zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Luchtmeetnet
Column
Gepubliceerd: 2012-08-22
door: Kees van Oosten
Omdat er al jaren kritiek is op de berekening van de luchtkwaliteit in Utrecht, werd door de toenmalige wethouder Ingrid de Bondt (VVD) in 2010 het voorstel gedaan om ook te gaan meten. Dan zouden de uitkomsten van de berekeningen vergeleken kunnen worden met de meetresultaten. Voor veel geld (400.000 euro) heeft de gemeente een meetnet opgezet. Op 50 plaatsen wordt de concentratie stikstofdioxide gemeten. Met meten werd begonnen op 6 januari 2011.

Nadat een jaar lang elke maand metingen zijn verricht zou er een vergelijking worden opgesteld. Op een persconferentie van 29 juni vertelden ambtenaren juichend aan de journalisten dat uit de vergelijking was gebleken dat er nauwelijks verschil was en dat de kritiek op de gemeentelijke berekening dus ongefundeerd was. Wie de moeite neemt om het rapportje te lezen, komt al snel tot de ontdekking dat we door de gemeente al weer flink voor de gek worden gehouden.

Wat is namelijk het geval? De uitkomsten van de metingen zijn helemaal niet vergeleken met de berekeningen die de gemeente elk jaar pleegt te maken (dwz de berekeningen die de NSL-monitor maakt op basis van door de gemeente verstrekte invoergegevens). Het RIVM, die de opdracht kreeg de meetresultaten te analyseren, heeft daartoe zelf wat berekeningen gemaakt en de meetresultaten zijn daarmee vergeleken.

De analyse die gemaakt is op basis van een jaar meten zegt dus helemaal niets over de betrouwbaarheid van de gemeentelijke berekeningen. Kennelijk vreesde de gemeente dat een vergelijking van de meetresultaten met de gemeentelijke berekeningen tot pijnlijke conclusies zou leiden en heeft het RIVM om die reden de opdracht gekregen om ze te vergelijken met achteraf door het RIVM uitgevoerde berekeningen.

Dat het RIVM zich voor deze opdracht heeft laten inhuren is een schande en doet twijfel rijzen aan de objectiviteit en onafhankelijkheid van het RIVM. Volgens de regels van de wetenschap moet je, overigens, als je modellen en berekeningen wilt testen, eerst die berekeningen maken en pas daarna gaan meten. Bij achteraf uitgevoerde berekeningen bestaat het grote risico dat de berekeningen zo worden uitgevoerd, dat de uitkomsten met de meetresultaten in overeenstemming zijn. Dat is wat er bij elke eerste jaars student methoden en technieken in wordt gestampt, maar wat bij de wetenschappers van het RIVM kennelijk is weggezakt.

Overigens blijkt uit een jaar meten, dat de lucht in Utrecht een stuk smeriger is dan op grond van de gemeentelijke berekeningen werd aangenomen. Voorzover de metingen zijn verricht op locaties waar de gemeente berekeningen voor pleegt te maken, liggen de metingen gemiddeld 20% hoger. Op een aantal zeer smerige locaties wordt overigens niet gemeten.

Kees van OostenStuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht