dinsdag 11 december 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaAlgemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Gepubliceerd: 2018-06-07 15:17:34
Door: Groenlinks
Heleen de Boer

In het akkoord dat GroenLinks, D66 en ChristenUnie vrijdag presenteerden worden flinke stappen gezet op duurzaamheid en groen. De coalitie komt met maatregelen voor de grote opgaves op het gebied van wonen, mobiliteit, en de overgang naar schone energie en zorgt er tegelijk voor dat iedereen mee kan profiteren van de groei van de stad.  

De Boer: "Wat GroenLinks betreft is Utrecht een stad voor iedereen. Deze coalitie kiest er nadrukkelijk voor om mensen die om welke reden dan ook niet mee kunnen komen, een steuntje in de rug te geven. We geven meer geld uit aan het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden. We gaan aan de slag met gelijke kansen en talentontwikkeling in het onderwijs." 

De grote stappen op duurzaamheid en groen zet deze coalitie onder andere door de milieuzone uit te breiden en daarbinnen toe te werken naar uitstootvrij vervoer in 2030. De koers met meer ruimte voor de voetganger, fiets en het OV en minder auto's wordt volgens de Boer daadkrachtig voortgezet.  

Het nieuwe college heeft de opdracht meer woonruimte te realiseren. De Boer: "De groei van de stad geeft druk op de woningmarkt. Om die druk te verminderen, moet er de komende jaren stevig gebouwd worden." Om wonen in de stad ook betaalbaar te houden voor lage en middeninkomens worden afspraken gemaakt met onder andere projectontwikkelaars, woningcorporaties en huurdersorganisaties om sterker te kunnen sturen op de Utrechtse woningmarkt. 

De Boer sloot haar bijdrage af met een uitgestoken hand naar de oppositie. "Wat GroenLinks betreft is dit nieuwe coalitieakkoord een feest. Maar ik heb eerder in dit huis al gezegd dat een feest pas echt een feest is als iedereen mee kan doen. Dat geldt niet alleen voor mensen en organisaties in de stad, maar ook voor de alle partijen in deze raad." 

 

Nieuw college 

Na afloop van het duidingsdebat vindt de installatie van de nieuwe wethouders plaats. Namens GroenLinks worden Lot van Hooijdonk (Energie, Verkeer, Groen, Dierenwelzijn) en Kees Diepeveen (Wonen, Merwedekanaalzone, Overvecht, Openbare Ruimte) voor een tweede termijn in het Utrechtse college benoemd. Voormalig Tweede Kamerlid Linda Voortman (Werk en Inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening) maakt het drietal GroenLinks-wethouders compleet. Met deze wethouders neemt GroenLinks veel ervaring en daadkracht mee naar het nieuwe college. 

Met de installatie van wethouders Victor Everhardt (D66), Anke Klein (D66), Klaas Verschuure (D66) en Maarten van Ooijen (ChristenUnie) is het Utrechtse college compleet.  

Categorie 
nieuws donderdag, 7 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht