zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaOmgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein
Gepubliceerd: 2017-11-16 17:51:14
Door: Groenlinks
Bron: www.cu2030.nl

In de visie wordt vanaf 2023 gestart met de bouw van het ‘Beurskwartier’, evenwijdig aan de Croeselaan. Dit nieuwe stadsdeel bevat ongeveer 3000 nieuwe woningen: zowel koopwoningen als sociale huurwoningen en middenhuur. Ook is er plek ingeruimd voor twee open parken. “Utrecht groeit en het wordt voor veel mensen steeds moeilijker een woning te vinden. GroenLinks wil die groei opvangen ín de stad, niet in het groen daaromheen. We moeten met meer mensen beter en slimmer gebruik maken van dezelfde ruimte. GroenLinks is blij dat in deze visie asfalt omgezet wordt in groen, energieneutrale bouw en er meer sociale huurwoningen bijkomen. En dat het een plan is waar voetgangers en fietsers centraal staan en auto’s op afstand gaan parkeren”, aldus Bollen.

Wel staat GroenLinks kritisch tegenover de sloop van een aantal jaren ‘30 woningen aan de Croeselaan. De woningen vormen een historische lijn in het gebied en zijn typerend voor de bouw uit die tijd. Bollen vraagt het college nadrukkelijk op zoek te gaan naar een creatieve inpassing van de panden aan de Croeselaan en op zoek te gaan naar goede oplossingen voor de bewoners. “Ik heb veel begrip voor het sentiment van de huidige bewoners en dat zij in hun woningen willen blijven. Verhuizen is ingrijpend en betekent ook wat voor je sociale netwerk.” GroenLinks wil dat er in elk geval voor de huurders van sociale huurwoningen een terugkeergarantie komt in het gebied en dat ook met de andere bewoners wordt gekeken of en hoe zij in het gebied kunnen blijven wonen.  

Daarnaast ziet GroenLinks de sloop als een cultuurhistorisch verlies. “We vragen het college te onderzoeken of in ieder geval de gevels geheel of gedeeltelijk behouden kunnen blijven. Wat ons betreft worden meerdere architectenbureaus uitgedaagd om met creatieve voorstellen te komen, waarbij zij enerzijds rekening houden met historische waarden en anderzijds met de openheid van het park." aldus Bollen.

Een ander belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie is de herinrichting van het Westplein. Daar komt een plein aan het water, 500 woningen en een stadsstraat waar maximaal 30 kilometer per uur gereden mag worden. De inzet van GroenLinks is altijd geweest om van het Westplein een leefbare straat te maken. Daarom heeft GroenLinks in 2015 samen met andere partijen een voorstel ingediend om tot max 15.000 autobewegingen per dag op het Westplein te komen. Bollen: “Omdat de haalbaarheid van dit aantal nog onzeker is, wil GroenLinks dat het college aanvullende verkeersmaatregelen neemt om het aantal autobewegingen per dag verder terug te dringen. Die 15.000 blijft voor ons de stip op de horizon waar we naartoe werken. Het vraagt heel wat, maar het kan.”

Tijdens het raadsdebat op 7 december zal GroenLinks met voorstellen komen over de toekomst van de woningen aan de Croeselaan en het verkeer op het Westplein.

Categorie 
nieuws
Mensen 
Monique Bollen donderdag, 16 november, 2017

  meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht