maandag 24 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaAangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Gepubliceerd: 2018-06-26 18:00:01
Door: Groenlinks
Eerste Kamer

Dit is mogelijk dankzij de dinsdagmiddag in de Senaat aangenomen wet Computercriminaliteit III. De fors uitgebreide bevoegdheden in deze wet betekenen een fundamentele inbreuk op het grondrecht privacy. Hoewel GroenLinks niet principieel tegen een uitgebreidere hackbevoegdheid voor politie is, ontbreken essentiële waarborgen en daarom is er tegen het wetsvoorstel gestemd. Zo is er geen onafhankelijke toetsing achteraf en kan de overheid buiten het parlement om de drempels verlagen om hacken toe te staan. Als hacken zelfs mogelijk wordt voor delicten waar geen zware gevangenisstraf op staat, dan is de proportionaliteit zoek, zo vindt GroenLinks.

Onafhankelijke toetsing achteraf

De GroenLinks-fractie diende een motie in om onafhankelijke toetsing achteraf te organiseren zodat uitgevoerde hackoperaties worden getoetst op de rechtmatigheid en proportionaliteit. ,,Momenteel doet alleen de inspectie van J&V een toets achteraf, zonder op rechtmatigheid te toetsen. De rechtmatigheidstoets gebeurt alleen als een zaak echt voor de strafrechter komt” benadrukt fractievoorzitter Tineke Strik. ,,Het probleem is juist dat veel hackoperaties ten behoeve van opsporing en handhaving niet tot een rechtszaak leiden."

Uitbreiding delicten zonder oordeel van de Kamers

Een fundamenteel bezwaar van de GroenLinks-fractie bestaat uit de mogelijkheid voor de regering om de drempel te verlagen wanneer hacken is toegestaan buiten de Kamers om. Tineke: ,,In Duitsland mag hacken alleen als er levens op het spel staan of de Staat wordt bedreigd. De Nederlandse wet zegt nu dat het bij delicten met een straf van 8 jaar of meer mogelijk is, maar dat dit ook via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan worden uitgebreid naar lichtere vergrijpen. Het parlement wordt hiervoor slechts geïnformeerd.”

In feite is de hackbevoegdheid een inkijkoperatie, een heimelijke doorzoeking en afluisteren ineen. ,,Is zo'n fundamentele inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, waarbij je figuurlijk in iemands huis inbreekt en daar ook blijft zonder dat die persoon het weet, niet reden genoeg om heel precies in de wet vast te leggen wanneer dit wel en niet geoorloofd is. En niet in een AMvB?”, aldus Tineke.

De Autoriteit Persoonsgegevens bestempelde het als unprecedented dat de criteria in de AMvB minder streng kunnen zijn dan in de wet zelf. Tineke: ,,Vanwege de grote inbreuk van de persoonlijke levenssfeer dient deze bevoegdheid met uiterste zorgvuldigheid te worden ingezet en gecontroleerd. Net als bij de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) leiden de gebrekkige waarborgen tot onze tegenstem.”

Categorie 
nieuws
Mensen 
Tineke Strik dinsdag, 26 juni, 2018 Spreektekst GroenLinks Wet Computercriminaliteit III.docx

  meer 

Stuur dit bericht door!

Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Open Fractievergadering
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht