zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
DHV: u vraagt wij draaien
Column
Gepubliceerd: 2012-02-07
door: Kees van Oosten
De luchtkwaliteit in Utrecht wordt, zoals bekend, berekend. Voor elke straat apart. Die berekeningen worden al jaren bekritiseerd. Niet alleen door de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, maar ook door het Wijk C-komitee, de SP (die bracht daarover het rapport Schoonrekenen uit) en een aantal kritisch burgers. Kritiek bestaat er vooral op de invoergegevens die door de afdeling Milieu gebruikt worden: intensiteiten, het aandeel zwaar- en middelzwaar verkeer, de gemiddelde snelheid en de mate van congestie (stagnatie).

In plaats van dat wethouders en hun ambtenaren met de critici om tafel gaan zitten en de discussie aangaan, huurt de gemeente telkens een zogenaamd onafhankelijk extern adviesbureau in. We hebben er nu drie gehad: KEMA (mei 2009), Oranjewoud (juli 2009) en recentelijk DHV. Die externe adviesbureaus worden ingehuurd om "onafhankelijk" te komen verklaren dat het allemaal dik in orde is. Kost heel erg veel geld en we schieten er niets mee op. Dat het dik in orde is, wordt in de rapporten van deze adviesbureau namelijk volstrekt niet aangetoond.

De kritiek richt zich de laatste jaren met name op de ingevoerde intensiteiten, de voertuigverdeling (het aandeel zwaar- en middelzwaarverkeer), de ingevoerde gemiddelde snelheid en de mate van stagnatie. Welnu, DHV volstaat met een zogenaamde "plausibiliteitstoets", waarbij bijvoorbeeld gekeken wordt of de ingevoerde intensiteit overeenkomt met de "intuïtieve verwachtingen" (p.31) van DHV. Serieus onderzoek naar de manier waarop intensiteiten worden berekend heeft DHV niet gedaan, want "intuïtieve verwachtingen" hebben niets met serieus onderzoek te maken.

Uit het rapport blijkt dat DHV niet eens begrijpt hoe het aandeel zware- en middelzware voertuigen wordt berekend. DHV schrijft op p.33 "De wijze waarop de beschikbare gegevens zijn gebruikt om het model te kalibreren passen bij de nauwkeurigheid die van een prognose wordt verwacht". Het (verkeers)model berekent echter helemaal niet het aandeel zware- en middelzware voertuigen, het model berekent alleen het totaal aantal motorvoertuigen. Zo af en toe telt de gemeente (gedurende slechts één dag van 7.00 - 17.00 uur) het aantal vracht- en bestelwagens op een aantal wegen (lang niet allemaal) en dan gaat de gemeente er vanuit dat de aldus vastgestelde voertuigverdeling (DHV schrijft hardnekkig vrachtverdeling) in 2015 en 2020 wel hetzelfde zal zijn. Op de St. Jacobsstraat heeft de gemeente al een paar keer op dinsdag geteld, als er op het Vredenburg geen markt is. Lekker representatief!

Waarom de ingevoerde intensiteit, de voertuigverdeling, de gemiddelde snelheid en stagnatie DHV plausibel toeschijnen, wordt nergens uitgelegd. Laat staan dat daarbij de talloze concrete voorbeelden worden besproken die door critici zijn genoemd om te laten zien dat de invoergegevens niet deugen. Of het effect van maatregelen (bijv. milieuzonering) en bouwprojecten correct in de invoergegevens is verwerkt is niet door DHV gecontroleerd en daar kan DHV dus niets zinnigs over zeggen.

Heel opmerkelijk is dat DHV de berekeningen niet heeft vergeleken met de meetresultaten van het Utrechtse meetnet. Die suggestie is een paar keer gedaan, maar kennelijk lag dat toch wel erg gevoelig. DHV had dan een verklaring moeten geven voor het feit dat de voor een aantal wegen berekende concentraties gemiddeld 30% lager liggen dan de gemeten concentraties.

Wat de onafhankelijkheid van DHV betreft: DHV is nauw betrokken geweest bij het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2006 en de update daarvan, waarin een uiterst rooskleurige voorstelling van zaken wordt gegeven van het effect van de milieuzonering, 'schone' bussen e.d. Een kind kan trouwens bedenken dat als DHV zich kritisch had uitgelaten over de kwaliteit van de invoergegevens, uit Utrecht geen opdrachten voor DHV meer zijn te verwachten. Zo werkt dat nu eenmaal, zeker in tijden van economische neergang.

Kortom: zonde van al dat belastinggeld. Wanneer is de gemeente nu eindelijk bereid om de discussie met burgers aan te gaan over die invoergegevens?

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht