woensdag 26 juni 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMantelzorger krijgt structurele ondersteuning
Gepubliceerd: 2018-12-14 13:41:51
Door: Christenunie
Boks - jong en oudCU-wethouder Maarten van Ooijen presenteerde afgelopen week nieuwe maatregelen om mantelzorgers beter te kunnen ondersteunen. De ChristenUnie wil vrijwilligers, en daarmee ook mantelzorgers, ondersteunen, waarderen en belonen. Daarom zijn we blij met deze ondersteuning voor (overbelaste) mantelzorgers.

In het verkiezingsprogramma vroegen we om meer aandacht voor mantelzorgers, met als een van de concrete maatregelen: ‘De gemeente zorgt voor goede begeleiding en biedt vormen van respijtzorg aan.’ In het voorstel van wethouder Van Ooijen biedt de gemeente onder andere een strippenkaart voor respijtzorg aan om mantelzorg te ontlasten. 

Jonge mantelzorgers

Voor jonge mantelzorgers vroegen we ook aandacht in ons verkiezingsprogramma: ‘Jongeren die mantelzorger, zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.’ Ook in de maatregelen van het college speelt deze doelgroep een belangrijke rol. 10% van de kinderen en jongeren in Utrecht groeit op in een situatie waarin zij zorgen voor een gezinslid met een ernstige ziekte, aandoening of beperking. Daarom gaat de gemeente Stichting Handjehelpen ondersteunen, die jonge mantelzorgers koppelt aan jonge ervaringsdeskundigen. 

Ondersteuning

Ook andere projecten krijgen ondersteuning van de gemeente, zoals Steunpunt Mantelzorg, Stichting Boogh en Odensehuis ‘Andante’. Hierbij worden vrijwilligers opgeleid om zorgtaken tijdelijk over te nemen van mantelzorgers. Uit een proef blijkt dat mantelzorgers hier de meeste behoefte aan hebben. 

Rachel Streefland: ‘Het is goed om te merken dat het college deze ondersteuning duidelijk in samenspraak met de mantelzorgers heeft opgezet. We willen als ChristenUnie dat vrijwilligers ondersteund, gewaardeerd en beloond worden. Hun inzet, die zich kenmerkt door veel tijd, inzet en liefde voor die ander, maakt dat we als Utrecht een sociale en betrokken stad zijn. We willen als ChristenUnie dan ook initiatieven ruimhartig steunen met betrokkenheid, geld en inspraak. En we hebben de opdracht om mantelzorgers beter op het netvlies van gemeente te laten komen. Hun, vaak barmhartige en belangeloze inzet, moeten we zien en waarderen’.  

Hier lees je meer over de maatregelen die het college de komende tijd neemt.  meer 

Stuur dit bericht door!

Column: Utrecht verdient haar eigen Oranje leeuwinnen
Medaille voor vrijwilliger brandweer
Even voorstellen: bestuurslid Harmen van Doorn
Mondelinge vragen: MaaS-proefproject Leidsche Rijn
Even voorstellen: bestuurslid Suzanne Verbree
Bijdrage ChristenUnie Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
Speech algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2019
VVD wil proef met “Zweedse drempel”
Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Laat studenten studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Vuelta 2020: zo duurzaam mogelijk en voor alle Utrechters
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht