vrijdag 17 augustus 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaArbeidsparticipatie: iedereen moet mee kunnen doen
Gepubliceerd: 2017-10-23 09:44:27
Door: Christenunie
De ChristenUnie wil dat Utrecht een vitale gemeente is waar iedereen meetelt: hoogopgeleide tweeverdieners én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En in een stad waarin iedereen meetelt, moet ook iedereen mee kunnen doen. De ChristenUnie wil daarom dat er in Utrecht werk is en blijft voor iedereen, zodat mensen eigenstandig een minimumloon kunnen verdienen; met of zonder fysieke beperking, lang of kort in Nederland wonend.

De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand gestegen in de gemeente Utrecht. De ChristenUnie wil dat er meer passende werkgelegenheid komt, zodat meer Utrechters kunnen werken. Wel vindt ChristenUnie het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Zo kan vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren naar vermogen ook heel waardevol zijn voor de samenleving en voor iemands welbevinden. Het aantal arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden in Utrecht is te beperkt en hier moet in worden geïnvesteerd.

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Utrecht. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo opleidingen.
 • In Utrecht krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • De sociale werkvoorziening (Utrechts Werkbedrijf) wordt in stand gehouden.
 • De gemeente zoekt samen met het bedrijfsleven en UW naar nieuwe coöperatieve samenwerkingen waardoor kwalitatief goede en voldoende werkplekken aan de onderkant van de arbeidsmarkt gevonden worden.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor de realisatie van de beloofde garantiebanen.
 • De gemeente moet stoppen met de focus op alleen het verdienvermogen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.
 • In de gemeente Utrecht komt maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, waarbij regelluwe zones worden ingesteld
 • De ChristenUnie vindt het hard nodig dat er cultuurverandering komt bij de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen. Het individu moet centraal gezet worden en maatwerk geleverd worden, onder ander richting mensen met fysieke beperking die eigenstandig het minimuminkomen kunnen verdienen.
 • Inburgering van nieuwkomers gaat het snelste als ze snel kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Om ze hierbij te helpen worden statushouders begeleid door een vaste coach.
 • Bij innovatieve ontwikkelingen en inrichting van een meer duurzame en circulaire economie wordt ook nagedacht hoe Utrecht een stad voor iedereen blijft en niet alleen een stad voor hoogopgeleiden wordt.
 • In de gemeente Utrecht wordt verder gewerkt aan een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.


  meer 

Stuur dit bericht door!

CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities
GroenLinks, D66 en CU presenteren coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen'
Gewone Utrechter betaalt de rekening van groen-linkse ‘revolutie’
Gewone Utrechter dupe van groen-linkse ‘revolutie’
Maarten van Ooijen (28) kandidaat wethouder ChristenUnie Utrecht
Voorstel GroenLinks succesvol: fonds helpt Utrechtse jongeren uit problematische schulden
Coalitieonderhandelingen geïnspireerd door de stad
Coalitieonderhandelaars gaan naar De Schalm en de Stadstuin
Pepijn Zwanenberg benoemd tot plaatsvervangend voorzitter Utrechtse gemeenteraad


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht