vrijdag 21 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSnorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Gepubliceerd: 2018-07-05 16:26:19
Door: Christenunie
Screen_shot_2011-11-28_at_14.43.52_400x400Ken je de plaatjes, die van de eerlijke brommer? Ze laten zien waar elke fietser regelmatig mee te maken heeft. Als je rustig staat te wachten bij het stoplicht, kunnen de snorfietsen niet anders dan blijven tuffen. De ChristenUnie is daarom erg blij met de financiële dekking die is gevonden om de snorfietsen van de fietspaden op de rijbaan (waar veilig) te laten rijden.

In het Algemeen Dagblad wordt daar verder verslag van gedaan. CU-raadslid Jan Wijmenga: 'Het is goed dat deze stad investeert in verkeersveiligheid. Fietspaden worden steeds voller en snelheidsverschillen brengen altijd risicio's met met zich mee. Deze maatregel zorgt bovendien voor minder blootstelling aan uitlaatgassen. Voor een stad die duidelijk partij kiest voor de fiets is de keuze om snorfietsen van het fietspad te weren dan ook snel gemaakt. Ik ben blij dat deze ambitie uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie zo snel gerealiseerd wordt.'
De verplaatsing van de snorfiets naar de fietspaden is mogelijk omdat de landelijke wetgeving vervroegd aangepast is (per 1 juli hebben gemeenten de keuze om snorfietsen van fietspaden te weren). En hoewel er nog geen geld gereserveerd was in de begroting, blijkt de onverwachte financiële meevaller die deze week bekend werd, genoeg te zijn om de kosten voor de aanpassing te dekken. Goed nieuws voor de fiets!  meer 

Stuur dit bericht door!

Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Open Fractievergadering
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht