zaterdag 17 maart 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMerwedekanaalzone: duurzame nieuwe stadswijk
Gepubliceerd: 2018-02-08 16:25:36
Door: Groenlinks
Pepijn Zwanenberg

Voorzitter, deze visie gaat over hoe we omgaan met de groei van onze stad. Deze groei is geen doel op zich, maar het is onmiskenbaar dat Utrecht een populaire stad is. Dat uit zich in krapte op de gehele woningmarkt. Met stijgende huizenprijzen en steeds langere wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Niets doen is wat GroenLinks betreft dan ook geen optie. We zullen moeten bijbouwen. Voor GroenLinks is het van belang dat we dat doen binnen onze gemeentegrenzen en niet in het waardevolle groen rondom de stad. Door de transformatie van een gebied als de Merwedekanaalzone maken we van een naar binnen gekeerd, anoniem gebied een hoogstedelijk en kwalitatief woongebied. Onze prioriteit moet hierbij zijn dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat het moet gaan om gezonde duurzame verstedelijking.

GroenLinks onderschrijft de ambities uit deze omgevingsvisie om te komen tot een inclusieve nieuwe stadswijk. Utrecht als stad voor iedereen, of je nu student, starter of senior bent, met of zonder kinderen en met of zonder dikke portomonnaie. Daarom willen we dat er in de Merwedekanaalzone ook substantieel gebouwd wordt voor lage- en middeninkomens. Wat GroenLinks betreft is het percentage sociale woningbouw hier 30%. Zonder voorbehoud. Wonen is geen markt, maar een recht.  Daarom steunen we het amendement van de SP voor 30% sociaal en we steunen daarom ook het amendement van het CDA om het percentage middeldure huur hier te verhogen van 15 naar 25%. Ik loop een paar andere punten, moties en amendementen langs.

Groen en openbare ruimte

GroenLinks is blij met de focus op groen in deze visie. Groen als essentieel onderdeel van dit gebied. Voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en welbevinden van mens en dier. En ook de groene zone aan het kanaal van minstens 29 meter is een aanwinst. We hopen dat er werk gemaakt gaat worden van het aanleggen van ecologische oevers aan het kanaal. En wij vinden het van belang dat er een goede groene verbinding komt door het gebied, van kanaal naar Park Transwijk en daarom steunen we de motie van de Partij voor de Dieren hierover.

Verkeer

De keuze voor de verdichtingspgave leidt ook tot plannen voor langzaamverkeersbruggen over het Merwedekanaal. Dit heeft veel beroering gewekt bij de woonboot- en andere bewoners. En ondanks dat wij voor een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk zijn, kunnen we ons dat heel goed voorstellen. Het is nogal wat als je erachter komt dat er een brug staat ingetekend op de plek waar jij prettig woont. De wethouder vertelde in de commissie dat er overleg was opgestart met de woonbootbewoners maar wij krijgen signalen van mensen die nog niks gehoord hebben. Het is van belang om goed na te denken waar die eventuele brug/bruggen geplaatst worden.  Wat GroenLInks betreft wordt er in ieder geval zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk verloop bij de woonbootbewoners en zo min mogelijk van verplaatsing van bestaande bewoners. En als er toch woonboten moeten verhuizen, dan moet dat wat GroenLinks betreft naar een vergelijkbare plaats. Daarom dienen we hier de motie in ‘Inventarisatie nieuwe ligplaatsen’. Om uit te zoeken waar we vervangende ligplaatsen hebben en waar we ligplaatsen sowieso kunnen toevoegen en onder welke voorwaarden. Ook veel bewoners van Rivierenwijk zijn bezorgd over het effect van de bruggen en dan vooral op het Merwedeplantsoen en de drukte. We kunnen niet al hun zorgen hier nu wegnemen. Maar we moeten hen wel actief betrekken bij de verdere planvorming. Daarom steunen we de motie van de VVD hierover.

Functies

Voorzitter, tot slot, GroenLinks vindt het belangrijk dat er een maximale inzet komt om bestaande waardevolle initiatieven die het gebied nu al een identiteit geven, zoals bijv de Vechtclub, de Stadstuin, de Stadsbrug en de skatehal definitief te laten landen in de toekomstplannen van de Merwedekanaalzone. Daarom steunen we hierover een motie van de Partij voor de Dieren. 
Categorie 
nieuws donderdag, 8 februari, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Van Hooijdonk en Diepeveen opnieuw beschikbaar als wethouder
Nieuwe kampioenen!
ChristenUnie Utrecht maakt zich zorgen over verkeersveiligheid Transwijk
ChristenUnie Utrecht vertelt modern Sint Maartenverhaal tot leven in campagnefilmpje
Welkom op de uitslagenavond van de ChristenUnie in Utrecht!
Stijging minderjarige meisjes en jongens in prostitutie
Utrecht Centraal kleurt ChristenUnie-blauw!
Verkiezingswebsite
ChristenUnie vraagt om actie na stijging minderjarige meisjes en jongens in prostitutie
NLDoet: CU presenteert vrijwilligersode
Meer duidelijkheid voor Utrechtse Airbnb’ers
Meer aandacht voor leefbaarheid in horecakader
ChristenUnie maakt zich grote zorgen om structureel tekort aan gymlocaties
ChristenUnie wint de zilveren medaille voor meest fietsvriendelijke programma
Fietsen in de watten
10 Maart: Landelijke campagneactie Waardig ouder worden
10 maart: waardevol ouder worden
Collegetour: over 'Ik hou van je, buurvrouw!', de conflictbarometer en over je muurtje kijken
Collegetour: over 'Ik hou van je, buurvrouw!', de conflictbarometer en over je muurtje kijken
Interview met raadverlater Jolande Uringa
Laat je fiets in de watten leggen!
ChristenUnie in debat!
KiesKompas – toelichting standpunten
CU Utrecht beziet ontwikkelingen Nieuwe Zandpad met argwaan
Vrijwilligers in het zonnetje!
Collegetour Utrecht
CU woedend over huurvoorstel voor Voedselbank Ondiep
Initiatiefvoorstel GroenLinks aangenomen: Utrecht krijgt cursussen voor ongedocumenteerden
Maatschappelijk vastgoed verankerd in omgevingsvisie
Bied een tijdelijk alternatief voor de Uithoflijn
Merwedekanaalzone: duurzame nieuwe stadswijk
Vragen over stiekeme kap bomen Amelisweerd
Komt Villa Vrede op straat te staan?
Spoeddebat Kanaleneiland: Energielabels op het juiste niveau
Snelle winst in Kanaleneiland: Eens maar nooit weer
ChristenUnie bezorgd over biomassacentrale Utrecht
Is schonere energie ook echt schoner?
GroenLinks bezorgd om start bijstandexperiment
CU: fiets is het ondergeschoven kindje bij draagvlakmeting
ChristenUnie gaat onderzoek doen naar bedelaars in Utrecht


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht