zaterdag 25 januari 2020
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina

De Amsterdamsestraatweg en het verloederingsbeleid

Gepubliceerd: 2016-01-31
In arren moede heeft burgemeester Van Zanen aangekondigd een collectief sluitingsuur op te leggen aan alle winkels. horeca en dienstverlenende bedrijven aan de Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acacialaan. Een noodsprong omdat de burgemeester niet weet wat hij anders nog zou moeten doen om aan de overlast en onveiligheid een eind te maken. De details krijgen we nog te horen, daar schijnt de burgemeester nog over te willen praten met de betrokken ondernemers en de bewoners.

Met het opleggen van een sluitingsuur wordt de schuld van de overlast bij de ondernemer gelegd. De redenering is: zijn zaak trekt volk aan dat voor overlast zorgt en daarom mag hij 's avonds niet of minder lang open blijven. De ondernemer loopt daardoor omzet mis. Dat zal hem wel leren, is de gedachte, om ervoor te zorgen dat dat verkeerde volk wegblijft of zich beter gaat gedragen.

Een collectief sluitingsuur is natuurlijk een bijzonder oneerlijk middel: de goeie moeten onder de kwade lijden. Ik kan mij niet voorstellen dat de burgemeester in het gelijk zou worden gesteld door de bestuursrechter als ondernemers straks tegen dat collectieve sluitingsuur beroep instellen.

Het gevolg van dat collectieve sluitingsuur zal zijn dat overlastplegers een eindje verderop overlast gaan plegen, een ander stuk van de Amsterdamsestraatweg. Bijvoorbeeld tussen het Paardenveld en het spoor. En als daar dan een collectief sluitingsuur wordt ingesteld, gaan ze weer terug naar het stuk tussen het spoor en de Acacialaan.

Behalve dat de maatregel oneerlijk is en de overlast alleen maar verplaatst, gaat de maatregel volkomen voorbij aan de oorzaken van de overlast. Die overlast is niet de oorzaak maar het gevolg van de verloedering van de Amsterdamse straatweg. En die verloedering is in de eerste plaats de schuld van de gemeente.

Door de verdubbeling van Hoog Catharijne, de uitbreiding van wijkwinkelcentra en de meubelboulevard, de vestiging van de Wall is er een in ruim 10 jaar tijd een gigantische overbewinkeling ontstaan in Utrecht. Dat dat zou gebeuren wist de gemeente in 2006 heel goed, maar het kon de gemeente niets schelen. Voor de gemeente is maar één ding echt belangrijk. Dat is dat er voortdurend gebouwd kan worden in Utrecht, ook al is het voor leegstand.

Die gigantische overbewinkeling betekent dat winkeliers op de Amsterdamsestraatweg het moeilijk hebben, dat er winkels leeg komen te staan, dat de panden minder opleveren en daardoor vanzelf ook minder goed verzorgd worden. De overbewinkeling zorgt voor verloedering van de Amsterdamsestraatweg. Steeds minder winkeliers durven op de Amsterdamsestraatweg nog een winkel te beginnen.

Eigenaren van leegstaande panden zouden hun pand wel willen verhuren aan aantrekkelijke winkels, maar omdat die er mee ophouden en er zich maar weinig nieuwe aandienen zijn ze min of meer gedwongen te gaan verhuren aan dienstverlenende bedrijven die de bewoners en de gemeente liever niet hebben of liever helemaal niet hebben. Daarmee zet de verloedering verder door.

De gemeente beweert de oversteekbaarheid op de Amsterdamsestraatweg te willen bevorderen ('Ontwikkelstrategie Amsterdamsestraatweg' april 2014). In plaats daarvan besloot wethouder Van Hooijdonk een aantal verkeerslichten uit te zetten, zodat de ASW nog aantrekkelijker wordt voor doorgaande auto's en de straatweg nóg moeilijker valt over te steken.

Wat de ASW natuurlijk ook geen goed gedaan heeft is de sluiting van het Zandpand, doorgedrukt door Wolfsen die daarmee nog iets van zijn imago probeerde te redden. Ten koste van de vrouwen waarvoor hij beweerde op te komen, want doordat prostitutie nu verspreid en veel meer verborgen plaatsvindt is het veel moeilijker om de vrouwen tegen misbruik en vrouwenhandel te beschermen.

Kortom, de gemeente heeft er een puinhoop van gemaakt Ik heb een tijd gedacht dat het pure dommigheid is van de gemeente om de ASW zo te laten verloederen, maar zo dom kan een gemeente niet zijn. Je hoeft echt niet veel van stedenbouw of planologie te weten om te begrijpen dat je traditionele winkelstraten om zeep helpt als je geen maat houdt met nieuwe winkelcentra (laat staan de verdubbeling van Hoog Catharijne). En een kind begrijpt dat het uitschakelen van verkeerslichten slecht is voor de oversteekbaarheid.

Maar waarom zou de gemeente de Amsterdamsestraatweg met opzet laten verloederen? Het antwoord is: door verloedering in de hand te werken wordt de grond en worden de panden goedkoper. Daarmee worden ze aantrekkelijke objecten voor projectontwikkelaars. Die kunnen dan de boel opkopen, tegen de vlakte gooien en nieuwe strakke nieuwbouw realiseren. Daar verdienen niet alleen die projectontwikkelaars flink aan, maar ook de gemeente zelf (hogere grondprijzen, leges).

Als je het zo bekijkt begrijp je waarom de gemeente niets doet om de Amsterdamsestraatweg voor verdere verloedering te behoeden. En je begrijpt dan ook waarom de gemeente er zo op gebrand was de huurflats in Kanaleneiland en Overvecht te laten verloederen (dan konden ze vervangen worden door dure koopwoningen). En je begrijpt ook waarom de gemeente Lombok en de Kanaalstraat zo lang heeft laten verloederen. Voor de gemeente Utrecht is het allerbelangrijkste ervoor te zorgen dat er voortdurend gebouwd kan worden. Dat levert ook de gemeente zelf geld en werk op.

Maar om te kunnen blijven bouwen moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat er telkens straten en gebieden bij komen die rijp zijn voor de sloop. En dat doe je door ze te laten verloederen.

Kees van Oosten
Stuur dit bericht door!


GroenLinks Utrecht is niet groen en niet links
Woensdag 23 augustus 2017

De Klimaatpartij is in 2015 opgericht. Een belangrijke reden daarvoor is dat politieke partijen in Utrecht het in meerderheid laten afweten als het gaat om het klimaat, de luchtkwaliteit en de armoede.

 meer >


Wég met de politieke partijen, laten we raadsleden aanwijzen door loting
Vrijdag 28 oktober 2016

David Van Reybrouck stelde in zijn boekje "Tegen verkiezingen" voor de verkiezingen te vervangen door loting, zodat elke burger dezelfde kans heeft om, als hij/zij dat wil, in de gemeenteraad te zitten. Hoe meer ik daar over nadenk, hoe beter mij dat idee lijkt.

 meer >


Hoe je de gemeente kan dwingen maatregel te nemen voor verkeersveiligheid
Dinsdag 25 oktober 2016

Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers is in Utrecht iets waar de politiek zich nauwelijks druk om maakt. Dat geldt nog sterker voor de wethouder die dat in haar portefeuille heeft, mevrouw Lot van Hooijdonk van GroenLinks.

 meer >


Fietsstraat Cremerstraat kost een miljoen
Vrijdag 8 juli 2016

Het vervangen van de straatstenen in de Cremerstraat door rood asfalt en de inrichting van de fietsstraat kost ons ruim een miljoen. Hoewel de totale schuld van de gemeente meer is dan één miljard euro, is er niet één fractie in de gemeenteraad die daar wakker van ligt.

 meer >


Utrecht maken wij samen
Donderdag 7 april 2016

De lijfspreuk van dit college. Met stadsgesprekken probeert het college de burger te betrekken bij de menings- en besluitvorming over hoe de stad er uit moet zien. Een mooi streven, maar soms dreigt het mis te gaan doordat het rijk een spaak in het wiel steekt.

 meer >


Waterbedbeleid van Van Zanen maakt overlast erger
Donderdag 10 maart 2016

Burgemeester Van Zanen heeft een collectief sluitingsuur aangekondigd voor een deel van de Amsterdamsestraatweg, tussen het spoorviaduct en de Acaciastraat. Om 1.00 's nachts moeten de horeca zaken dicht. In de nacht van zaterdag op zondag een uurtje later.

 meer >


De Amsterdamsestraatweg en het verloederingsbeleid
Zondag 31 januari 2016

In arren moede heeft burgemeester Van Zanen aangekondigd een collectief sluitingsuur op te leggen aan alle winkels. horeca en dienstverlenende bedrijven aan de Amsterdamsestraatweg tussen het spoor en de Acacialaan. Een noodsprong omdat de burgemeester niet weet wat hij anders nog zou moeten doen om aan de overlast en onveiligheid een eind te maken. De details krijgen we nog te horen, daar schijnt de burgemeester nog over te willen praten met de betrokken ondernemers en de bewoners.

 meer >


Voorbarige kap Cremerstraat e.o.
Donderdag 19 november 2015

Het is weer het ouwe liedje: als eerst de bomen nu maar gekapt zijn, dan komt het met de andere vergunningen wel goed.

 meer >


Coward Award 2015 voor GroenLinks
Maandag 9 november 2015

Toen GroenLinks-raadslid Steven de Vries met het voorstel kwam om de media te gaan subsidiëren brak mijn klomp. Dat wil zeggen, toen ik las wat voor argument hij daar voor gaf.

 meer >


Bond voor veiligheid fietsers voetgangers en kinderen
Dinsdag 6 oktober 2015

In het kader van 'Actieplan Utrecht fietst' heeft wethouder Lot van Hooijdonk besloten tot het bij wijze van experiment uitschakelen van verkeerslichten. De maatregel is bedoeld om de doorstroming van alle verkeer te bevorderen.

 meer >


Amsterdamsestraatweg gevaarlijk voor voetgangers
Maandag 21 september 2015

De afdeling Milieu en Mobiliteit (portefeuille wethouder Lot van Hooijdonk) heeft besloten bij wijze van proef de verkeerslichten op de Amsterdamsestraatweg buiten werking te stellen. Dat wil zeggen: ze knipperen straks alleen nog maar oranje.

 meer >


Verschillen van ambtelijke standpunten moeten blijken
Zaterdag 15 augustus 2015

In het Rekenkamer rapport 'Geen vuiltje aan de lucht' wordt als oorzaak voor het ontbreken van zorg en aandacht voor de luchtkwaliteit in Utrecht genoemd dat er geen gemeentelijke afdeling of dienst is die zich in het bijzonder verantwoordelijk voelt voor de luchtkwaliteit. Volgens het rapport heeft de luchtkwaliteit niet een eigen 'probleemeigenaar'.

 meer >


Asfalt slecht voor het milieu
Donderdag 6 augustus 2015Dat een college dat zich sterk maakt voor het milieu en het klimaat nu ook nog fietsroutes gaat asfalteren is tamelijk onbegrijpelijk.

 meer >


Tour de France kan me gestolen worden
Donderdag 2 juli 2015

Dat sport, in het bijzonder een evenement als de Tour de France, steeds meer in de ban raakt van reclame en doping is niet eens de belangrijkste reden voor mijn weerzin tegen de Tour de France en tegen evenementen die het gemeentebestuur zo graag naar Utrecht wil halen.

 meer >


Milieudefensie kiest partij voor GroenLinks en tegen schone lucht
Zaterdag 23 mei 2015

Over de twijfelachtige motieven Van Milieudefensie om voor de Utrechtse milieuzones te pleiten.

 meer >


Hoeveel slechter moet het worden?
Vrijdag 10 april 2015

Nieuwsbericht 16-12-2014: Luchtkwaliteit steeds beter. Nieuwsbericht 17-12-2013: Luchtkwaliteit is verbeterd.

 meer >


Niemand is verantwoordelijk
Donderdag 19 februari 2015

Toen de Raad van State het bestemmingsplan afkeurde voor de uitbreiding van de Bijenkorf, was de boze reactie van Bram Fokke "de ambtenaren hebben ons niet goed geadviseerd". Hij had nog zo aan de wethouder gevraagd "u weet toch wel zeker dat het allemaal in orde is?".

 meer >


GroenLinksers kiezen tegen het milieu
Woensdag 4 februari 2015

GroenLinks stemde vóór de aanleg van de nieuwe parkeergarage onder het Jaarbeursplein. Volgens Peter van Corler met tegenzin, want voor GroenLinks zou die parkeergarage (50 miljoen) niet nodig zijn.

 meer >


Groeten uit Barcelona
Donderdag 25 december 2014De afgelopen week was ik in Barcelona. Wat mij meteen opviel waren twee dingen. In de eerste plaats de grote kunstof containers op elke hoek van de straat waar iedereen op elke dag van de week zijn huisvuil in kan deponeren. Erg handig en economisch. Wat een voordelen!

 meer >


Gemeente verliest weer over Bijenkorf
Maandag 17 november 2014

De Raad van State heeft vandaag een voorlopige uitspraak gedaan naar aanleiding van het beroep dat door het Wijk C Komitee en door Corio was ingesteld tegen het gewijzigde bestemmingsplan Bijenkorf.

 meer >


Participatie door loting: een heilloos idee
Donderdag 6 november 2014

Wethouder Van Hooijdonk wil 150 Utrechters aanwijzen door middel van loting. Deze 150 mensen moeten dan bedenken hoe het energiegebruik in en door Utrecht kan worden teruggedrongen. Die 150 mensen hoeven dat niet alleen te doen. Ze krijgen de steun van deskundige ambtenaren.

 meer >


Zwarte Piet en de geschiedenis van zwart Afrika
Maandag 29 september 2014

Zaterdagmiddag 4 oktober om 16.00 uur komt Djehuti-Ankh-Kheru bij boekwinkel de Rooie Rat op de Oude Gracht vertellen over zijn boek 'Gezegend en vervloekt'. Het boek is een poging om zwart Afrika een plaats in de geschiedenis te geven.

 meer >


Wie het gelooft mag het zeggen
Vrijdag 26 september 2014

Een paar weken geleden was ik op bezoek bij een vrouw op leeftijd die zich al tientallen jaren zorgen maakt over het milieu in Utrecht. Ze had dozen vol met oude rapporten. Daar wilde ze wel eens van af. Ze vroeg me of er nog iets voor me bij zat. Dat mocht ik hebben, de rest zou ze met het oud papier meegeven.

 meer >


Prijsvraag
Zaterdag 13 september 2014

De gemeente schrijft een prijsvraag uit om ons aan te moedigen om mee te denken over het terugdringen van het autoverkeer. Voor de beste 5 plannen is 30.000 euro beschikbaar.

 meer >


Andre van Schie en de Megabioscoop
Dinsdag 15 juli 2014

Volgens Andre van Schie wil iedereen graag dat de megabioscoop er komt. Waar hij dat vandaan haalt zegt hij er niet bij. Bij mijn weten is er geen enquete of referendum geweest waarbij de bevolking zich daarover heeft kunnen uitspreken.

 meer >


Utrechtse politiek kiest voor luchtverontreiniging
Dinsdag 8 juli 2014

Dinsdag 8 juli zal de raadscommissie zich buigen over het bestemmingsplan Megabioscoop. De raadsleden kunnen gerust zijn: het ambtelijk advies is dat de lucht als gevolg van de realisering van de Megabioscoop niet in-betekenende-mate zal verslechteren. Maar als de bestuursrechter het besluit straks vernietigt omdat de berekeningen niet deugen, krijgen we dan weer het laffe excuus te horen: de ambtenaren hebben ons niet goed geadviseerd?

 meer >


Utrechts college en gemeenteraad staan voor schut: RvS vernietigt Bijenkorfplan
Woensdag 18 juni 2014

Uit de vele persberichten blijkt dat niet iedereen begrepen heeft waarom de Raad van State het Bijenkorfplan heeft afgekeurd. Het lezen van een uitspraak van de Raad van State valt niet mee en dan krijg je al gauw dat journalisten te rade gaan bij voorlichters van de gemeente wier taak het is het straatje van de gemeente schoon te vegen.

 meer >


Overheid misbruikt zelf WOB
Woensdag 11 juni 2014

Bij de overheid en de politiek wordt steeds vaker geklaagd over het misbruik dat gemaakt zou worden van Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).

 meer >


Opheffen, die wijkraden
Vrijdag 6 juni 2014

De wijkraden zijn een erfenis van Leefbaar Utrecht. In 2001 kwamen ze er mee. Alleen stelde LU voor de wijkraad te laten kiezen door de wijkbevolking. Daar is niets van terecht gekomen.

 meer >


Scooters, brommers, bladblazers en luchtverontreiniging
Vrijdag 23 mei 2014

Een week geleden werd als groot nieuws gebracht dat scooters en brommers zo enorm vervuilden. Dat had in het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Nature gestaan.

 meer >


Wie weinig verdient gaat eerder dood
Zaterdag 3 mei 2014

Ongelijkheid wat betreft inkomen en opleiding maakt veel verschil in de kans op een gezond leven. Personen met flink wat opleiding en een goed inkomen worden gemiddeld genomen 12 jaar ouder dan personen met weinig opleiding en een laag inkomen. Dat is een landelijk gegeven.

 meer >


Beton in plaats van kunst
Dinsdag 8 april 2014

Voor echte cultuurliefhebbers is het nieuwe muziekpaleis een gruwel. Hoeveel uitvoerend kunstenaars zijn de afgelopen jaren hun baan kwijt geraakt doordat op personele kosten werden bezuinigd om het geld uit te kunnen geven aan glas, beton, prestige en bouwondernemers?

 meer >


D66, GroenLinks, SP en VVD in één college?
Vrijdag 4 april 2014

D66 had al laten weten een voorkeur te hebben voor een brede coalitie. Een onbegrijpelijke voorkeur. Door dat standpunt in te nemen laat D66 zien weinig met democratie en nog minder met vernieuwing op te hebben.

 meer >


Alledaags racisme
Vrijdag 21 maart 2014

Wilders zegt op een manier dat iedereen het horen kan, precies hetzelfde als wat talloze medelanders denken. En niet alleen denken, maar ook zeggen in de kroeg en in gesprekken met buren, familie, collega's en op straat.

 meer >


Stadsboulevard slecht voor lucht en gezondheid
Woensdag 12 maart 2014

Om nog even voor de verkiezingen goeie sier te maken is het college met het "concrete" voorstel gekomen om op de Cartesiusweg en de Josephlaan alvast een begin te maken met de stadsboulevard.

 meer >


Is College van GroenLinks, PvdA en D66 voor beroepsverbod Van Oosten ?
Donderdag 6 maart 2014

Op 9 januari 2014 stuurde ik de leden van de gemeenteraad een kopie van de eis die namens drie medewerkers van de gemeente Utrecht, waarmee ik al sinds 2008 in een procedure gewikkeld ben, tegen mij is ingediend.

 meer >


Oorzaak corruptie ligt bij zwakke bestuurders
Zaterdag 1 februari 2014

Twee corrupte ambtenaren ontslagen, er volgen geen sancties tegen het management. Verder schrijft het AD dat volgens klokkenluiders de cultuur bij de OVU er een is van vriendjespolitiek en fraude. 'Het is het topje van de ijsberg,' zei een van hen tegen de krant. 'Jammer dat de leiding buiten schot blijft.' Aldus het AD/UN van 31-1-2014.

 meer >


Misleiding over Knip Monicabrug
Woensdag 29 januari 2014

De gemeente heeft een "participatietraject" opgestart om de bewoners in Pijlsweerd, Ondiep en Wijk C komitee erop voor te bereiden dat het uiterlijk 1 januari 2015 niet meer mogelijk is vanaf de Weerdsingel linksaf te slaan richting Oudenoord en omgekeerd. Zo staat het ook in Binnenstadskrant van februari/maart 2014, in een bericht van het wijkbureau binnenstad.

 meer >


Ook GroenLinks heeft het Smakkelaarsveld kapot gemaakt
Zaterdag 18 januari 2014

Op 7 maart 2008 verklaarde de Raad van State het beroep van de Utrechtse bomenstichting tegen de kap van bomen op het Smakkelaarsveld ongegrond.

 meer >


Diederik Stapel als zondebok
Dinsdag 14 januari 2014

Waarom is de wetenschappelijke wereld zo ontzettend boos op Diederik Stapel, de sociaal psycholoog die zijn "feiten" in veel gevallen bleek te hebben verzonnen?

 meer >


Planschade en nadeelcompensatie
Zaterdag 4 januari 2014

De overheid neemt vaak beslissingen waar ondernemers en/of bewoners door worden gedupeerd. Soms (niet altijd!) is dat niet te vermijden. De beslissing, bijvoorbeeld, om de fly-over bij het 24 Oktoberplein aan te leggen heeft woningen in de directe omgeving fors in waarde doen dalen. Dat geeft eigenaren van woningen langs de Pijperlaan en de Brucknerlaan (waarvan de achtertuinen liggen langs de M. L. Kinglaan) recht op planschade. Recht op planschade bestaat als schade is ontstaan als gevolg van planologische beslissingen. De gemeente moet de woningbezitters compenseren voor de waardedaling van hun woningen die het gevolg is van de fly-over.

 meer >


Afscheid van Wolfsen
Maandag 23 december 2013

Er zullen weinig Utrechters zijn die treurig zijn dat Wolfsen weggaat. En iedereen is blij dat Van Zanen hem opvolgt. Die blijdschap was er ook toen Wolfsen als burgemeester aantrad. Weliswaar hadden maar weinig mensen aan de verkiezing tussen Pans en Wolfsen meegedaan, maar toen Wolfsen als winnaar uit de bus kwam werd hij hartelijk welkom geheten. Misschien is het dus beter om eerst te kijken hoe de nieuwe burgemeester het doet voordat we hem de hemel in prijzen. Wat ik mij van Van Zanen herinner is vooral de RHD-kwestie. En dat was niet best.

 meer >


Falend klimaatbeleid Mirjam de Rijk
Zaterdag 7 december 2013

Wethouder Mirjam de Rijk (GroenLinks) werd door GroenLinks als wethouder naar voren geschoven omdat zij naam had gemaakt als directeur bij de Stichting Natuur en Milieu. Dat zij geen ervaring en verstand had van gemeentefinanciën was voor haar kennelijk geen beletsel om behalve de portefeuille milieu ook die van gemeentefinanciën te accepteren.

 meer >


Knip Monicabrug
Donderdag 21 november 2013

In 2009 besloot de gemeente om een viertal knips aan te brengen in het Utrechtse wegennet. Eén van die knips is inmiddels gerealiseerd: op de Croeselaan. Het gevolg is dat er nu twee keer zoveel verkeer rijdt over de toch al zwaar belaste Graadt van Roggenweg. De afdeling Milieu heeft het ontraden, want de gezondheidsschade zou veel minder zijn als het verkeer vanaf de Europalaan naar de Daalsetunnel over de Van Zijstweg en de Croeselaan kan blijven lopen. Gezondheid blijkt voor de wethouders Everhardt (wethouder stationsgebied én gezondheid) en Lintmeijer geen punt van afweging te zijn. Maar dat wisten wel al.

 meer >


Anouk en zwarte piet
Donderdag 7 november 2013

Anouk heeft wat hatemail op facebook gezet van 'vrienden' die haar opstelling in de discussie over zwarte piet niet konden waarderen. Ze werd bovendien bedreigd. Veel belangrijker dan de discussie over zwarte piet lijkt dus de vraag waarom haar mening zoveel woedende reacties uitlokt.

 meer >


Milieuzone: een politieke blunder
Zondag 27 oktober 2013

Dat het instellen van een milieuzone voor personenwagens en bestelwagens nauwelijks effectief is, blijkt uit de (optimistische!) berekeningen van de gemeente zelf. Bij elkaar zou het een afname opleveren van de concentratie stikstofdioxide van niet meer dan 1,35 microgram/m3 en dat alleen in de milieuzone zelf (binnenstad en stationsgebied). Bij lange na niet voldoende om in 2015 overal in Utrecht aan de EU normen te voldoen. Om aan die EU-normen te voldoen is minstens een afname van 8 microgram/m3 nodig.

 meer >


Zwarte Piet
Zaterdag 26 oktober 2013

Natuurlijk is zwarte piet een racistisch symbool. Draai het om: maakt Sinterklaas zwart en zijn domme knecht wit. En iedere witte hollander zal zeggen dat dat Sinterklaas natuurlijk wit is en zijn knecht natuurlijk zwart.

 meer >


Gaat het bestuur van Straatnieuws vrijuit?
Woensdag 9 oktober 2013

Volgens Broos Schnetz is er met Van der Roest afgesproken dat het bestuur geen aangifte zou doen als hij het geld netjes zou terug betalen dat hij ten eigen bate heeft uitgegeven. Het zou om een bedrag gaan van ca. 40.000 euro.

 meer >


De boerderij der dieren
Zondag 6 oktober 2013

George Orwell publiceerde in 1945 zijn bekende Animal Farm. In 1947 in het Nederlands vertaald en uitgebracht met de titel "De boerderij der dieren, een sprookje voor grote mensen". Nog altijd zeer de moeite waard als je iets van politiek wilt begrijpen.

 meer >


Oh, wat is de politiek toch bezorgd over de luchtkwaliteit!
Zaterdag 28 september 2013

Afgelopen donderdag was het dan zover. De gemeenteraad zou het door wethouder Lintmeijer (GroenLinks) voorgestelde pakket maatregelen vaststellen dat ervoor moet zorgen dat Utrecht op 1 januari 2015 voldoet aan de Europese normen. Onderdeel van die maatregelen is de milieuzone voor personenwagens.

 meer >


© 2007-2012 AllesoverUtrecht