zaterdag 22 februari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Het probleem van GroenLinks
Column
Gepubliceerd: 2012-10-10
door: Kees van Oosten
Het probleem van GroenLinks is dat de partij steeds minder groen wordt en steeds minder links. Een ontwikkeling die alles te maken heeft met ambitieuze groenlinksers die uit zijn op een baantje in het bestuurlijk establishment. "Wacht maar tot wij in het college zitten, dan zullen we wel eens laten zien wat groen en links beleid is". Maar om dat doel te bereiken moeten er eerst flink wat concessies gedaan worden. En dat zijn dan zoveel concessies dat er geen groen en links meer overblijft. En als ze dan eenmaal bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, worden ze snel onder de voet gelopen door hun ambtelijke adviseurs.

GroenLinks was in 2006 mordicus tegen de fly-over bij het 24 Oktoberplein. Een weekje onderhandelen onder leiding van Ella Vogelaar en de fly-over kreeg de steun van GroenLinks. Ook het standpunt van GroenLinks over het slopen van sociale huurwoningen sloeg om. Eerst tegen, maar eenmaal in het college moest GroenLinks daar toch wat genuanceerder tegen aankijken. Op de steun van Pepijn Zwanenburg, ooit kraker, hoefde actievoerders tegen de sloop van sociale huurwoningen niet meer te rekenen. Zelfs het standpunt over het voorbarig kappen van bomen werd los gelaten. Robert Giesberts, als raadslid in 2005 indiener van de motie "kappen met te vroeg kappen", kwam als wethouder met het voorstel de kapverordening maar helemaal af te schaffen.

Zolang GroenLinks in de oppositie zit, doen haar raads- en statenleden het goed. Dat is echter afgelopen zodra GroenLinks in het college zit. Dan worden de rijen gesloten. Als één man achter het college. Je mails worden niet meer beantwoord en ze bedenken flauwe smoesjes om niet op kritiek in te hoeven gaan. Peter van Corler ontwijkt een discussie over luchtkwaliteit met het excuus dat hij nu wel eens los wil van komen van de discussie over rekenen en meten. Alsof hij die ooit gevoerd heeft. Hij kan moeilijk anders omdat hij achter het bloedverwante college wil blijven staan, dat zich in de persoon van Lintmeijer sterk maakt voor het verbeteren van de autobereikbaarheid van de binnenstad en het Stationsgebied.

Toen bleek dat Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarin Pennarts voor GroenLinks zitting heeft, met de verbreding van de A27 akkoord waren gegaan zonder dat zelfs maar aan de orde te stellen in een bijeenkomst van statenleden, dienden de PvdA, CU en de SP moties in om GS op andere gedachten te brengen. Jasper Fastl van GroenLinks nam het echter (net als Niels Hoefnagels van D66) voor de Gedeputeerden op en diende een motie in waarin erop werd gewezen dat het Rijk bevoegd gezag is en dat we het daar maar aan over moeten laten. GroenLinks steunde overigens vorig jaar de komst van megastallen in de provincie Utrecht. GroenLinks Groningen steunde de komst van kolencentrales.

Dat groene en linkse mensen weglopen bij een partij die haar idealen verkwanselt om mee te mogen besturen is een prima zaak. Hoe eerder hoe beter. Het probleem van GroenLinks is namelijk dat veel mensen denken dat het wel goed komt met het milieu als GroenLinks in het college zit en dat ze daardoor hun waakzaamheid en kritische houding laten varen. Dat maakt GroenLinks tot een verradelijke partij.

Kees van Oosten


Stuur dit bericht door!

SSLU vraagt Hof gemeente Utrecht te laten vervolgen
Tegen de koopzondag
Klimaatneutrale mobiliteit
Het probleem van GroenLinks
Een beter milieu: dialoog of actie?
Lintmeijer maakt belofte niet waar
Luchtmeetnet
Asbest en fijnstof
Gebakken lucht: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Fietsen in de stad gezond?
DHV: u vraagt wij draaien
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL): de nieuwe kleren van de keizer
Fijnstof in Utrecht ruimschoots boven de norm
Milieuzonering
Wolfsen: soft of onverschillig
Waardeloos rapport over verkeersmodel
Milieu-onrechtvaardigheid
Humane rechtspraak: vrouw en kind moeten 24 dagen honger lijden
Normen luchtkwaliteit gelden niet voor weggebruikers
De uitbuiter is vlakbij
Raadsleden geven niet om luchtkwaliteit
De Berekuil
Geklets over criminaliteit en veiligheid
Duizenden vrachtwagens in Utrecht spoorloos
Ondergeschiktheid van het milieu en duurzaamheid
Comfortabele onwetendheid
Schoonrekenen in Utrecht
Milieuprofessionals
Demografische krimp, een lesje in kapitalisme
Wilders en de rechtsstaat
Tijdelijke verbreding A2
Rechtsbescherming als fopspeen
De beschavingsval
Kosten criminaliteitsbestrijding
De intellectuele elite en de boze burger
De Bundeling en de regie-democratie
Foutje van de IND
Klimaatoorlogen
Gemakzuchtige journalistiek
Waterhoofdmanagement
De staat van de stad 2010
Een college zonder PvdA
Open brief aan Rinda den Besten
Kafka in de thuiszorg
Gratis erfpacht Jaarbeurs
Kappen met kappen
Duurzaamheid en slopen
Banen of barbecues
Minder professionele bestuurders, beter onderwijs
GroenLinks, de fly-over en de Spoorlaan
Sociale zuivering
Bejaarden op de barricades
Niemandsbewind
CO2 en Stikstof
Referendum ja of nee
De Spoorlaan en de PvdA
Wonen in Utrecht steeds ongezonder
Geplande verloedering van As van Kanaleneiland
Incompetente beroepskrachten
Allemaal de broekriem aanhalen
De leugen regeert
Bezwaarmaker als volksvijand
Over de wet van de remmende voorsprong
Het ego van de burgemeester
Inside Wolfsen
Opstand van de elite
Gidsland
Ons land
Hard en sociaal
Rechtbank kiest partij voor de gemeente
Gebakken luchtkwaliteit
Subsidie corrumpeert
Open brief aan de PvdA
Kredietcrisis of overproductie
Wijze lessen over inspraak
Farizeeërs
Mogen wij even afrekenen?
Het Winkelgebouw en het einde van de Stationsplannen
Geblunder
‘Verschoning’ van bussen valt tegen
Belgische toestanden?
De asfaltlobby
Volksvijand
De verloedering van de binnenstad
De vriendenrepubliek
Onveiligheid
Winkeliers Hoog Catharijne de klos
Politiek correct racisme
Segmenten
Vooruitgang
Volgzame ambtenaren
Duyvendak, klimaatactivist
Welvaart
Professionalisering
Actie voeren
Wetenschappelijke precisie
Rectificatie
Majellaleed
Niet bij brood alleen
Utrecht autostad
Gehoorzame burgers
Leve de economische groei
De Staat en het Kapitaal (2)
De Staat en het Kapitaal (1)
Zo gek als een deur
Integere ambtenaren
Excursie Auschwitz
Slachting onder winkeliers
Recht op verzet
Mosquito's
Troebel water
Wooncarrière
SloopLinks
Laffe wetenschappers
Werkverschaffing
Sjoemelen
Utrecht, Utrecht über alles

© 2007-2012 AllesoverUtrecht