onderzoek naar de prevalentie van astma en longkanker langs drukke wegen?)

De relatie tussen sterfte en luchtvervuiling is bij achtergestelden groter dan bij welgestelden. Verwezen wordt naar een onderzoek van Martins (2004): bij een verhoging van de concentratie fijnstof met 10 microgram/m3 in drie dagen tijd trad een verhoogde sterfte op van 1,4% in de meest welvarende buurt tegen een verhoging van 14,2% in de minst welvarende buurt. De verklaring is dat achtergestelden kwetsbaarder zijn voor luchtvervuiling en andere milieugerelateerde gezondheidschade en dat wordt o.a. toegeschreven aan een slechtere algemene gezondheid: meer hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen, hoge bloeddruk en stress. Ook zijn de woningen in achtergestelde buurten vaker vochtig en koud.

Als je de studie Sociale ongelijkheid en humane biomonitoring leest, dringt zich onwillekeurig de vraag op: als onze bestuurders en milieuspecialisten op de Graadt van Roggenweg zouden wonen, of langs de Waterlinieweg, de M.L. Kinglaan, de Amsterdamsestraatweg, de Rooseveltlaan, de A12 of de A27, zouden het verkeerslawaai en de luchtvervuiling in Utrecht dan niet veel effectiever bestreden worden?

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht