zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
Gepubliceerd: 2018-12-07 15:39:59
Door: Christenunie
In de krant van 15 nov jl. stond het alarmerende bericht over het bestaan van een illegaal prostitutiebedrijf voor jongens in twee Utrechtse woningen. De bewoners worden ervan verdacht een prostitutiebedrijf en escortservice voor jongens vanaf 18 jaar te runnen en dat is in strijd met de minimumleeftijd van 21 jaar die de gemeente heeft ingesteld voor dit beroep.

Daarnaast blijkt, meldt de Tussenvoorziening, dat er steeds meer jonge jongens in Utrecht in beeld komen die zich laten prostitueren en waarbij sprake is van psychische problemen, verslaving, dakloosheid, schulden en van een licht verstandelijke beperking.

De ChristenUnie stelde daarom de volgende vragen aan de burgemeester: 

  1. Heeft het college deze groeiende groep jonge jongens in Utrecht die zich, vaak onder dwang, laten prostitueren wel voldoende in beeld? 
  2. Wat gaat het college doen om dit groeiende probleem van illegale prostitutie van jongens onder de 21 jaar, zoals ook gesignaleerd door de Tussenvoorziening, scherper in beeld te krijgen en welke mogelijkheden ziet het college hier scherper op te handhaven?  
  3. Beschikken de organisaties die zich bezig houden met handhaving en begeleiding over voldoende capaciteit om deze groep in beeld te krijgen en te begeleiden om uit deze penibele situatie te komen?

De burgemeester gaf aan dat de toename aan meldingen inderdaad bekend is bij het college. Omdat in deze beroepsgroep de aard en de omvang onbekend zijn, is het moelijk in te schatten of er een toename van illegale prostitutie is, of dat er beter gesignaleerd wordt.

Wat betreft de hulpverlening verwees burgemeester Van Zanen naar het coalitieprogramma. Door Pretty Woman en De Tussenvoorziening zijn op dit moment uitstappprogramma's ontwikkeld, waarvan de subsidies binnenkort aflopen. Omdat deze subsidie vervalt, is het goed dat er in het coalitieakkoord geld beschikbaar is gemaakt voor innovatieve uitstapprogramma's.

De burgemeester verwees ook naar het actieplan Aanpak Mensenhandel. Dit wordt in het voorjaar ontwikkeld door de ketenregisseur Aanpak mensenhandel. In samenwerking met partners (zoals scholen, loketmedewerkers en hulpverleners) wordt ook beter in beeld gebracht wat deze doelgroep nodig heeft. Hiermee kunnen misstanden zo vroeg mogelijk worden opgespoord. De burgemeester geeft aan dat hij deze groep blijft volgen om te zien of handhaving en begeleiding steeds voldoende zijn.

Fractievoorzitter Rachel Streefland: "De ChristenUnie heeft in het coalitieakkoord sterk ingezet op de aanpak van mensenhandel. Het is goed om te zien dat de afspraken die zijn gemaakt rondom kwetsbare groepen in de prostutite, nu al ingezet worden."   meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht