woensdag 21 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaMeer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Gepubliceerd: 2018-07-12 13:03:54
Door: Groenlinks
 
Kleinrensink: “Er wordt snel vergeten dat het voor mensen met LVB soms lastiger is dan voor andere groepen om gebruik te maken van hulpverlening. GroenLinks wil daarom dat het aanbod van schuldhulpverlening aansluit bij de leefwereld van deze groep en dat ervaren drempels worden weggenomen. Utrecht is een sociale stad en daar hoort bij dat we deze kwetsbare mensen een extra steuntje in de rug geven."
 
Uit het onderzoeksrapport blijkt dat mensen met een LVB een kwetsbare arbeidsmarktpositie √©n een verhoogde kans op schulden te hebben. Beide factoren werken als een verhoogd risico op elkaar: schulden verzwakken de arbeidsmarktpositie en een kwetsbare arbeidspositie leidt tot hogere schulden. Daarnaast zijn de oorzaken van schulden bij iemand met een LVB meer uiteenlopend dan bij andere groepen met schulden, doordat zij bijvoorbeeld risico‚Äôs van financi√ęle beslissingen niet overzien of afhankelijk zijn van derden.
 
Kleinrensink: "Vaak zijn er eisen zijn om schuldhulpverlening binnen te komen, zoals het invullen van allerlei formulieren. Voor iemand met een LVB is dit soms een onmogelijke opgave." Ze vraagt het college welke stappen er nog meer dan in de huidige werkwijze gezet kunnen worden om deze groep te herkennen en helpen. Hierbij verwijst zij naar de oplossingsrichtingen uit het 'Actieplan LVB, schulden en werk', waarin gepleit wordt voor het wegnemen van drempels en trainingen voor professionals in omgangsvormen voor mensen met een LVB.
Categorie 
nieuws
Mensen 
Julia Kleinrensink donderdag, 12 juli, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Jo√ęl en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‚ÄėHou de Bikkershof toegankelijk‚Äô
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht