zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
Gepubliceerd: 2018-12-10 13:11:26
Door: Christenunie
FietsGisteren diende fractievoorzitter Rachel Streefland namens de ChristenUnie Utrecht een motie in om in Utrecht een Fietsenbank op te richten. Momenteel worden er bijvoorbeeld ook fietslessen gegeven aan mensen die in hun leven nog nooit gefietst hebben. Maar de aanschaf van een fiets is voor sommigen nog een te kostbare drempel. In de gemeenteraadsvergadering van 6 december 2018 werd deze motie raadsbreed aangenomen.

Momenteel worden fietsen die verkeerd of te lang gestald zijn overgebracht naar het gemeentelijk fietsendepot en na een bepaalde tijd verkocht. De ChristenUnie ziet hier echter een mogelijkheid om deze fietsen te doneren aan mensen voor wie het zelf financieel niet haalbaar is om een fiets aan te schaffen: een Fietsenbank. Utrecht profileert zich als een wereldfietsstad en internationale evenementen als de Tour de France en de Vuelta vinden hier plaats. In aanvulling op deze aandacht vinden we het evenwichtig als mensen die het zich niet kunnen veroorloven hulp krijgen bij de aanschaf van een fiets. Fractievoorzitter Rachel Streefland: ‘Utrecht kan pas een wereldfietstad zijn als ook iedere inwoner toegang tot een fiets heeft!’ 

De uitvoering van deze fietsenbank kan van de grond komen door een goede samenwerking tussen het U-pasbureau en het gemeentelijk fietsendepot. De motie draagt het college op om te de mogelijkheden voor een Fietsenbank te onderzoeken. In het voorjaar krijgt de gemeenteraad hier verslag van. 

De motie van de ChristenUnie, die mede ingediend werd door GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en D66, kon rekenen op de steun van alle andere partijen in de gemeenteraad.   meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht