donderdag 18 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina
Vreemde eend
Column
Gepubliceerd: 2016-02-05
door: Dik Binnendijk
“Econoom Nijkamp (VU) vrijgepleit van sjoemelen” was de kop van een artikel in de Volkskrant van 13 januari jl. Ruim twee jaar geleden werd prof. Peter Nijkamp anoniem beschuldigd van het manipuleren of verzinnen van onderzoeksgegevens. Dodelijk natuurlijk in de wetenschappelijke wereld. Maar een onderzoekscommissie van de Vrije Universiteit vond deze beschuldigingen op alle punten ongegrond. Nijkamp eist nu excuses. In het BNN/VARA Radio 1-programma ‘De Nieuws BV’ van 21 januari zei Nijkamp hierover: “Als aan het eind van de rit blijkt dat iemand een schoon blazoen heeft, mag de universiteit daarover wel excuses aanbieden omdat zij in de procedure ernstige fouten heeft gemaakt, die gewoon tot een ernstige escalatie hebben geleid. Dat neem ik de VU dus kwalijk.” Die excuses moeten nog steeds komen.

Bij deze Peter Nijkamp heb ik midden jaren zeventig een mondeling tentamen economie gedaan. Hij stond nog aan het begin van zijn wetenschappelijke carrière. Inmiddels is Nijkamp met emeritaat als hoogleraar ‘Ruimtelijke economie’. In mijn afstudeerpakket biologie zat het bijvak economie. Door milieuacties was mijn belangstelling daarvoor gewekt. In Tilburg had ik al een jaar lang een cursus ‘Politieke economie’ gevolgd: elke dinsdagavond op en neer. Ze raden me daar aan om naar de VU in Amsterdam te gaan. Voor mij dichterbij. In Utrecht kon je toen geen economie studeren.

Mijn economische vakken in Amsterdam werden gecoördineerd door professor Hans Knol. Nadat ik het bijvak had afgerond hoorde ik pas dat hij een broer was van mijn overbuurman in de Bellamystraat. Ik hoefde geen colleges volgen maar wel leren uit boeken en mondeling tentamens doen. Ik bleef als bioloog een vreemde eend in de economiebijt. Van die tentamens is me alleen de laatste bij Nijkamp bijgebleven. Ik moest bij hem thuis komen op een etage in de Binnen Bantammerstraat. De straat lag open en het was ploeteren door het zand naar de voordeur. Nijkamp was er net komen wonen. Ruim een uur hebben we samen gesproken over de economische gevolgen van de aanleg van de Oostlijn van de Amsterdamse metro. De voorgenomen sloop van nog goede huizen op het metrotracé hebben in 1975 voor de Nieuwmarktrellen gezorgd. Nijkamp keek of ik de economische theorie kon toepassen rondom het metrogedoe.
Blijkbaar ging dat redelijk.

Maar ik had nog een ijzer in het vuur. Nijkamp is geboren in Dalfsen in de Overijsselse Bijbelgordel. Met een collega had hij een boekje geschreven: ‘Het gelaat der Aarde’. Daarin stond hun christelijke kijk op de wereld en economie. Het was geen verplichte kost, maar dit boek had ik ook gelezen. En zo kon ik soms wat ‘Gelaat der Aarde’ uitspraken van hem vervlechten in het verhaal over de metroaanleg. Nijkamp was verrast.
Ik kreeg een voldoende.

Dik Binnendijk


Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht