zondag 16 juni 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVan Johanna naar John
Gepubliceerd: 2018-12-03 16:24:05
Door: Christenunie
De uithof busSommige besluiten zijn niet makkelijk te nemen. De gemeenteraad kreeg het voorstel voorgelegd om de naam van De Uithof te wijzigen naar Utrecht Science Park. Als fractie hebben we daar lang over nagedacht, zouden we het steunen of niet?

Over naamswijzigingen in de openbare ruimte willen we niet lichtzinnig doen. Ons afdelingslid prof. Beatrice de Graaf heeft voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie dit jaar een lezing gehouden over het begrip “Heimat”. Daarin onderbouwde zij onder meer de sterke betrokkenheid die mensen hebben met geografische locaties. In welk gebied je woont, waar je studeert, waar je gevormd bent, daar ga je je mee verbonden voelen. 

Een naamswijziging kan dus een afweging zijn van bekendheid en marketing, zoals de instellingen en bedrijven in het gebied het zien, maar het is óók een wijziging die behoorlijke impact kan hebben op bewoners en degenen die zich met het gebied verbonden voelen. Daarom diende de ChristenUnie samen met andere fracties een motie in om de naam De Uithof te bewaren in het gebied, zodat de geschiedenis zichtbaar blijft. 

Johannapolder

Want in feite herhaalt de geschiedenis zich nu: het gebied "Johannapolder" werd vanaf de jaren vijftig langzaam ontwikkeld voor de universiteit onder de plannaam "De Uithof". Gaandeweg is de naam van het project synoniem geworden voor het gebied en bij de herindeling in 1975 was het de ingeburgerde term. In de Universiteitsbibliotheek is daar een heel leuk boekje over te vinden. 

De laatste jaren is de naam “Utrecht Science Park” meer en meer ingeburgerd geraakt. We hebben gezien dat veel mensen ‘De Uithof’ nog wel gebruiken, maar ook weten waar het ‘Science Park’ ligt. De universiteit en onderzoeksinstellingen die zich in steeds groteren getale op De Uithof vestigen, merken echter dat de gebiedsnaam niet meer dekt wat er gebeurt. Waar ‘De Uithof’ eerst de nevenvestiging van de universiteit was, is het nu een gebied met heel veel activiteiten. 

Als fractie hebben we de argumenten voor en tegen gewogen en uiteindelijk geconcludeerd dat het voor de uitstraling naar buiten toe inderdaad goed zou zijn als de naam “Utrecht Science Park” waaronder in het gebied al jaren samengewerkt wordt, duidelijk zichtbaar en eenduidig gehanteerd wordt. We blijven als fractie geen voorstander van gebruik van het Engels in de openbare ruimte, maar juist dit gebied, met heel veel internationale instellingen, kunnen we een uitzondering accepteren. 

We hebben daarom als fractie, met een ruime meerderheid in de raad, uiteindelijk het voorstel voor de naamswijziging gesteund. Met tegelijk de ondersteuning van de motie om de naam De Uithof in dit gebied te bewaren.   meer 

Stuur dit bericht door!

Het Nieuwe Zandpad: tussen morele worsteling en praktische verbetering
Actieplan geluid: extra aandacht voor kwetsbare groepen
Kijken in een onbekend huishouden
Blog 'Groen, tenzij'
Vragen over verdwenen vluchtelingenkinderen
Ambitieus actieplan helpt Utrechters uit schulden
Schietincidenten Lombok en Zuilen: een complete en gerichte aanpak veiligheid nodig
Jacobidebat met Carla Dik - Designerbaby's
Designerbaby's: het einde van de onvolmaaktheid?
Uitgaven fractiekosten 2018 gepubliceerd
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Houd gemeentelijke daken beschikbaar voor buurtprojecten met zonnepanelen
Vertraging bij het Utrechtse waterstoftankstation
Laat studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Laat studenten studenten, starters en tweeverdieners niet de dupe zijn!
Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos
Meer mogelijkheden voor middeninkomens om in Utrecht te wonen
Voorschool voor Utrechtse kinderen die het echt nodig hebben
CU stelt vragen over de toegankelijkheid van stembureaus
Financiële verantwoording fractiekosten 2018 goedgekeurd
Voorjaarsnota 2019: Scherpe keuzes en meer geld naar betaalbaar wonen en groen
CU: neem geen overhaaste beslissing over Daalsepark
Commissiebijdrage Save: intensief, onmacht en nu verder
Taal en werk: rekenkameronderzoek vraagt om verdere uitwerking
Vuelta 2020: zo duurzaam mogelijk en voor alle Utrechters
Verlaag minimale inkomenseis middenhuur van 4 naar 3 keer maandhuur
Samen werken aan een duurzaam ‘Koningsdag 2020’!
GroenLinks stelt vragen over sluiting Toko Mitra
Utrecht onbereikbaar door autoverbod
Meer groen en behoud oude bomen in Daalsepark
Veilig verkeer, ook voor en door maaltijdbezorgers
GroenLinks wil Urban Sports stimuleren en faciliteren
Merwedekanaalzone in ontwikkeling: fractie bereidt zich voor
CU: verzeker kinderen van gelijke onderwijskansen
Aanvragen bijzondere bijstand voor medische kosten makkelijker dankzij vragen GroenLinks
CU: breng gemeentelijke visie op religieus erfgoed in praktijk
Utrechtse ondernemers voortaan actief in strijd tegen eenzaamheid
Bestuursfunctie GroenLinks Utrecht - Iets voor jou?
Blog 'Woorden en daden: taal verbindt'
Verkeersonveilige kruising Uithof


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht