zaterdag 19 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaDankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Gepubliceerd: 2018-07-06 11:17:56
Door: Groenlinks
Tweede Kamer

Tweede Kamerlid Isabelle Diks: “De komende jaren worden versneld miljarden geïnvesteerd in defensiematerieel. Een goede controle door de Tweede Kamer is daarom noodzakelijk.”

Een gemandateerd project is een materieelproject bij Defensie waarvan de besluitvorming plaatsvindt op ambtelijk niveau. Gewoonlijk hebben die projecten een omvang tussen de 25 en 100 miljoen euro. Mandatering is echter ook mogelijk in het geval van weinig riskante en politiek niet gevoelige investeringsprojecten met een grotere financiële omvang. Voorheen werd de Tweede Kamer in de eerste fase niet nader geïnformeerd over de risico’s en eventuele alternatieven.

GroenLinks vindt het wenselijk dat de Tweede Kamer ook in deze verkennende A-fase controle kan uitoefenen. Zo kost de vervanging van de 127mm-kanonnen op de LC-fregatten bijvoorbeeld meer dan 100 miljoen, terwijl nog onzeker is of dit wel een rendabele investering zal zijn. Diks: “Het is goed te constateren, dat een meerderheid in de Tweede Kamer het met GroenLinks eens is. Bij de uitgave van dergelijke grote bedragen hoort een verstevigde controle.”

Categorie 
nieuws
Mensen 
Isabelle Diks Defensie financieel beleid vrijdag, 6 juli, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht