zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaVan Johanna naar John
Gepubliceerd: 2018-12-03 16:24:05
Door: Christenunie
De uithof busSommige besluiten zijn niet makkelijk te nemen. De gemeenteraad kreeg het voorstel voorgelegd om de naam van De Uithof te wijzigen naar Utrecht Science Park. Als fractie hebben we daar lang over nagedacht, zouden we het steunen of niet?

Over naamswijzigingen in de openbare ruimte willen we niet lichtzinnig doen. Ons afdelingslid prof. Beatrice de Graaf heeft voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie dit jaar een lezing gehouden over het begrip “Heimat”. Daarin onderbouwde zij onder meer de sterke betrokkenheid die mensen hebben met geografische locaties. In welk gebied je woont, waar je studeert, waar je gevormd bent, daar ga je je mee verbonden voelen. 

Een naamswijziging kan dus een afweging zijn van bekendheid en marketing, zoals de instellingen en bedrijven in het gebied het zien, maar het is óók een wijziging die behoorlijke impact kan hebben op bewoners en degenen die zich met het gebied verbonden voelen. Daarom diende de ChristenUnie samen met andere fracties een motie in om de naam De Uithof te bewaren in het gebied, zodat de geschiedenis zichtbaar blijft. 

Johannapolder

Want in feite herhaalt de geschiedenis zich nu: het gebied "Johannapolder" werd vanaf de jaren vijftig langzaam ontwikkeld voor de universiteit onder de plannaam "De Uithof". Gaandeweg is de naam van het project synoniem geworden voor het gebied en bij de herindeling in 1975 was het de ingeburgerde term. In de Universiteitsbibliotheek is daar een heel leuk boekje over te vinden. 

De laatste jaren is de naam “Utrecht Science Park” meer en meer ingeburgerd geraakt. We hebben gezien dat veel mensen ‘De Uithof’ nog wel gebruiken, maar ook weten waar het ‘Science Park’ ligt. De universiteit en onderzoeksinstellingen die zich in steeds groteren getale op De Uithof vestigen, merken echter dat de gebiedsnaam niet meer dekt wat er gebeurt. Waar ‘De Uithof’ eerst de nevenvestiging van de universiteit was, is het nu een gebied met heel veel activiteiten. 

Als fractie hebben we de argumenten voor en tegen gewogen en uiteindelijk geconcludeerd dat het voor de uitstraling naar buiten toe inderdaad goed zou zijn als de naam “Utrecht Science Park” waaronder in het gebied al jaren samengewerkt wordt, duidelijk zichtbaar en eenduidig gehanteerd wordt. We blijven als fractie geen voorstander van gebruik van het Engels in de openbare ruimte, maar juist dit gebied, met heel veel internationale instellingen, kunnen we een uitzondering accepteren. 

We hebben daarom als fractie, met een ruime meerderheid in de raad, uiteindelijk het voorstel voor de naamswijziging gesteund. Met tegelijk de ondersteuning van de motie om de naam De Uithof in dit gebied te bewaren.   meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht