zondag 21 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaDaalsepark, dat kan groener!
Gepubliceerd: 2017-10-26 18:49:14
Door: Groenlinks
“Ik ben blij verrast dat de wethouder aan de slag gaat met ons voorstel om een nieuw ontwerp te maken voor het Daalsepark. Wat GroenLinks betreft komt er een ‘park met wat bebouwing’ in plaats van ‘bebouwing met wat groen’. Een park draagt bij aan een prettige en gezonde leefomgeving.” aldus GroenLinks raadslid Monique Bollen.

Een voorstel van Bollen om te onderzoeken wat er nodig is om de wens van bewoners uit te laten komen werd eerder aangenomen door de gemeenteraad. Daarop vergeleek de gemeente de kosten voor het huidige plan met die van het bewonersinitiatief. In het onderzoek van de gemeente is de tekening van de bewoners letterlijk overgenomen en uitgewerkt. “Dat kan creatiever. Wat GroenLinks betreft zoekt de gemeente naar een oplossing met behoud van het park als uitgangspunt. Dit stukje stad verdient het om geen overhaaste beslissingen te nemen, het groen wat we volbouwen zal niet snel terugkomen.” zegt Bollen. GroenLinks wil weten of bijvoorbeeld een alternatief met op de hoek een smal gebouw in de hoogte, in plaats van de voorgestelde huizen langs de wegen, financieel haalbaar is. Zo blijft er ruimte over voor het Daalsepark.

 

Categorie 
nieuws
Mensen 
Monique Bollen donderdag, 26 oktober, 2017

  meer 

Stuur dit bericht door!

Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht