zondag 25 februari 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOmgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein
Gepubliceerd: 2017-11-16 17:51:14
Door: Groenlinks
Bron: www.cu2030.nl

In de visie wordt vanaf 2023 gestart met de bouw van het ‘Beurskwartier’, evenwijdig aan de Croeselaan. Dit nieuwe stadsdeel bevat ongeveer 3000 nieuwe woningen: zowel koopwoningen als sociale huurwoningen en middenhuur. Ook is er plek ingeruimd voor twee open parken. “Utrecht groeit en het wordt voor veel mensen steeds moeilijker een woning te vinden. GroenLinks wil die groei opvangen ín de stad, niet in het groen daaromheen. We moeten met meer mensen beter en slimmer gebruik maken van dezelfde ruimte. GroenLinks is blij dat in deze visie asfalt omgezet wordt in groen, energieneutrale bouw en er meer sociale huurwoningen bijkomen. En dat het een plan is waar voetgangers en fietsers centraal staan en auto’s op afstand gaan parkeren”, aldus Bollen.

Wel staat GroenLinks kritisch tegenover de sloop van een aantal jaren ‘30 woningen aan de Croeselaan. De woningen vormen een historische lijn in het gebied en zijn typerend voor de bouw uit die tijd. Bollen vraagt het college nadrukkelijk op zoek te gaan naar een creatieve inpassing van de panden aan de Croeselaan en op zoek te gaan naar goede oplossingen voor de bewoners. “Ik heb veel begrip voor het sentiment van de huidige bewoners en dat zij in hun woningen willen blijven. Verhuizen is ingrijpend en betekent ook wat voor je sociale netwerk.” GroenLinks wil dat er in elk geval voor de huurders van sociale huurwoningen een terugkeergarantie komt in het gebied en dat ook met de andere bewoners wordt gekeken of en hoe zij in het gebied kunnen blijven wonen.  

Daarnaast ziet GroenLinks de sloop als een cultuurhistorisch verlies. “We vragen het college te onderzoeken of in ieder geval de gevels geheel of gedeeltelijk behouden kunnen blijven. Wat ons betreft worden meerdere architectenbureaus uitgedaagd om met creatieve voorstellen te komen, waarbij zij enerzijds rekening houden met historische waarden en anderzijds met de openheid van het park." aldus Bollen.

Een ander belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie is de herinrichting van het Westplein. Daar komt een plein aan het water, 500 woningen en een stadsstraat waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. De inzet van GroenLinks is altijd geweest om van het Westplein een leefbare straat te maken. Daarom heeft GroenLinks in 2015 samen met andere partijen een voorstel ingediend om tot max 15.000 autobewegingen per dag op het Westplein te komen. Bollen: “Omdat de haalbaarheid van dit aantal nog onzeker is, wil GroenLinks dat het college aanvullende verkeersmaatregelen neemt om het aantal autobewegingen per dag verder terug te dringen. Die 15.000 blijft voor ons de stip op de horizon waar we naartoe werken. Het vraagt heel wat, maar het kan.”

Tijdens het raadsdebat op 7 december zal GroenLinks met voorstellen komen over de toekomst van de woningen aan de Croeselaan en het verkeer op het Westplein.

Categorie 
nieuws
Mensen 
Monique Bollen donderdag, 16 november, 2017

  meer 

Stuur dit bericht door!

KiesKompas – toelichting standpunten
CU Utrecht beziet ontwikkelingen Nieuwe Zandpad met argwaan
Vrijwilligers in het zonnetje!
Collegetour Utrecht
CU woedend over huurvoorstel voor Voedselbank Ondiep
Initiatiefvoorstel GroenLinks aangenomen: Utrecht krijgt cursussen voor ongedocumenteerden
Maatschappelijk vastgoed verankerd in omgevingsvisie
Bied een tijdelijk alternatief voor de Uithoflijn
Vragen over stiekeme kap bomen Amelisweerd
Komt Villa Vrede op straat te staan?
Spoeddebat Kanaleneiland: Energielabels op het juiste niveau
Snelle winst in Kanaleneiland: Eens maar nooit weer
Is schonere energie ook echt schoner?
GroenLinks bezorgd om start bijstandexperiment
CU: fiets is het ondergeschoven kindje bij draagvlakmeting
ChristenUnie gaat onderzoek doen naar bedelaars in Utrecht
Geen grenzeloze uitbreiding van horeca in Binnenstad
GroenLinks wethouder Lot van Hooijdonk beste jonge bestuurder
GroenLinks wil geen verkoop sociale huurwoningen Stadsherstel Midden-Nederland
Week van de Circulaire Economie
CU Utrecht aan de slag met statenloosheid
Kom naar de Campagne-aftrap!
Nieuwe kampioenen: Stichting Omduw
Utrechtse VVD kiest voor aanpakken bereikbaarheid
Grote steun Westelijke Stadsboulevard en Fris Alternatief
GroenLinks en D66 willen snorfietsers ook in Utrecht naar de rijbaan
Kennismaken met Rachel Streefland
Maak bewonersinitiatief Fris Alternatief voorkeursvariant
Voorstel gelijke rechten en loon voor payrollers
Mondelinge vragen over het verbieden van de Kerstpot
Vooraankondiging Expertmeeting Afval is grondstof 
Kandidaten Utrechtse VVD
Actieplan Middenhuur reguleert overspannen markt
Starheid viert de boventoon in gesprek over de fiets
ChristenUnie en Partij voor de Dieren tegen sloop woningen Croeselaan
'Hoog Catharijne laat minder bedeelden in de kou staan'
Verkiezingsprogramma 2018-2022 Utrechtse VVD: Thuis in Utrecht
Opknapbeurt Leidseveertunnel nog niet klaar
GroenLinks wil cursussen en activiteiten voor ongedocumenteerden
Van wie is Utrecht eigenlijk?


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht