zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMantelzorger krijgt structurele ondersteuning
Gepubliceerd: 2018-12-14 13:41:51
Door: Christenunie
Boks - jong en oudCU-wethouder Maarten van Ooijen presenteerde afgelopen week nieuwe maatregelen om mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen. De ChristenUnie wil vrijwilligers, en daarmee ook mantelzorgers, ondersteunen, waarderen en belonen. Daarom zijn we blij met deze ondersteuning voor (overbelaste) mantelzorgers.

In het verkiezingsprogramma vroegen we om meer aandacht voor mantelzorgers, met als een van de concrete maatregelen: ‘De gemeente zorgt voor goede begeleiding en biedt vormen van respijtzorg aan.’ In het voorstel van wethouder Van Ooijen biedt de gemeente onder andere een strippenkaart voor respijtzorg aan om mantelzorg te ontlasten. 

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers vroegen we ook aandacht in ons verkiezingsprogramma: ‘Jongeren die mantelzorger, zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.’ Ook in de maatregelen van het college speelt deze doelgroep een belangrijke rol. 10% van de kinderen en jongeren in Utrecht groeit op in een situatie waarin zij zorgen voor een gezinslid met een ernstige ziekte, aandoening of beperking. Daarom gaat de gemeente Stichting Handjehelpen ondersteunen, die jonge mantelzorgers koppelt aan jonge ervaringsdeskundigen. 

Ondersteuning

Ook andere projecten krijgen ondersteuning van de gemeente, zoals Steunpunt Mantelzorg, Stichting Boogh en Odensehuis ‘Andante’. Hierbij worden vrijwilligers opgeleid om zorgtaken tijdelijk over te nemen van mantelzorgers. Uit een proef blijkt dat mantelzorgers hier de meeste behoefte aan hebben. 

Rachel Streefland: ‘Het is goed om te merken dat het college deze ondersteuning duidelijk in samenspraak met de mantelzorgers heeft opgezet. We willen als ChristenUnie dat vrijwilligers ondersteund, gewaardeerd en beloond worden. Hun inzet, die zich kenmerkt door veel tijd, inzet en liefde voor die ander, maakt dat we als Utrecht een sociale en betrokken stad zijn. We willen als ChristenUnie dan ook initiatieven ruimhartig steunen met betrokkenheid, geld en inspraak. En we hebben de opdracht om mantelzorgers beter op het netvlies van gemeente te laten komen. Hun, vaak barmhartige en belangeloze inzet, moeten we zien en waarderen’.  

Hier lees je meer over de maatregelen die het college de komende tijd neemt.  meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht