vrijdag 18 januari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaAangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Gepubliceerd: 2018-06-26 18:00:01
Door: Groenlinks
Eerste Kamer

Dit is mogelijk dankzij de dinsdagmiddag in de Senaat aangenomen wet Computercriminaliteit III. De fors uitgebreide bevoegdheden in deze wet betekenen een fundamentele inbreuk op het grondrecht privacy. Hoewel GroenLinks niet principieel tegen een uitgebreidere hackbevoegdheid voor politie is, ontbreken essentiële waarborgen en daarom is er tegen het wetsvoorstel gestemd. Zo is er geen onafhankelijke toetsing achteraf en kan de overheid buiten het parlement om de drempels verlagen om hacken toe te staan. Als hacken zelfs mogelijk wordt voor delicten waar geen zware gevangenisstraf op staat, dan is de proportionaliteit zoek, zo vindt GroenLinks.

Onafhankelijke toetsing achteraf

De GroenLinks-fractie diende een motie in om onafhankelijke toetsing achteraf te organiseren zodat uitgevoerde hackoperaties worden getoetst op de rechtmatigheid en proportionaliteit. ,,Momenteel doet alleen de inspectie van J&V een toets achteraf, zonder op rechtmatigheid te toetsen. De rechtmatigheidstoets gebeurt alleen als een zaak echt voor de strafrechter komt” benadrukt fractievoorzitter Tineke Strik. ,,Het probleem is juist dat veel hackoperaties ten behoeve van opsporing en handhaving niet tot een rechtszaak leiden."

Uitbreiding delicten zonder oordeel van de Kamers

Een fundamenteel bezwaar van de GroenLinks-fractie bestaat uit de mogelijkheid voor de regering om de drempel te verlagen wanneer hacken is toegestaan buiten de Kamers om. Tineke: ,,In Duitsland mag hacken alleen als er levens op het spel staan of de Staat wordt bedreigd. De Nederlandse wet zegt nu dat het bij delicten met een straf van 8 jaar of meer mogelijk is, maar dat dit ook via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan worden uitgebreid naar lichtere vergrijpen. Het parlement wordt hiervoor slechts geïnformeerd.”

In feite is de hackbevoegdheid een inkijkoperatie, een heimelijke doorzoeking en afluisteren ineen. ,,Is zo'n fundamentele inbreuk op iemands persoonlijke levenssfeer, waarbij je figuurlijk in iemands huis inbreekt en daar ook blijft zonder dat die persoon het weet, niet reden genoeg om heel precies in de wet vast te leggen wanneer dit wel en niet geoorloofd is. En niet in een AMvB?”, aldus Tineke.

De Autoriteit Persoonsgegevens bestempelde het als unprecedented dat de criteria in de AMvB minder streng kunnen zijn dan in de wet zelf. Tineke: ,,Vanwege de grote inbreuk van de persoonlijke levenssfeer dient deze bevoegdheid met uiterste zorgvuldigheid te worden ingezet en gecontroleerd. Net als bij de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) leiden de gebrekkige waarborgen tot onze tegenstem.”

Categorie 
nieuws
Mensen 
Tineke Strik dinsdag, 26 juni, 2018 Spreektekst GroenLinks Wet Computercriminaliteit III.docx

  meer 

Stuur dit bericht door!

Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht