woensdag 12 december 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMerwedekanaalzone: duurzame nieuwe stadswijk
Gepubliceerd: 2018-02-08 16:25:36
Door: Groenlinks
Pepijn Zwanenberg

Voorzitter, deze visie gaat over hoe we omgaan met de groei van onze stad. Deze groei is geen doel op zich, maar het is onmiskenbaar dat Utrecht een populaire stad is. Dat uit zich in krapte op de gehele woningmarkt. Met stijgende huizenprijzen en steeds langere wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Niets doen is wat GroenLinks betreft dan ook geen optie. We zullen moeten bijbouwen. Voor GroenLinks is het van belang dat we dat doen binnen onze gemeentegrenzen en niet in het waardevolle groen rondom de stad. Door de transformatie van een gebied als de Merwedekanaalzone maken we van een naar binnen gekeerd, anoniem gebied een hoogstedelijk en kwalitatief woongebied. Onze prioriteit moet hierbij zijn dat kwaliteit boven kwantiteit gaat en dat het moet gaan om gezonde duurzame verstedelijking.

GroenLinks onderschrijft de ambities uit deze omgevingsvisie om te komen tot een inclusieve nieuwe stadswijk. Utrecht als stad voor iedereen, of je nu student, starter of senior bent, met of zonder kinderen en met of zonder dikke portomonnaie. Daarom willen we dat er in de Merwedekanaalzone ook substantieel gebouwd wordt voor lage- en middeninkomens. Wat GroenLinks betreft is het percentage sociale woningbouw hier 30%. Zonder voorbehoud. Wonen is geen markt, maar een recht.  Daarom steunen we het amendement van de SP voor 30% sociaal en we steunen daarom ook het amendement van het CDA om het percentage middeldure huur hier te verhogen van 15 naar 25%. Ik loop een paar andere punten, moties en amendementen langs.

Groen en openbare ruimte

GroenLinks is blij met de focus op groen in deze visie. Groen als essentieel onderdeel van dit gebied. Voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en welbevinden van mens en dier. En ook de groene zone aan het kanaal van minstens 29 meter is een aanwinst. We hopen dat er werk gemaakt gaat worden van het aanleggen van ecologische oevers aan het kanaal. En wij vinden het van belang dat er een goede groene verbinding komt door het gebied, van kanaal naar Park Transwijk en daarom steunen we de motie van de Partij voor de Dieren hierover.

Verkeer

De keuze voor de verdichtingspgave leidt ook tot plannen voor langzaamverkeersbruggen over het Merwedekanaal. Dit heeft veel beroering gewekt bij de woonboot- en andere bewoners. En ondanks dat wij voor een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk zijn, kunnen we ons dat heel goed voorstellen. Het is nogal wat als je erachter komt dat er een brug staat ingetekend op de plek waar jij prettig woont. De wethouder vertelde in de commissie dat er overleg was opgestart met de woonbootbewoners maar wij krijgen signalen van mensen die nog niks gehoord hebben. Het is van belang om goed na te denken waar die eventuele brug/bruggen geplaatst worden.¬† Wat GroenLInks betreft wordt er in ieder geval zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk verloop bij de woonbootbewoners en zo min mogelijk van verplaatsing van bestaande bewoners. En als er toch woonboten moeten verhuizen, dan moet dat wat GroenLinks betreft naar een vergelijkbare plaats. Daarom dienen we hier de motie in ‚ÄėInventarisatie nieuwe ligplaatsen‚Äô. Om uit te zoeken waar we vervangende ligplaatsen hebben en waar we ligplaatsen sowieso kunnen toevoegen en onder welke voorwaarden. Ook veel bewoners van Rivierenwijk zijn bezorgd over het effect van de bruggen en dan vooral op het Merwedeplantsoen en de drukte. We kunnen niet al hun zorgen hier nu wegnemen. Maar we moeten hen wel actief betrekken bij de verdere planvorming. Daarom steunen we de motie van de VVD hierover.

Functies

Voorzitter, tot slot, GroenLinks vindt het belangrijk dat er een maximale inzet komt om bestaande waardevolle initiatieven die het gebied nu al een identiteit geven, zoals bijv de Vechtclub, de Stadstuin, de Stadsbrug en de skatehal definitief te laten landen in de toekomstplannen van de Merwedekanaalzone. Daarom steunen we hierover een motie van de Partij voor de Dieren. 
Categorie 
nieuws donderdag, 8 februari, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
‚ÄúVernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn‚ÄĚ
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht