zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Fietsen in de stad gezond?
Column
Gepubliceerd: 2012-02-12
door: Kees van Oosten
De Fietsersbond propageert het fietsen in de stad. Als veel meer mensen de auto zouden laten staan voor ritjes in de stad, zou dat inderdaad voor iedereen gezonder zijn. Maar de vraag is of het op individueel niveau een gezonde keus is. Anders gezegd: moet je iemand het advies geven om in de stad te gaan fietsen? Je krijgt als fietser namelijk extra veel smerige lucht binnen.

De Fietsersbond onderkent dat je als fietser smerige lucht binnenkrijgt. Vaak nog meer dan de automobilist, omdat een fietser zich meer inspant en dus vaker en dieper ademhaalt. Maar, zo voert de Fietsersbond aan, daar staat tegenover dat je als fietser in beweging bent en het positieve effect van bewegen zou opwegen tegen het inademen van extra fijnstof.

Bij navraag blijkt de Fietsersbond zich te baseren op een rapport van het in Utrecht gevestigde Institute of Risk Assessment (IRAS): 'Do the Health Benefits of Cycling Outweigh the Risks?' (2010). Eerlijk gezegd ben ik niet onder indruk van dat rapport.

Het rapportje maakt een wel heel erg eenvoudig rekensommetje. Er wordt uitgerekend hoeveel langer je leeft door 5 dagen per week 30 minuten te bewegen, er wordt uitgerekend hoeveel korter je leeft door blootstelling aan een dagelijkse portie smerige lucht en dat wordt gesaldeerd.

De vraag die zich bij dat rekensommetje opdringt, is natuurlijk: zijn er geen andere manieren om dagelijks wat te bewegen, waarbij je geen extra fijnstof binnenkrijgt? Je zou een paar keer per week thuis op de hometrainer kunnen gaan zitten of naar een fitnessclub of je zou met de auto of de bus naar de sportvereniging kunnen gaan.

Als je wilt bewegen zonder dat je daardoor extra wordt blootgesteld aan smerige lucht, kun je beter niet gaan fietsen. Word je bovendien niet van je sokken gereden, want de kans op ongelukken en letsel is voor een fietser in de stad veel groter dan voor een automobilist. Het IRAS en de Fietsersbond geven dus een onjuiste voorstelling van de gezondheidsvoordelen van het fietsen.

Tactisch of strategisch is het ook niet slim van de Fietsersbond om de gezondheidsvoordelen van het fietsen zo voor te stellen. Het geeft de gemeente namelijk een excuus om niets te doen om het autogebruik terug te dringen. De gemeente zal namelijk zeggen (en dat zegt de gemeente ook): wij proberen met fietsklemmen en voorlichting de mensen over te halen te gaan fietsen, we doen dus al heel veel.

De Fietsersbond zou veel beter het standpunt kunnen innemen: wij eisen als fietsers het recht om gezond te kunnen fietsen en het is te dol voor woorden dat je door te gaan fietsen extra fijnstof binnenkrijgt. De gemeente moet eerst het gebruik van de auto structureel terugdringen, voordat je verantwoord het advies kunt geven om meer te gaan fietsen (of buiten te spelen of hard te lopen).

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht