woensdag 20 maart 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMantelzorger krijgt structurele ondersteuning
Gepubliceerd: 2018-12-14 13:41:51
Door: Christenunie
Boks - jong en oudCU-wethouder Maarten van Ooijen presenteerde afgelopen week nieuwe maatregelen om mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen. De ChristenUnie wil vrijwilligers, en daarmee ook mantelzorgers, ondersteunen, waarderen en belonen. Daarom zijn we blij met deze ondersteuning voor (overbelaste) mantelzorgers.

In het verkiezingsprogramma vroegen we om meer aandacht voor mantelzorgers, met als een van de concrete maatregelen: ‘De gemeente zorgt voor goede begeleiding en biedt vormen van respijtzorg aan.’ In het voorstel van wethouder Van Ooijen biedt de gemeente onder andere een strippenkaart voor respijtzorg aan om mantelzorg te ontlasten. 

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers vroegen we ook aandacht in ons verkiezingsprogramma: ‘Jongeren die mantelzorger, zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.’ Ook in de maatregelen van het college speelt deze doelgroep een belangrijke rol. 10% van de kinderen en jongeren in Utrecht groeit op in een situatie waarin zij zorgen voor een gezinslid met een ernstige ziekte, aandoening of beperking. Daarom gaat de gemeente Stichting Handjehelpen ondersteunen, die jonge mantelzorgers koppelt aan jonge ervaringsdeskundigen. 

Ondersteuning

Ook andere projecten krijgen ondersteuning van de gemeente, zoals Steunpunt Mantelzorg, Stichting Boogh en Odensehuis ‘Andante’. Hierbij worden vrijwilligers opgeleid om zorgtaken tijdelijk over te nemen van mantelzorgers. Uit een proef blijkt dat mantelzorgers hier de meeste behoefte aan hebben. 

Rachel Streefland: ‘Het is goed om te merken dat het college deze ondersteuning duidelijk in samenspraak met de mantelzorgers heeft opgezet. We willen als ChristenUnie dat vrijwilligers ondersteund, gewaardeerd en beloond worden. Hun inzet, die zich kenmerkt door veel tijd, inzet en liefde voor die ander, maakt dat we als Utrecht een sociale en betrokken stad zijn. We willen als ChristenUnie dan ook initiatieven ruimhartig steunen met betrokkenheid, geld en inspraak. En we hebben de opdracht om mantelzorgers beter op het netvlies van gemeente te laten komen. Hun, vaak barmhartige en belangeloze inzet, moeten we zien en waarderen’.  

Hier lees je meer over de maatregelen die het college de komende tijd neemt.  meer 

Stuur dit bericht door!

Schietpartij 24 Oktoberplein
Reactie na de gebeurtenissen in onze stad
Geschokt door geweld in Utrecht
CU: Geef ruimte aan initiatief en meer specialistisch jongerenwerk
De toekomst van laadpalen in Utrecht
Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven
Kan de Merwedekanaalzone wel 10.000 woningen aan?
Wachten om hulp bij Buurtteams
Utrecht bant foute incasso uit dankzij vragen GroenLinks
Blog 'De gezonde stad'
Partijen willen een Utrechtse Vaccinatiealliantie
Uitwerking GroenLinks voorstel Beurskwartier: meer groen, meer sociale huurwoningen en een plek voor
Rust in de stad: rondetafelgesprek
CU Collegetour in Utrecht
Op naar een plasticvrij Utrecht!
Veiligheid in de stad: mogelijkheden binnen participatiewet
Vragen over hoge kosten kringloopwinkels
Zorg voor de Utrechtse student
Startups in Utrecht
Nee is het nieuwe ja
Symposium CU provincie Utrecht met minister Schouten
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Emmaus Parkwijk
Bang voor de stilte?
Happietaria Utrecht is geopend!
Utrecht is niet voorbereid op de Brexit
Blijf nog wat langer
Vragen over discriminatie in horeca
GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten
College blundert met betaald parkeren Vleuterweide
Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht