woensdag 21 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
Variapagina‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gepubliceerd: 2018-07-03 22:14:18
Door: Groenlinks
Tweede Kamer Lisa Westerveld

Rekeningen, brieven over veranderende regels, en algemene voorwaarden moeten van GroenLinks zo worden opgesteld dat zoveel mogelijk mensen meteen begrijpen wat er van ze wordt verlangd. Zo worden misverstanden voorkomen en is de kans kleiner dat deze groep zich onbedoeld in de schulden steekt.

Er is een direct verband tussen laaggeletterdheid en schuldenproblematiek. Als mensen betalingsherinneringen krijgen wordt de taal van de brieven vaak lastiger, waardoor de problemen juist voor deze groep groeien.

Daarnaast wil Westerveld dat de overheid het goede voorbeeld geeft: bij wetten moet voortaan een voor iedereen leesbare toelichting worden geschreven. ‘Ik begrijp best dat juristen willen voorkomen dat je een wet op twee manieren kunt uitleggen en dat je de harde regels op die manier moet dichttimmeren,’ aldus Westerveld. ‘Maar we kunnen wel met elkaar afspreken dat iedereen kan nagaan welke afspraken er zijn gemaakt.’

‘Vaak gebruiken we moeilijk Nederlands uit gemakzucht. Dat heeft niets te maken met hoe slim mensen zijn. Veel mensen haken daar op af. Als wij willen dat meer mensen meepraten over wat er in Nederland gebeurt, moeten wij er voor zorgen dat mensen weten waarover we het in de Tweede Kamer hebben.’

Minister van Engelshoven wilde de verzoeken niet overnemen. Ze vindt ze overbodig.

Categorie 
nieuws
Mensen 
Lisa Westerveld laaggeletterdheid dinsdag, 3 juli, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht