donderdag 21 februari 2019
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaAlgemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Gepubliceerd: 2018-06-07 15:17:34
Door: Groenlinks
Heleen de Boer

In het akkoord dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie vrijdag presenteerden worden flinke stappen gezet op duurzaamheid en groen. De coalitie komt met maatregelen voor de grote opgaves op het gebied van wonen, mobiliteit, en de overgang naar schone energie en zorgt er tegelijk voor dat iedereen mee kan profiteren van de groei van de stad.  

De Boer: "Wat GroenLinks betreft is Utrecht een stad voor iedereen. Deze coalitie kiest er nadrukkelijk voor om mensen die om welke reden dan ook niet mee kunnen komen, een steuntje in de rug te geven. We geven meer geld uit aan het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. We gaan aan de slag met gelijke kansen en talentontwikkeling in het onderwijs." 

De grote stappen op duurzaamheid en groen zet deze coalitie onder andere door de milieuzone uit te breiden en daarbinnen toe te werken naar uitstootvrij vervoer in 2030. De koers met meer ruimte voor de voetganger, fiets en het OV en minder auto's wordt volgens de Boer daadkrachtig voortgezet.  

Het nieuwe college heeft de opdracht meer woonruimte te realiseren. De Boer: "De groei van de stad geeft druk op de woningmarkt. Om die druk te verminderen, moet er de komende jaren stevig gebouwd worden." Om wonen in de stad ook betaalbaar te houden voor lage en middeninkomens worden afspraken gemaakt met onder andere projectontwikkelaars, woningcorporaties en huurdersorganisaties om sterker te kunnen sturen op de Utrechtse woningmarkt. 

De Boer sloot haar bijdrage af met een uitgestoken hand naar de oppositie. "Wat GroenLinks betreft is dit nieuwe coalitieakkoord een feest. Maar ik heb eerder in dit huis al gezegd dat een feest pas echt een feest is als iedereen mee kan doen. Dat geldt niet alleen voor mensen en organisaties in de stad, maar ook voor de alle partijen in deze raad." 

 

Nieuw college 

Na afloop van het duidingsdebat vindt de installatie van de nieuwe wethouders plaats. Namens GroenLinks worden Lot van Hooijdonk (Energie, Verkeer, Groen, Dierenwelzijn) en Kees Diepeveen (Wonen, Merwedekanaalzone, Overvecht, Openbare Ruimte) voor een tweede termijn in het Utrechtse college benoemd. Voormalig Tweede Kamerlid Linda Voortman (Werk en Inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening) maakt het drietal GroenLinks-wethouders compleet. Met deze wethouders neemt GroenLinks veel ervaring en daadkracht mee naar het nieuwe college. 

Met de installatie van wethouders Victor Everhardt (D66), Anke Klein (D66), Klaas Verschuure (D66) en Maarten van Ooijen (ChristenUnie) is het Utrechtse college compleet.  

Categorie 
nieuws donderdag, 7 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Vragen over hoge kosten kringloopwinkels
Zorg voor de Utrechtse student
Startups in Utrecht
Nee is het nieuwe ja
Symposium CU provincie Utrecht met minister Schouten
Staatssecretaris Paul Blokhuis bezoekt Emmaus Parkwijk
Bang voor de stilte?
Happietaria Utrecht is geopend!
Utrecht is niet voorbereid op de Brexit
Blijf nog wat langer
Vragen over discriminatie in horeca
GroenLinks wil meer aandacht voor groeiende ongelijkheid tussen buurten
College blundert met betaald parkeren Vleuterweide
Wethouder Van Ooijen “Beste jonge bestuurder”
Vragen tijdens het wachten op plannen voor Rijnenburg
Schone omgeving
Gekte op de Utrechtse huizenmarkt
Luchtfietsen met een metro
Geen vertrouwen meer
Vragen GroenLinks en D66 over rechtsbijstand mensen met laag inkomen
ChristenUnie Utrecht stelt vragen over afvalinzameling op zondag
Meer begeleiding naar werk voor mensen met ernstige psychische aandoening
Maand van de eenzaamheid: vrijwilligers in touw
Kampioenentour: helden van de stad!
Twee zijn beter dan één
Column Floor: meer samen wonen
Stralende gezichten: nieuwe aflevering kampioenentour
Lessen van de Uithoflijn
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
GroenLinks en PvdA roepen wethouder op actie werknemers Picnic te steunen
VVD en D66 willen meer én beter toegankelijke openbare toiletten in Utrecht
Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht