dinsdag 16 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOmgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein
Gepubliceerd: 2017-11-16 17:51:14
Door: Groenlinks
Bron: www.cu2030.nl

In de visie wordt vanaf 2023 gestart met de bouw van het ‘Beurskwartier’, evenwijdig aan de Croeselaan. Dit nieuwe stadsdeel bevat ongeveer 3000 nieuwe woningen: zowel koopwoningen als sociale huurwoningen en middenhuur. Ook is er plek ingeruimd voor twee open parken. “Utrecht groeit en het wordt voor veel mensen steeds moeilijker een woning te vinden. GroenLinks wil die groei opvangen ín de stad, niet in het groen daaromheen. We moeten met meer mensen beter en slimmer gebruik maken van dezelfde ruimte. GroenLinks is blij dat in deze visie asfalt omgezet wordt in groen, energieneutrale bouw en er meer sociale huurwoningen bijkomen. En dat het een plan is waar voetgangers en fietsers centraal staan en auto’s op afstand gaan parkeren”, aldus Bollen.

Wel staat GroenLinks kritisch tegenover de sloop van een aantal jaren ‘30 woningen aan de Croeselaan. De woningen vormen een historische lijn in het gebied en zijn typerend voor de bouw uit die tijd. Bollen vraagt het college nadrukkelijk op zoek te gaan naar een creatieve inpassing van de panden aan de Croeselaan en op zoek te gaan naar goede oplossingen voor de bewoners. “Ik heb veel begrip voor het sentiment van de huidige bewoners en dat zij in hun woningen willen blijven. Verhuizen is ingrijpend en betekent ook wat voor je sociale netwerk.” GroenLinks wil dat er in elk geval voor de huurders van sociale huurwoningen een terugkeergarantie komt in het gebied en dat ook met de andere bewoners wordt gekeken of en hoe zij in het gebied kunnen blijven wonen.  

Daarnaast ziet GroenLinks de sloop als een cultuurhistorisch verlies. “We vragen het college te onderzoeken of in ieder geval de gevels geheel of gedeeltelijk behouden kunnen blijven. Wat ons betreft worden meerdere architectenbureaus uitgedaagd om met creatieve voorstellen te komen, waarbij zij enerzijds rekening houden met historische waarden en anderzijds met de openheid van het park." aldus Bollen.

Een ander belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie is de herinrichting van het Westplein. Daar komt een plein aan het water, 500 woningen en een stadsstraat waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. De inzet van GroenLinks is altijd geweest om van het Westplein een leefbare straat te maken. Daarom heeft GroenLinks in 2015 samen met andere partijen een voorstel ingediend om tot max 15.000 autobewegingen per dag op het Westplein te komen. Bollen: “Omdat de haalbaarheid van dit aantal nog onzeker is, wil GroenLinks dat het college aanvullende verkeersmaatregelen neemt om het aantal autobewegingen per dag verder terug te dringen. Die 15.000 blijft voor ons de stip op de horizon waar we naartoe werken. Het vraagt heel wat, maar het kan.”

Tijdens het raadsdebat op 7 december zal GroenLinks met voorstellen komen over de toekomst van de woningen aan de Croeselaan en het verkeer op het Westplein.

Categorie 
nieuws
Mensen 
Monique Bollen donderdag, 16 november, 2017

  meer 

Stuur dit bericht door!

Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht