zondag 16 juni 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
Gepubliceerd: 2018-12-07 15:39:59
Door: Christenunie
In de krant van 15 nov jl. stond het alarmerende bericht over het bestaan van een illegaal prostitutiebedrijf voor jongens in twee Utrechtse woningen. De bewoners worden ervan verdacht een prostitutiebedrijf en escortservice voor jongens vanaf 18 jaar te runnen en dat is in strijd met de minimumleeftijd van 21 jaar die de gemeente heeft ingesteld voor dit beroep.

Daarnaast blijkt, meldt de Tussenvoorziening, dat er steeds meer jonge jongens in Utrecht in beeld komen die zich laten prostitueren en waarbij sprake is van psychische problemen, verslaving, dakloosheid, schulden en van een licht verstandelijke beperking.

De ChristenUnie stelde daarom de volgende vragen aan de burgemeester: 

  1. Heeft het college deze groeiende groep jonge jongens in Utrecht die zich, vaak onder dwang, laten prostitueren wel voldoende in beeld? 
  2. Wat gaat het college doen om dit groeiende probleem van illegale prostitutie van jongens onder de 21 jaar, zoals ook gesignaleerd door de Tussenvoorziening, scherper in beeld te krijgen en welke mogelijkheden ziet het college hier scherper op te handhaven?  
  3. Beschikken de organisaties die zich bezig houden met handhaving en begeleiding over voldoende capaciteit om deze groep in beeld te krijgen en te begeleiden om uit deze penibele situatie te komen?

De burgemeester gaf aan dat de toename aan meldingen inderdaad bekend is bij het college. Omdat in deze beroepsgroep de aard en de omvang onbekend zijn, is het moelijk in te schatten of er een toename van illegale prostitutie is, of dat er beter gesignaleerd wordt.

Wat betreft de hulpverlening verwees burgemeester Van Zanen naar het coalitieprogramma. Door Pretty Woman en De Tussenvoorziening zijn op dit moment uitstappprogramma's ontwikkeld, waarvan de subsidies binnenkort aflopen. Omdat deze subsidie vervalt, is het goed dat er in het coalitieakkoord geld beschikbaar is gemaakt voor innovatieve uitstapprogramma's.

De burgemeester verwees ook naar het actieplan Aanpak Mensenhandel. Dit wordt in het voorjaar ontwikkeld door de ketenregisseur Aanpak mensenhandel. In samenwerking met partners (zoals scholen, loketmedewerkers en hulpverleners) wordt ook beter in beeld gebracht wat deze doelgroep nodig heeft. Hiermee kunnen misstanden zo vroeg mogelijk worden opgespoord. De burgemeester geeft aan dat hij deze groep blijft volgen om te zien of handhaving en begeleiding steeds voldoende zijn.

Fractievoorzitter Rachel Streefland: "De ChristenUnie heeft in het coalitieakkoord sterk ingezet op de aanpak van mensenhandel. Het is goed om te zien dat de afspraken die zijn gemaakt rondom kwetsbare groepen in de prostutite, nu al ingezet worden."   meer 

Stuur dit bericht door!

Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Laat studenten studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Vuelta 2020: zo duurzaam mogelijk en voor alle Utrechters
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht