dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Asbest en fijnstof
Column
Gepubliceerd: 2012-04-24
door: Kees van Oosten
Als het om asbest gaat, vraagt iedereen zich af hoe het toch mogelijk is dat bedrijven en overheden zo onverschillig konden beslissen om mensen aan de risico's van asbest bloot te stellen. Vanaf 1931 was bij de Arbeidsinspectie bekend dat je daar stoflongen van kon krijgen. In de jaren vijftig werd bekend dat asbestblootstelling longkanker tot gevolg kon hebben. Begin jaren zestig werd onomstotelijk vastgesteld dat asbest longvlies- en buikvlieskanker kon veroorzaken. Pas In 1978 werd het blauwe asbest verboden en pas in 1993 elke vorm van asbest.

Nog steeds overlijden er zo'n 800 mensen per jaar aan de gevolgen van asbestblootstelling die tien tot dertig jaar terug heeft plaatsgevonden. Als de overheid in de jaren zestig, toen al lang en breed vaststond dat blootstelling aan asbest heel gevaarlijk was, daadkrachtig had ingegrepen, had dat onnoemelijk veel leed kunnen voorkomen.

Als je nu ziet hoe laks politici, overheden en zelfs milieuprofessionals met de fijnstofproblematiek omgaan, vraag je je af: hebben ze dan helemaal niets geleerd van de asbestproblematiek? Volgens berekeningen van het RIVM (2005) gaat het bij fijnstof niet om 800 mensen per jaar die vroegtijdig overlijden, maar om vele duizenden! Daar komen dan nog heel veel kinderen bij die last hebben van astmatische aandoeningen.

Zoals al in de jaren zestig onomstotelijk was bewezen hoe gevaarlijk asbest was, zo is inmiddels al lang en breed bewezen dat fijnstof, met name de bestanddelen roet en PAKs, een ernstig gevaar zijn voor de gezondheid. En doordat zoveel meer mensen aan fijnstof worden blootgesteld, zijn de gevolgen voor de volksgezondheid nog veel groter dan bij asbest.

De lichtzinnigheid waarmee bedrijven en overheden mensen tot in de jaren tachtig aan asbest blootstelden, roept nu onze verontwaardiging op. Wij vinden eigenlijk dat verantwoordelijken vervolgd zouden moeten worden, omdat ze willens en wetens mensen aan grote gezondheidsrisico's blootstelden. Zo zal zal iedereen over tien à twintig jaar verontwaardigd zijn over de laksheid en lichtzinnigheid van onze huidige bestuurders, politici en milieuprofessionals, die het niet nodig vinden om de concentraties fijnstof drastisch terug te dringen. Dan zal waarschijnlijk iedereen vinden dat dat eigenlijk misdadig is. De vraag is waarom wij dat nu niet vinden en waarom wij nu niet verontwaardigd zijn. Dat zou heel veel leed voorkomen.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht