zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Column
Gepubliceerd: 2011-11-23
door: Kees van Oosten
Het aantal dagen dat de fijnstofnorm van 50 microgram/m3 per jaar mag worden overschreden is 35. UtrechtéchtAnders (www.utrechtanders.nl) berichtte inmiddels dat bij het RIVM-meetstation op de Kardinaal de Jongweg de grens van 35 dagen in 2011 inmiddels ruimschoots is gepasseerd: 42 dagen.

In Utrecht wordt fijnstof slechts op twee plaatsen gemeten: op de Kardinaal de Jongweg en de Erzeijstraat. Hoe het langs andere wegen in Utrecht is gesteld met de fijnstof weten we dus niet precies. Wat we wel weten o.a. op grond van de berekeningen van de gemeente en het NSL, is dat de fijnstofconcentratie op Kardinaal de Jongweg lager ligt dan bijvoorbeeld op Amsterdamsestraatweg-Zuid, de M.L. Kinglaan, Cartesiusweg, Josephlaan, Marnixlaan, Vondellaan, Albatrosstraat, Bleekstraat, Catharijnesingel, Graadt van Roggenweg, Weerdsingel, Oudenoord, Rubenslaan, Vredenburg, busstation bij CS, Vleutenseweg, Croeselaan (Jaarbeursplein), Marxdreef, Schweitzerdreef. Als de fijnstofnorm op de Kardinaal de Jongweg wordt overschreden, wordt die dus op een groot aantal wegen in Utrecht overschreden.

Op 21 februari 2011 antwoordde het college op vragen van Vincent Oldenborg dat er voor 2011 geen overschrijdingen van de fijnstofnorm voor Utrecht berekend waren. Andermaal blijkt dus dat de berekeningen die uitgevoerd worden door de afdeling Milieu ook wat fijnstof betreft volstrekt onbetrouwbaar zijn. Dat de gemeentelijke berekeningen van de concentratie stikstofdioxide niet deugen wisten wel al, die blijken vergeleken met tot nu toe (sinds 9 maanden) uitgevoerde metingen met het Utrechtse meetnet ca 29% te laag te zijn.

Overschrijding van de fijnstofnorm is een ernstige zaak. In de eerste plaats natuurlijk voor de gezondheid: jaarlijks overlijden ca. 18.000 Nederlanders gemiddeld een jaar voortijdig als gevolg van langdurige blootstelling aan fijnstof. In grote steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is dat sterftecijfer natuurlijk aanzienlijk ongunstiger dan buiten de grote steden en buiten de Randstad. De overschrijding is bovendien ernstig omdat Nederland eigenlijk in 2005 al aan de fijnstofnorm had moeten voldoen en tot 2011 uitstel heeft gekregen. De nu door RIVM-metingen vastgestelde overschrijding betekent dat er wat de gemeente Utrecht sprake is van schending van de Europese regelgeving.

Overschrijding van de fijnstofnorm is overigens een ernstige zaak omdat de afdeling Milieu van de gemeente al sinds de vaststelling van de Europese Richtlijn uit 1999 beweert dat het steeds beter gaat met de luchtkwaliteit in Utrecht, omdat er sprake zou zijn van een voortdurende afname van de luchtverontreiniging en dat er dus eigenlijk geen bijzondere maatregelen nodig zijn. De gemeente doet daarom tot op heden niets om de groei van het autoverkeer af te remmen. De Utrechtse Rekenkamer rapporteerde in juli 2011 dat van géén van de door de gemeente genomen maatregelen een gunstig effect kon worden vastgesteld.

De Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht dringt er al jaren op aan de luchtverontreinigingscijfers niet langer te laten berekenen door de afdeling Milieu (onderdeel van de Dienst Stadsontwikkeling), maar te laten berekenen door een onafhankelijke instelling. Er staat teveel op het spel om de berekening van luchtkwaliteit niet onafhankelijk uit te laten voeren.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht