vrijdag 18 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Gepubliceerd: 2018-07-12 13:03:54
Door: Groenlinks
 
Kleinrensink: “Er wordt snel vergeten dat het voor mensen met LVB soms lastiger is dan voor andere groepen om gebruik te maken van hulpverlening. GroenLinks wil daarom dat het aanbod van schuldhulpverlening aansluit bij de leefwereld van deze groep en dat ervaren drempels worden weggenomen. Utrecht is een sociale stad en daar hoort bij dat we deze kwetsbare mensen een extra steuntje in de rug geven."
 
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat mensen met een LVB een kwetsbare arbeidsmarktpositie én een verhoogde kans op schulden te hebben. Beide factoren werken als een verhoogd risico op elkaar: schulden verzwakken de arbeidsmarktpositie en een kwetsbare arbeidspositie leidt tot hogere schulden. Daarnaast zijn de oorzaken van schulden bij iemand met een LVB meer uiteenlopend dan bij andere groepen met schulden, doordat zij bijvoorbeeld risico’s van financiële beslissingen niet overzien of afhankelijk zijn van derden.
 
Kleinrensink: "Vaak zijn er eisen zijn om schuldhulpverlening binnen te komen, zoals het invullen van allerlei formulieren. Voor iemand met een LVB is dit soms een onmogelijke opgave." Ze vraagt het college welke stappen er nog meer dan in de huidige werkwijze gezet kunnen worden om deze groep te herkennen en helpen. Hierbij verwijst zij naar de oplossingsrichtingen uit het 'Actieplan LVB, schulden en werk', waarin gepleit wordt voor het wegnemen van drempels en trainingen voor professionals in omgangsvormen voor mensen met een LVB.
Categorie 
nieuws
Mensen 
Julia Kleinrensink donderdag, 12 juli, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht