dinsdag 16 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Dé click met Utrecht!


Nieuws per e-mail?
Aanmelden Mijn AOU
Hier gratis aanmelden

Politiekpagina
Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Variapagina




Mieke’s of Miekes auto?
Column
Gepubliceerd: 2017-06-24
door: Dik Binnendijk








“Ben jij nou journalist?” zegt een vriend van me zo nu en dan. Hij heeft een groter taalgevoel dan ik. Meestal gaat het over dat ik iets niet goed spel of dat ik een taalregel verkeerd toepas. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal was niets voor mij. Ik zat altijd boven het gemiddeld aantal fouten. De laatste vijf jaar deed ik ook al niet meer mee. Toch vind ik het jammer dat de NTR met Het Groot Dictee gestopt is.

Het lukt me meestal om een logisch opgebouwd verhaal te schrijven. Daarbij pas ik over het algemeen gevoelsmatig de taalregels wel goed toe. Of beter gezegd: ik denk dat ik ze goed toepas. ‘Gebeurt’ of ‘gebeurd’: geen probleem. Maar dat kan veranderen. Vroeger worstelde ik bijvoorbeeld nooit met ‘hun’ of ‘hen’ in een zin. Tegenwoordig vermijd ik die woorden en maak - als het kan - er ‘ze’ van. Of ik pak de ‘Schrijfwijzer’ van Jan Renkema erbij of het ‘Stijlboek’ van de Volkskrant. En nog vaker zoek ik op internet naar de taalregeltjes bij onzetaal.nl van het Genootschap Onze Taal.

In mijn vorige column zag ik bij toeval dat ik opnieuw een taalregel niet goed toepaste. Ik zag staan ‘Mirjam’s moeder’. Hoe kan dat nu weer? Ik heb de door mij verzonden tekst gecheckt en daar stond echt ‘Mirjams moeder’. Dat is goed! Een gevalletje van blind zijn voor je eigen teksten? Zoiets probeer ik op te vangen in mijn begeleidende mail als ik om commentaar op een tekst vraag. “Bij voorbaat bied ik al mijn excuses aan voor de eventuele tik- of schrijfstijlfouten, want als ik een tijd met zo’n verhaal bezig ben, dan word ik op een gegeven moment blind voor mijn eigen fouten. Na een dag rust haal ik ze er vaak feilloos zelf uit. Als ‘verse’ lezer zullen je dergelijke fouten ongetwijfeld opvallen. Schroom niet om ze te noemen.”

Maar had ik wel gelijk? Ik begon te twijfelen. Volgens mij zit bij een medeklinker de ‘s’ vast aan het woord; als een woord eindigt op een klinker dan gebruik je een apostrof en dan een s.
Daarom schreef ik ‘Mieke’s auto’. Wat de naam was van die taalregel: geen idee. Inmiddels weet ik het: ‘bezits-s’.Volgens onzetaal.nl is de officiële regel dat “de bezits-s in principe aan een naam geschreven wordt. Alleen als de ‘s’ de uitspraak van de voorafgaande klank zou veranderen, staat er een apostrof voor de s. Dat is het geval als de laatste lettergreep op één enkele a, i, o, u of y eindigt of op een enkele ‘e’ die als [ee] klinkt.”Ook komt er na een dubbele klinker of tweeklank geen apostrof. Maar om het helemaal compleet te maken (en deze regel wist ik nog wel) komt na een naam die op een hoorbare sisklank eindigt, wel een apostrof maar geen extra ‘s’.

Dus nu ga ik het voortaan goed doen: het is Diks Utrecht, Mariekes Utrecht, Coetzees Utrecht, Anna’s Utrecht, Zoë’s Utrecht, Lars’ Utrecht en Inez’ Utrecht. ‘Mieke’s auto’ is fout, maar ‘Miekes auto in Utrecht’ is oké!


Dik Binnendijk

Bezit-s
Bezit-s volgens het Genootschap Onze Taal




Stuur dit bericht door!


© 2007-2012 AllesoverUtrecht