maandag 18 februari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSnorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Gepubliceerd: 2018-07-05 16:26:19
Door: Christenunie
Screen_shot_2011-11-28_at_14.43.52_400x400Ken je de plaatjes, die van de eerlijke brommer? Ze laten zien waar elke fietser regelmatig mee te maken heeft. Als je rustig staat te wachten bij het stoplicht, kunnen de snorfietsen niet anders dan blijven tuffen. De ChristenUnie is daarom erg blij met de financiële dekking die is gevonden om de snorfietsen van de fietspaden op de rijbaan (waar veilig) te laten rijden.

In het Algemeen Dagblad wordt daar verder verslag van gedaan. CU-raadslid Jan Wijmenga: 'Het is goed dat deze stad investeert in verkeersveiligheid. Fietspaden worden steeds voller en snelheidsverschillen brengen altijd risicio's met met zich mee. Deze maatregel zorgt bovendien voor minder blootstelling aan uitlaatgassen. Voor een stad die duidelijk partij kiest voor de fiets is de keuze om snorfietsen van het fietspad te weren dan ook snel gemaakt. Ik ben blij dat deze ambitie uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie zo snel gerealiseerd wordt.'
De verplaatsing van de snorfiets naar de fietspaden is mogelijk omdat de landelijke wetgeving vervroegd aangepast is (per 1 juli hebben gemeenten de keuze om snorfietsen van fietspaden te weren). En hoewel er nog geen geld gereserveerd was in de begroting, blijkt de onverwachte financiële meevaller die deze week bekend werd, genoeg te zijn om de kosten voor de aanpassing te dekken. Goed nieuws voor de fiets!  meer 

Stuur dit bericht door!

Startups in Utrecht
Nee is het nieuwe ja
Symposium CU provincie Utrecht met minister Schouten
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Emmaus Parkwijk
Bang voor de stilte?
Happietaria Utrecht is geopend!
Utrecht is niet voorbereid op de Brexit
Blijf nog wat langer
Vragen over discriminatie in horeca
GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten
College blundert met betaald parkeren Vleuterweide
Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht