zondag 26 januari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina

Utrechtse politiek kiest voor luchtverontreiniging

Gepubliceerd: 2014-07-08
Dinsdag 8 juli zal de raadscommissie zich buigen over het bestemmingsplan Megabioscoop. De raadsleden kunnen gerust zijn: het ambtelijk advies is dat de lucht als gevolg van de realisering van de Megabioscoop niet in-betekenende-mate zal verslechteren. Maar als de bestuursrechter het besluit straks vernietigt omdat de berekeningen niet deugen, krijgen we dan weer het laffe excuus te horen: de ambtenaren hebben ons niet goed geadviseerd?Kort nadat er in 1999 met veel pijn en moeite normen waren vastgesteld voor luchtkwaliteit, werd in Utrecht een begin gemaakt met het ontwikkelen van ambitieuze ruimtelijke- en autobereikbaarheidsplannen, die veel extra autoverkeer in de stad tot gevolg zouden hebben. In 2001 werd een begin gemaakt met de Stationsplannen. Dat in 2005 aan de fijnstofnorm en in 2010 aan de NO2-norm voldaan moest worden hield de Utrechtse politiek niet bezig.

In 2006 werd tot de fly-over 24 Oktoberplein en de reconstructie van de Majellaknoop besloten terwijl uit luchtrapportages bleek dat de NO2-norm in 2010 niet gehaald zou worden. De bestuursrechter moest er aan te pas komen om daar een stokje voor te steken. Dat weerhield de gemeente er niet van in 2008 opnieuw te besluiten tot de fly-over en de Majellaknoop. Gelukkig voor de gemeente werd in 2009 het NSL van kracht waardoor de bestuursrechter niet meer bevoegd was plannen die voor het NSL waren aangemeld te beoordelen mbt luchtkwaliteit.

Het Structuurplan Stationsgebied werd eind 2006 vastgesteld. Uit de Luchtrapportage Stationsgebied (september 2006) was bekend dat als gevolg van de Stationsplannen nog in 2015 niet aan de NO2-norm zou worden voldaan. In het ALU 2006 (september 2006) stond dat zelfs in 2020 nog niet aan de NO2-norm zou worden voldaan. Voor het Utrechtse college (waar GroenLinks vanaf april 2006 deel van uitmaakte!) en een grote meerderheid in de gemeenteraad was dat allemaal geen reden om de Stationsplannen te wijzigen en bijvoorbeeld af te zien van 6500 extra parkeerplaatsen.

Om niet het risico te lopen dat bezorgde burgers beroep zouden instellen tegen het globaal bestemmingsplan Stationsgebied (waardoor de Raad van State het plan zeker zou afkeuren) besloten het college en de gemeenteraad een structuurplan Stationsgebied vast te stellen in plaats van een bestemmingsplan. Tegen een structuurplan staat namelijk geen beroep open, zodat de Raad van State daar niet over komt te oordelen. De Utrechtse politiek wilde zodoende de handen vrij hebben om stationsplannen vast te stellen en uit te voeren in strijd met wettelijke normen voor luchtkwaliteit.

Nu zou je kunnen zeggen: dat was in 2006-2008, maar intussen is de Utrechtse politiek toch wel doordrongen van de ernst van de luchtverontreiniging? Niet dus, want in 2012 werd de nota 'Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar' vastgesteld, waarin als één van de doelstellingen staat dat de autobereikbaarheid van de binnenstad en het stationsgebied behouden moet blijven. Kortom, het college en de gemeenteraad kiezen nog steeds consequent voor meer luchtverontreiniging. Zie ook de beslissing over de Bijenkorf.

De Utrechtse politiek heeft allerlei smoesjes om ruimtelijke- en autobereikbaarheidsplannen te kunnen vaststellen die slecht zijn voor de luchtkwaliteit. Eén van de smoesjes is dat uit ambtelijke berekeningen zou blijken dat het steeds beter gaat met de luchtkwaliteit en dat de verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van al die plannen maar gering is en gecompenseerd wordt door maatregelen.

Opmerkelijk is dat wethouders en raadsleden met geen stok te bewegen zijn die ambtelijke berekeningen van dichtbij te bekijken. Peter van Corler (GroenLinks) stelde vorig jaar de vraag: wanneer komen we eindelijk een keer los van de discussie over meten en rekenen? Die discussie is echter nog nooit gevoerd omdat raadsleden als Peter van Corler daar met een hele grote boog omheen lopen. Het risico van zo'n discussie is namelijk dat ze dan moeten toegeven dat die berekeningen niet deugen en dat ze zich dan ook niet meer achter die ambtelijke berekeningen kunnen verschuilen.

Na het Bijenkorf debacle bestond Bram Fokke het om de schuld te leggen bij ambtelijke adviezen. Fokke vond dat hij er van mocht uitgaan correct te worden geadviseerd en geïnformeerd door de juristen en deskundigen van de gemeente. Een bizar standpunt voor een volksvertegenwoordiger die geacht wordt de uitvoerende macht te controleren. Had hij tijdens de verkiezingen moeten roepen! De waarheid is dat zolang ambtelijke adviezen stroken met wat de politiek wil, de politiek niet de minste behoefte heeft die ambtelijke adviezen kritisch te controleren.

Wat wethouders en raadsleden nogal eens uit het oog verliezen, is dat ambtelijke berekeningen altijd zo opgesteld en uitgevoerd worden dat er uit komt wat de politiek wil horen. Ambtenaren die berekeningen uitvoeren die tegen het beleid ingaan kunnen immers beter meteen een andere baan zoeken. Dus hoe je het ook wendt of keert, het is de politiek in Utrecht die beslist dat de gemeente zich niet hoeft te houden aan wettelijke normen voor luchtkwaliteit en dat het leven van Utrechters die langs drukke wegen wonen best met een paar jaar mag worden bekort.


Kees van Oosten

Stuur dit bericht door!


GroenLinks Utrecht is niet groen en niet links
Woensdag 23 augustus 2017

De Klimaatpartij is in 2015 opgericht. Een belangrijke reden daarvoor is dat politieke partijen in Utrecht het in meerderheid laten afweten als het gaat om het klimaat, de luchtkwaliteit en de armoede.

 meer >


Wég met de politieke partijen, laten we raadsleden aanwijzen door loting
Vrijdag 28 oktober 2016

David Van Reybrouck stelde in zijn boekje "Tegen verkiezingen" voor de verkiezingen te vervangen door loting, zodat elke burger dezelfde kans heeft om, als hij/zij dat wil, in de gemeenteraad te zitten. Hoe meer ik daar over nadenk, hoe beter mij dat idee lijkt.

 meer >


Hoe je de gemeente kan dwingen maatregel te nemen voor verkeersveiligheid
Dinsdag 25 oktober 2016

Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is in Utrecht iets waar de politiek zich nauwelijks druk om maakt. Dat geldt nog sterker voor de wethouder die dat in haar portefeuille heeft, mevrouw Lot van Hooijdonk van GroenLinks.

 meer >


Fietsstraat Cremerstraat kost een miljoen
Vrijdag 8 juli 2016

Het vervangen van de straatstenen in de Cremerstraat door rood asfalt en de inrichting van de fietsstraat kost ons ruim een miljoen. Hoewel de totale schuld van de gemeente meer is dan één miljard euro, is er niet één fractie in de gemeenteraad die daar wakker van ligt.

 meer >


Utrecht maken wij samen
Donderdag 7 april 2016

De lijfspreuk van dit college. Met stadsgesprekken probeert het college de burger te betrekken bij de menings- en besluitvorming over hoe de stad er uit moet zien. Een mooi streven, maar soms dreigt het mis te gaan doordat het rijk een spaak in het wiel steekt.

 meer >


Waterbedbeleid van Van Zanen maakt overlast erger
Donderdag 10 maart 2016

Burgemeester Van Zanen heeft een collectief sluitingsuur aangekondigd voor een deel van de Amsterdamsestraatweg, tussen het spoorviaduct en de Acaciastraat. Om 1.00 's nachts moeten de horeca zaken dicht. In de nacht van zaterdag op zondag een uurtje later.

 meer >


De Amsterdamsestraatweg en het verloederingsbeleid
Zondag 31 januari 2016

In arren moede heeft burgemeester Van Zanen aangekondigd een collectief sluitingsuur op te leggen aan alle winkels. horeca en dienstverlenende bedrijven aan de Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acacialaan. Een noodsprong omdat de burgemeester niet weet wat hij anders nog zou moeten doen om aan de overlast en onveiligheid een eind te maken. De details krijgen we nog te horen, daar schijnt de burgemeester nog over te willen praten met de betrokken ondernemers en de bewoners.

 meer >


Voorbarige kap Cremerstraat e.o.
Donderdag 19 november 2015

Het is weer het ouwe liedje: als eerst de bomen nu maar gekapt zijn, dan komt het met de andere vergunningen wel goed.

 meer >


Coward Award 2015 voor GroenLinks
Maandag 9 november 2015

Toen GroenLinks-raadslid Steven de Vries met het voorstel kwam om de media te gaan subsidiëren brak mijn klomp. Dat wil zeggen, toen ik las wat voor argument hij daar voor gaf.

 meer >


Bond voor veiligheid fietsers voetgangers en kinderen
Dinsdag 6 oktober 2015

In het kader van 'Actieplan Utrecht fietst' heeft wethouder Lot van Hooijdonk besloten tot het bij wijze van experiment uitschakelen van verkeerslichten. De maatregel is bedoeld om de doorstroming van alle verkeer te bevorderen.

 meer >


Amsterdamsestraatweg gevaarlijk voor voetgangers
Maandag 21 september 2015

De afdeling Milieu en Mobiliteit (portefeuille wethouder Lot van Hooijdonk) heeft besloten bij wijze van proef de verkeerslichten op de Amsterdamsestraatweg buiten werking te stellen. Dat wil zeggen: ze knipperen straks alleen nog maar oranje.

 meer >


Verschillen van ambtelijke standpunten moeten blijken
Zaterdag 15 augustus 2015

In het Rekenkamer rapport 'Geen vuiltje aan de lucht' wordt als oorzaak voor het ontbreken van zorg en aandacht voor de luchtkwaliteit in Utrecht genoemd dat er geen gemeentelijke afdeling of dienst is die zich in het bijzonder verantwoordelijk voelt voor de luchtkwaliteit. Volgens het rapport heeft de luchtkwaliteit niet een eigen 'probleemeigenaar'.

 meer >


Asfalt slecht voor het milieu
Donderdag 6 augustus 2015Dat een college dat zich sterk maakt voor het milieu en het klimaat nu ook nog fietsroutes gaat asfalteren is tamelijk onbegrijpelijk.

 meer >


Tour de France kan me gestolen worden
Donderdag 2 juli 2015

Dat sport, in het bijzonder een evenement als de Tour de France, steeds meer in de ban raakt van reclame en doping is niet eens de belangrijkste reden voor mijn weerzin tegen de Tour de France en tegen evenementen die het gemeentebestuur zo graag naar Utrecht wil halen.

 meer >


Milieudefensie kiest partij voor GroenLinks en tegen schone lucht
Zaterdag 23 mei 2015

Over de twijfelachtige motieven Van Milieudefensie om voor de Utrechtse milieuzones te pleiten.

 meer >


Hoeveel slechter moet het worden?
Vrijdag 10 april 2015

Nieuwsbericht 16-12-2014: Luchtkwaliteit steeds beter. Nieuwsbericht 17-12-2013: Luchtkwaliteit is verbeterd.

 meer >


Niemand is verantwoordelijk
Donderdag 19 februari 2015

Toen de Raad van State het bestemmingsplan afkeurde voor de uitbreiding van de Bijenkorf, was de boze reactie van Bram Fokke "de ambtenaren hebben ons niet goed geadviseerd". Hij had nog zo aan de wethouder gevraagd "u weet toch wel zeker dat het allemaal in orde is?".

 meer >


GroenLinksers kiezen tegen het milieu
Woensdag 4 februari 2015

GroenLinks stemde vóór de aanleg van de nieuwe parkeergarage onder het Jaarbeursplein. Volgens Peter van Corler met tegenzin, want voor GroenLinks zou die parkeergarage (50 miljoen) niet nodig zijn.

 meer >


Groeten uit Barcelona
Donderdag 25 december 2014De afgelopen week was ik in Barcelona. Wat mij meteen opviel waren twee dingen. In de eerste plaats de grote kunstof containers op elke hoek van de straat waar iedereen op elke dag van de week zijn huisvuil in kan deponeren. Erg handig en economisch. Wat een voordelen!

 meer >


Gemeente verliest weer over Bijenkorf
Maandag 17 november 2014

De Raad van State heeft vandaag een voorlopige uitspraak gedaan naar aanleiding van het beroep dat door het Wijk C Komitee en door Corio was ingesteld tegen het gewijzigde bestemmingsplan Bijenkorf.

 meer >


Participatie door loting: een heilloos idee
Donderdag 6 november 2014

Wethouder Van Hooijdonk wil 150 Utrechters aanwijzen door middel van loting. Deze 150 mensen moeten dan bedenken hoe het energiegebruik in en door Utrecht kan worden teruggedrongen. Die 150 mensen hoeven dat niet alleen te doen. Ze krijgen de steun van deskundige ambtenaren.

 meer >


Zwarte Piet en de geschiedenis van zwart Afrika
Maandag 29 september 2014

Zaterdagmiddag 4 oktober om 16.00 uur komt Djehuti-Ankh-Kheru bij boekwinkel de Rooie Rat op de Oude Gracht vertellen over zijn boek 'Gezegend en vervloekt'. Het boek is een poging om zwart Afrika een plaats in de geschiedenis te geven.

 meer >


Wie het gelooft mag het zeggen
Vrijdag 26 september 2014

Een paar weken geleden was ik op bezoek bij een vrouw op leeftijd die zich al tientallen jaren zorgen maakt over het milieu in Utrecht. Ze had dozen vol met oude rapporten. Daar wilde ze wel eens van af. Ze vroeg me of er nog iets voor me bij zat. Dat mocht ik hebben, de rest zou ze met het oud papier meegeven.

 meer >


Prijsvraag
Zaterdag 13 september 2014

De gemeente schrijft een prijsvraag uit om ons aan te moedigen om mee te denken over het terugdringen van het autoverkeer. Voor de beste 5 plannen is 30.000 euro beschikbaar.

 meer >


Andre van Schie en de Megabioscoop
Dinsdag 15 juli 2014

Volgens Andre van Schie wil iedereen graag dat de megabioscoop er komt. Waar hij dat vandaan haalt zegt hij er niet bij. Bij mijn weten is er geen enquete of referendum geweest waarbij de bevolking zich daarover heeft kunnen uitspreken.

 meer >


Utrechtse politiek kiest voor luchtverontreiniging
Dinsdag 8 juli 2014

Dinsdag 8 juli zal de raadscommissie zich buigen over het bestemmingsplan Megabioscoop. De raadsleden kunnen gerust zijn: het ambtelijk advies is dat de lucht als gevolg van de realisering van de Megabioscoop niet in-betekenende-mate zal verslechteren. Maar als de bestuursrechter het besluit straks vernietigt omdat de berekeningen niet deugen, krijgen we dan weer het laffe excuus te horen: de ambtenaren hebben ons niet goed geadviseerd?

 meer >


Utrechts college en gemeenteraad staan voor schut: RvS vernietigt Bijenkorfplan
Woensdag 18 juni 2014

Uit de vele persberichten blijkt dat niet iedereen begrepen heeft waarom de Raad van State het Bijenkorfplan heeft afgekeurd. Het lezen van een uitspraak van de Raad van State valt niet mee en dan krijg je al gauw dat journalisten te rade gaan bij voorlichters van de gemeente wier taak het is het straatje van de gemeente schoon te vegen.

 meer >


Overheid misbruikt zelf WOB
Woensdag 11 juni 2014

Bij de overheid en de politiek wordt steeds vaker geklaagd over het misbruik dat gemaakt zou worden van Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

 meer >


Opheffen, die wijkraden
Vrijdag 6 juni 2014

De wijkraden zijn een erfenis van Leefbaar Utrecht. In 2001 kwamen ze er mee. Alleen stelde LU voor de wijkraad te laten kiezen door de wijkbevolking. Daar is niets van terecht gekomen.

 meer >


Scooters, brommers, bladblazers en luchtverontreiniging
Vrijdag 23 mei 2014

Een week geleden werd als groot nieuws gebracht dat scooters en brommers zo enorm vervuilden. Dat had in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature gestaan.

 meer >


Wie weinig verdient gaat eerder dood
Zaterdag 3 mei 2014

Ongelijkheid wat betreft inkomen en opleiding maakt veel verschil in de kans op een gezond leven. Personen met flink wat opleiding en een goed inkomen worden gemiddeld genomen 12 jaar ouder dan personen met weinig opleiding en een laag inkomen. Dat is een landelijk gegeven.

 meer >


Beton in plaats van kunst
Dinsdag 8 april 2014

Voor echte cultuurliefhebbers is het nieuwe muziekpaleis een gruwel. Hoeveel uitvoerend kunstenaars zijn de afgelopen jaren hun baan kwijt geraakt doordat op personele kosten werden bezuinigd om het geld uit te kunnen geven aan glas, beton, prestige en bouwondernemers?

 meer >


D66, GroenLinks, SP en VVD in één college?
Vrijdag 4 april 2014

D66 had al laten weten een voorkeur te hebben voor een brede coalitie. Een onbegrijpelijke voorkeur. Door dat standpunt in te nemen laat D66 zien weinig met democratie en nog minder met vernieuwing op te hebben.

 meer >


Alledaags racisme
Vrijdag 21 maart 2014

Wilders zegt op een manier dat iedereen het horen kan, precies hetzelfde als wat talloze medelanders denken. En niet alleen denken, maar ook zeggen in de kroeg en in gesprekken met buren, familie, collega's en op straat.

 meer >


Stadsboulevard slecht voor lucht en gezondheid
Woensdag 12 maart 2014

Om nog even voor de verkiezingen goeie sier te maken is het college met het "concrete" voorstel gekomen om op de Cartesiusweg en de Josephlaan alvast een begin te maken met de stadsboulevard.

 meer >


Is College van GroenLinks, PvdA en D66 voor beroepsverbod Van Oosten ?
Donderdag 6 maart 2014

Op 9 januari 2014 stuurde ik de leden van de gemeenteraad een kopie van de eis die namens drie medewerkers van de gemeente Utrecht, waarmee ik al sinds 2008 in een procedure gewikkeld ben, tegen mij is ingediend.

 meer >


Oorzaak corruptie ligt bij zwakke bestuurders
Zaterdag 1 februari 2014

Twee corrupte ambtenaren ontslagen, er volgen geen sancties tegen het management. Verder schrijft het AD dat volgens klokkenluiders de cultuur bij de OVU er een is van vriendjespolitiek en fraude. 'Het is het topje van de ijsberg,' zei een van hen tegen de krant. 'Jammer dat de leiding buiten schot blijft.' Aldus het AD/UN van 31-1-2014.

 meer >


Misleiding over Knip Monicabrug
Woensdag 29 januari 2014

De gemeente heeft een "participatietraject" opgestart om de bewoners in Pijlsweerd, Ondiep en Wijk C komitee erop voor te bereiden dat het uiterlijk 1 januari 2015 niet meer mogelijk is vanaf de Weerdsingel linksaf te slaan richting Oudenoord en omgekeerd. Zo staat het ook in Binnenstadskrant van februari/maart 2014, in een bericht van het wijkbureau binnenstad.

 meer >


Ook GroenLinks heeft het Smakkelaarsveld kapot gemaakt
Zaterdag 18 januari 2014

Op 7 maart 2008 verklaarde de Raad van State het beroep van de Utrechtse bomenstichting tegen de kap van bomen op het Smakkelaarsveld ongegrond.

 meer >


Diederik Stapel als zondebok
Dinsdag 14 januari 2014

Waarom is de wetenschappelijke wereld zo ontzettend boos op Diederik Stapel, de sociaal psycholoog die zijn "feiten" in veel gevallen bleek te hebben verzonnen?

 meer >


Planschade en nadeelcompensatie
Zaterdag 4 januari 2014

De overheid neemt vaak beslissingen waar ondernemers en/of bewoners door worden gedupeerd. Soms (niet altijd!) is dat niet te vermijden. De beslissing, bijvoorbeeld, om de fly-over bij het 24 Oktoberplein aan te leggen heeft woningen in de directe omgeving fors in waarde doen dalen. Dat geeft eigenaren van woningen langs de Pijperlaan en de Brucknerlaan (waarvan de achtertuinen liggen langs de M. L. Kinglaan) recht op planschade. Recht op planschade bestaat als schade is ontstaan als gevolg van planologische beslissingen. De gemeente moet de woningbezitters compenseren voor de waardedaling van hun woningen die het gevolg is van de fly-over.

 meer >


Afscheid van Wolfsen
Maandag 23 december 2013

Er zullen weinig Utrechters zijn die treurig zijn dat Wolfsen weggaat. En iedereen is blij dat Van Zanen hem opvolgt. Die blijdschap was er ook toen Wolfsen als burgemeester aantrad. Weliswaar hadden maar weinig mensen aan de verkiezing tussen Pans en Wolfsen meegedaan, maar toen Wolfsen als winnaar uit de bus kwam werd hij hartelijk welkom geheten. Misschien is het dus beter om eerst te kijken hoe de nieuwe burgemeester het doet voordat we hem de hemel in prijzen. Wat ik mij van Van Zanen herinner is vooral de RHD-kwestie. En dat was niet best.

 meer >


Falend klimaatbeleid Mirjam de Rijk
Zaterdag 7 december 2013

Wethouder Mirjam de Rijk (GroenLinks) werd door GroenLinks als wethouder naar voren geschoven omdat zij naam had gemaakt als directeur bij de Stichting Natuur en Milieu. Dat zij geen ervaring en verstand had van gemeentefinanciën was voor haar kennelijk geen beletsel om behalve de portefeuille milieu ook die van gemeentefinanciën te accepteren.

 meer >


Knip Monicabrug
Donderdag 21 november 2013

In 2009 besloot de gemeente om een viertal knips aan te brengen in het Utrechtse wegennet. Eén van die knips is inmiddels gerealiseerd: op de Croeselaan. Het gevolg is dat er nu twee keer zoveel verkeer rijdt over de toch al zwaar belaste Graadt van Roggenweg. De afdeling Milieu heeft het ontraden, want de gezondheidsschade zou veel minder zijn als het verkeer vanaf de Europalaan naar de Daalsetunnel over de Van Zijstweg en de Croeselaan kan blijven lopen. Gezondheid blijkt voor de wethouders Everhardt (wethouder stationsgebied én gezondheid) en Lintmeijer geen punt van afweging te zijn. Maar dat wisten wel al.

 meer >


Anouk en zwarte piet
Donderdag 7 november 2013

Anouk heeft wat hatemail op facebook gezet van 'vrienden' die haar opstelling in de discussie over zwarte piet niet konden waarderen. Ze werd bovendien bedreigd. Veel belangrijker dan de discussie over zwarte piet lijkt dus de vraag waarom haar mening zoveel woedende reacties uitlokt.

 meer >


Milieuzone: een politieke blunder
Zondag 27 oktober 2013

Dat het instellen van een milieuzone voor personenwagens en bestelwagens nauwelijks effectief is, blijkt uit de (optimistische!) berekeningen van de gemeente zelf. Bij elkaar zou het een afname opleveren van de concentratie stikstofdioxide van niet meer dan 1,35 microgram/m3 en dat alleen in de milieuzone zelf (binnenstad en stationsgebied). Bij lange na niet voldoende om in 2015 overal in Utrecht aan de EU normen te voldoen. Om aan die EU-normen te voldoen is minstens een afname van 8 microgram/m3 nodig.

 meer >


Zwarte Piet
Zaterdag 26 oktober 2013

Natuurlijk is zwarte piet een racistisch symbool. Draai het om: maakt Sinterklaas zwart en zijn domme knecht wit. En iedere witte hollander zal zeggen dat dat Sinterklaas natuurlijk wit is en zijn knecht natuurlijk zwart.

 meer >


Gaat het bestuur van Straatnieuws vrijuit?
Woensdag 9 oktober 2013

Volgens Broos Schnetz is er met Van der Roest afgesproken dat het bestuur geen aangifte zou doen als hij het geld netjes zou terug betalen dat hij ten eigen bate heeft uitgegeven. Het zou om een bedrag gaan van ca. 40.000 euro.

 meer >


De boerderij der dieren
Zondag 6 oktober 2013

George Orwell publiceerde in 1945 zijn bekende Animal Farm. In 1947 in het Nederlands vertaald en uitgebracht met de titel "De boerderij der dieren, een sprookje voor grote mensen". Nog altijd zeer de moeite waard als je iets van politiek wilt begrijpen.

 meer >


Oh, wat is de politiek toch bezorgd over de luchtkwaliteit!
Zaterdag 28 september 2013

Afgelopen donderdag was het dan zover. De gemeenteraad zou het door wethouder Lintmeijer (GroenLinks) voorgestelde pakket maatregelen vaststellen dat ervoor moet zorgen dat Utrecht op 1 januari 2015 voldoet aan de Europese normen. Onderdeel van die maatregelen is de milieuzone voor personenwagens.

 meer >


© 2007-2012 AllesoverUtrecht