vrijdag 21 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaDankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Gepubliceerd: 2018-07-06 11:17:56
Door: Groenlinks
Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Isabelle Diks: “De komende jaren worden versneld miljarden geïnvesteerd in defensiematerieel. Een goede controle door de Tweede Kamer is daarom noodzakelijk.”

Een gemandateerd project is een materieelproject bij Defensie waarvan de besluitvorming plaatsvindt op ambtelijk niveau. Gewoonlijk hebben die projecten een omvang tussen de 25 en 100 miljoen euro. Mandatering is echter ook mogelijk in het geval van weinig riskante en politiek niet gevoelige investeringsprojecten met een grotere financiële omvang. Voorheen werd de Tweede Kamer in de eerste fase niet nader geïnformeerd over de risico’s en eventuele alternatieven.

GroenLinks vindt het wenselijk dat de Tweede Kamer ook in deze verkennende A-fase controle kan uitoefenen. Zo kost de vervanging van de 127mm-kanonnen op de LC-fregatten bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen, terwijl nog onzeker is of dit wel een rendabele investering zal zijn. Diks: “Het is goed te constateren, dat een meerderheid in de Tweede Kamer het met GroenLinks eens is. Bij de uitgave van dergelijke grote bedragen hoort een verstevigde controle.”

Categorie 
nieuws
Mensen 
Isabelle Diks Defensie financieel beleid vrijdag, 6 juli, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Open Fractievergadering
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht