donderdag 23 november 2017
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaArbeidsparticipatie: iedereen moet mee kunnen doen
Gepubliceerd: 2017-10-23 09:44:27
Door: Christenunie
De ChristenUnie wil dat Utrecht een vitale gemeente is waar iedereen meetelt: hoogopgeleide tweeverdieners én mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. En in een stad waarin iedereen meetelt, moet ook iedereen mee kunnen doen. De ChristenUnie wil daarom dat er in Utrecht werk is en blijft voor iedereen, zodat mensen eigenstandig een minimumloon kunnen verdienen; met of zonder fysieke beperking, lang of kort in Nederland wonend.

De afgelopen jaren is het aantal mensen in de bijstand gestegen in de gemeente Utrecht. De ChristenUnie wil dat er meer passende werkgelegenheid komt, zodat meer Utrechters kunnen werken. Wel vindt ChristenUnie het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Zo kan vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren naar vermogen ook heel waardevol zijn voor de samenleving en voor iemands welbevinden. Het aantal arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden in Utrecht is te beperkt en hier moet in worden geïnvesteerd.

Welke concrete maatregelen moet de gemeente nemen?

 • De gemeente zet binnen de arbeidsmarktregio in op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Utrecht. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo opleidingen.
 • In Utrecht krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • De sociale werkvoorziening (Utrechts Werkbedrijf) wordt in stand gehouden.
 • De gemeente zoekt samen met het bedrijfsleven en UW naar nieuwe coöperatieve samenwerkingen waardoor kwalitatief goede en voldoende werkplekken aan de onderkant van de arbeidsmarkt gevonden worden.
 • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor de realisatie van de beloofde garantiebanen.
 • De gemeente moet stoppen met de focus op alleen het verdienvermogen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.
 • In de gemeente Utrecht komt maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, waarbij regelluwe zones worden ingesteld
 • De ChristenUnie vindt het hard nodig dat er cultuurverandering komt bij de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen. Het individu moet centraal gezet worden en maatwerk geleverd worden, onder ander richting mensen met fysieke beperking die eigenstandig het minimuminkomen kunnen verdienen.
 • Inburgering van nieuwkomers gaat het snelste als ze snel kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Om ze hierbij te helpen worden statushouders begeleid door een vaste coach.
 • Bij innovatieve ontwikkelingen en inrichting van een meer duurzame en circulaire economie wordt ook nagedacht hoe Utrecht een stad voor iedereen blijft en niet alleen een stad voor hoogopgeleiden wordt.
 • In de gemeente Utrecht wordt verder gewerkt aan een lokaal experiment met regelarme bijstand binnen de grenzen van de wet.


  meer 

Stuur dit bericht door!

Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein
ChristenUnie: vruchtbaar slotdebat programmabegroting
Rondje singel wandelen stapje dichterbij dankzij GroenLinks
Burgemeester moet vertrek wijkagenten Overvecht met politie bespreken
Thuis in Utrecht
Speech Heleen de Boer slotdebat programmabegroting
Utrecht verwelkomt nieuw PerspectieF-bestuur
CU-motie aangenomen: innovatie dichter bij welzijnswerkers
Betrek bewoners bij beoordeling sociaal makelorganisaties
Erfpacht: een hoofdstuk afgesloten
Geen Amsterdamse toestanden met deelfietsen in Utrecht
Utrecht neemt voorgoed afscheid van erfpacht
Op werkbezoek bij U2B Heard
Opheldering over inzet politiehelikopters
Daalsepark, dat kan groener!
VVD wil trendbreuk: meer Utrechters uit de bijstand
Advieslijst VVD vastgesteld
Arbeidsparticipatie: iedereen moet mee kunnen doen
Armoede en schulden: voorkomen én genezen 
Laat je inspireren: Utrechtse vrijwilligers
Even voorstellen: bestuursvoorzitter Henriëtte Rikkoert
Pracht van de nacht
CU Utrecht bezorgd om aannamestop Jeugdhulpinstellingen
Ophef over erfpacht
Rik & Anton | Interview met de oude en nieuwe fractiemedewerker Stad & Ruimte
CU Utrecht presenteert concept-verkiezingsprogramma: ‘Een waardevol verhaal voor Utrecht’
ChristenUnie Utrecht presenteert Kandidatenlijst GR2018
Wie, wie, o wie legt er 1,8 miljoen euro op tafel voor Al Fitrah?
Vragen misstanden taalaanbieder
Utrecht hoofdstad van gekaapte computers
Snelle bestrijding ziekte kastanjes nodig
GroenLinks presenteert concept verkiezingsprogramma ‘stad voor iedereen’
Definitieve kandidatenlijst bekend
CU dankbaar voor de kerkenvisie
Gemeenteraad mist kans verminderen vuurwerkoverlast
De Tippelzone: terug bij af
Zoek samen met sekswerkers naar definitieve oplossing tippelzone
De kwestie 'tippelzone' op scherp
Reactie Utrechtse VVD op besluit afblazen tippelzone in De Meern en Leidsche Rijn
‘Meer politieke info voor nieuwkomers’


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht