woensdag 21 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaSnorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Gepubliceerd: 2018-07-05 16:26:19
Door: Christenunie
Screen_shot_2011-11-28_at_14.43.52_400x400Ken je de plaatjes, die van de eerlijke brommer? Ze laten zien waar elke fietser regelmatig mee te maken heeft. Als je rustig staat te wachten bij het stoplicht, kunnen de snorfietsen niet anders dan blijven tuffen. De ChristenUnie is daarom erg blij met de financiƫle dekking die is gevonden om de snorfietsen van de fietspaden op de rijbaan (waar veilig) te laten rijden.

In het Algemeen Dagblad wordt daar verder verslag van gedaan. CU-raadslid Jan Wijmenga: 'Het is goed dat deze stad investeert in verkeersveiligheid. Fietspaden worden steeds voller en snelheidsverschillen brengen altijd risicio's met met zich mee. Deze maatregel zorgt bovendien voor minder blootstelling aan uitlaatgassen. Voor een stad die duidelijk partij kiest voor de fiets is de keuze om snorfietsen van het fietspad te weren dan ook snel gemaakt. Ik ben blij dat deze ambitie uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie zo snel gerealiseerd wordt.'
De verplaatsing van de snorfiets naar de fietspaden is mogelijk omdat de landelijke wetgeving vervroegd aangepast is (per 1 juli hebben gemeenten de keuze om snorfietsen van fietspaden te weren). En hoewel er nog geen geld gereserveerd was in de begroting, blijkt de onverwachte financiƫle meevaller die deze week bekend werd, genoeg te zijn om de kosten voor de aanpassing te dekken. Goed nieuws voor de fiets!  meer 

Stuur dit bericht door!

Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoƶperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joƫl en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
ā€˜Hou de Bikkershof toegankelijkā€™
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht