zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaLessen van de Uithoflijn
Gepubliceerd: 2018-12-21 13:10:54
Door: Christenunie
TramDonderdag 20 december sprak de gemeenteraad over de Uithoflijn. Vrijwel exact een jaar eerder, op 21 december 2017, ontving de gemeenteraad een brief van burgemeester en wethouders waarin stond dat er een akkoord was bereikt over de verdeling van de extra kosten van de Uithoflijn. Zowel de gemeente als de provincie moesten miljoenen extra betalen, in totaal 84 miljoen euro.

Dit leidde tot veel beroering bij de gemeenteraad en provinciale staten, en uiteindelijk tot een onderzoek van de rekenkamers van provincie en gemeente. Hun rapport ‘Samen Sturen’ kwam begin december uit. De hoofdconclusie is dat de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het project Uithoflijn en de informatievoorziening belangrijke tekortkomingen vertoonden. De gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben bij de gezamenlijke aansturing van het project onvoldoende invulling gegeven aan het principe ‘beste voor het project’. Ook deden de rekenkamers een flink aantal aanbevelingen voor verbeteringen.

Motie van wantrouwen

Deze conclusies waren niet mals. Er is veel misgegaan. Tijdens het debat hierover herhaalde ChristenUnie-raadslid Jan Wijmenga de eerdere analyse van Jolande Uringa (raadslid tot maart 2018): ”Het is een ramp voor de stad, we zijn niet alleen veel geld kwijt, maar ook moeten er langer bussen door de stad rijden, met alle overlast daarvan, en is er voor reizigers naar het Science Park geen goed en snel openbaar vervoer.” Een aantal fracties dienden tijdens het debat een motie van wantrouwen in, gericht op wethouder Van Hooijdonk. De ChristenUnie steunde deze motie niet. Jan Wijmenga: ”Ik zie veel verbetering in de manier waarop het project wordt aangestuurd door de wethouder en de gedeputeerde. Ze zijn zeer serieus aan de slag gegaan. Ook zie ik geen aanwijzingen dat de wethouder de gemeenteraad bewust informatie heeft onthouden of informatie zou hebben gestuurd die niet waar was. Daarmee houd ik vertrouwen in deze wethouder.”

Ook een motie van afkeuring, ingediend door de hele oppositie, kreeg geen steun van de ChristenUnie. Wijmenga daarover: ”In andere gevallen zou dit een terechte motie zijn geweest. Maar ook de gemeenteraad heeft steken laten vallen. We zijn niet alert geweest op de signalen die we kregen dat het project verkeerd liep. Bovendien hebben we meerdere keren als raad ingestemd met het project, ook met zaken waarvan de rekenkamers nu tegen ons zeggen dat dat anders had gemoeten. Om dan alleen naar de wethouder te wijzen, dat vind ik niet eerlijk.” Beide moties kregen uiteindelijk geen meerderheid.

Vooruitkijken

De ChristenUnie wilde tijdens het debat niet alleen terugkijken, maar ook vooruit. Om met de aanbevelingen aan de slag te gaan, heeft Jan Wijmenga samen met een aantal andere partijen de motie ‘Lessen voor grote en complexe projecten’ ingediend. Deze motie is unaniem aangenomen. In de motie vraagt de raad om een Utrechtse variant op de landelijke ’Regeling grote projecten’. Hierin moeten duidelijke afspraken komen over de informatievoorziening van de gemeenteraad bij dit soort projecten en over de rol van adviesraden. Tijdens het werk aan Uithoflijn is er ook zo'n raad geweest, maar de Rekenkamers merken op dat er tekortkomingen zijn in de informatieverstrekking tussen raad, college en adviesraad.

Nu de motie is aangenomen zullen snel eerste stappen worden genomen, zoals de organisatie van een expertmeeting en raadsinformatiebijeenkomst. De motie vraagt ook nadrukkelijk om betrokkenheid van de griffie bij deze regeling: het moet een project worden van de gemeenteraad én burgemeester en wethouders. De op te zetten ‘Regeling grote projecten’ zal ook een kader zijn waarin voorbeelden en ervaringen van andere gemeentes en het Rijk worden betrokken. Omdat er de komende tijd andere grote projecten aankomen, zoals de Noordelijke Randweg Utrecht, zal deze ‘Regeling grote projecten’ op korte termijn ingezet kunnen worden.   meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht