maandag 24 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Gepubliceerd: 2018-07-12 13:03:54
Door: Groenlinks
 
Kleinrensink: “Er wordt snel vergeten dat het voor mensen met LVB soms lastiger is dan voor andere groepen om gebruik te maken van hulpverlening. GroenLinks wil daarom dat het aanbod van schuldhulpverlening aansluit bij de leefwereld van deze groep en dat ervaren drempels worden weggenomen. Utrecht is een sociale stad en daar hoort bij dat we deze kwetsbare mensen een extra steuntje in de rug geven."
 
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat mensen met een LVB een kwetsbare arbeidsmarktpositie én een verhoogde kans op schulden te hebben. Beide factoren werken als een verhoogd risico op elkaar: schulden verzwakken de arbeidsmarktpositie en een kwetsbare arbeidspositie leidt tot hogere schulden. Daarnaast zijn de oorzaken van schulden bij iemand met een LVB meer uiteenlopend dan bij andere groepen met schulden, doordat zij bijvoorbeeld risico’s van financiële beslissingen niet overzien of afhankelijk zijn van derden.
 
Kleinrensink: "Vaak zijn er eisen zijn om schuldhulpverlening binnen te komen, zoals het invullen van allerlei formulieren. Voor iemand met een LVB is dit soms een onmogelijke opgave." Ze vraagt het college welke stappen er nog meer dan in de huidige werkwijze gezet kunnen worden om deze groep te herkennen en helpen. Hierbij verwijst zij naar de oplossingsrichtingen uit het 'Actieplan LVB, schulden en werk', waarin gepleit wordt voor het wegnemen van drempels en trainingen voor professionals in omgangsvormen voor mensen met een LVB.
Categorie 
nieuws
Mensen 
Julia Kleinrensink donderdag, 12 juli, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Open Fractievergadering
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht