dinsdag 18 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Column
Gepubliceerd: 2012-02-29
door: Kees van Oosten
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is opgesteld om uitstel te krijgen van de Europese Commissie. Nederland zou volgens Europese afspraken in 1999 in 2005 aan de fijnstofnorm voldoen en in 2010 aan de norm voor stikstofdioxide. Omdat de Nederlandse overheid tot 2005 eigenlijk niets had gedaan, was het duidelijk dat de afspraken niet zouden worden nagekomen.

Daarom vroeg Nederland uitstel.Dat uitstel werd verleend onder de voorwaarde dat er een plan zou worden opgesteld, dat de garantie bood dat in 2011 alsnog aan de fijnstofnorm en in 2015 aan de stikstofdioxidenorm zou worden voldaan. Om aan die voorwaarde te voldoen werd het NSL opgesteld.

Het NSL is een programma waarin enerzijds bouwprojecten zijn ondergebracht met een negatief effect op de luchtkwaliteit (met name door de aanleg van meer asfalt) en anderzijds maatregelen die de luchtverontreiniging moeten terugdringen. In dat programma zouden die bouwprojecten zodanig door maatregelen worden gecompenseerd dat in 2011 en 2015 alsnog aan de normen wordt voldaan.

Diederik Samson (PvdA) noemde het NSL in 2006 een "ultieme smokkelstap" om ondanks de luchtkwaliteitsnormen te kunnen blijven bouwen. Dat blijkt het inderdaad te zijn. Als iemand bezwaar maakt tegen nog meer asfalt of het verhogen van de maximum snelheid, roepen wethouders en ministers in koor: wij voldoen aan de normen, dus over de luchtkwaliteit hoeft niemand in te zitten.

Wie zich echter in dat NSL verdiept, komt er snel achter dat het gebakken lucht is. Hoe het effect van bouwprojecten en maatregelen is berekend valt niet na te gaan. Ook het RIVM is er niet in geslaagd daar hoogte van te krijgen.

Het blijkt dat gemeenten zelf de effecten van hun projecten en maatregelen moet verwerken in verkeersgegevens (intensiteiten per straat, gemiddelde snelheden, aandeel vrachtwagens, stagnatie). Aan de hand van die door de gemeente verstrekte verkeersgegevens wordt dan door het ministerie van InfraMil berekend wat de concentraties fijnstof en stikstofdioxide zijn.

Verzoeken bij de gemeente Utrecht om inzage in die effectberekeningen hebben tot dusver niets opgeleverd.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht