maandag 17 december 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGroenLinks, D66 en CU presenteren coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen'
Gepubliceerd: 2018-06-01 11:01:31
Door: Groenlinks
GroenLinks fractievoorzitter Heleen de Boer: "Ik ben ontzettend trots op dit akkoord. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die haar kan stoppen. Daarom geven we in dit akkoord twee keer zoveel uit aan de overgang van aardgas naar schone energie en maatregelen voor de fiets. Ook vinden we het belangrijk dat in Utrecht iedereen mee kan doen en investeren we 30 miljoen in armoedebestrijding, schuldhulpverlening en jeugd. Ambities die passen bij Utrecht als een groene en sociale stad."

Gezonde lucht

Het nieuwe college zet de inzet voor gezonde lucht daadkrachtig door en geeft ruim twee keer zoveel uit aan fietsmaatregelen. De Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein worden gefaseerd autovrij en de milieuzone uitgebreid. Op duurzaamheid zetten we verdergaande stappen: in 2030 zijn minimaal 40.000 bestaande woningen van het gas afgehaald.

Stad voor iedereen

De coalitie maakt zich er sterk voor dat Utrecht een stad is waar iedereen mee kan doen. Mensen die nu buiten de armoederegeling vallen, maar wel onder de armoedegrens leven krijgen meer toegang tot voorzieningen. We investeren flink in het voorkomen van schulden en versterken de aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We zorgen voor meer zekerheid voor huisvesting van de Voedselbank.

Wonen

Het is in Utrecht lastig om een betaalbare woning te vinden. Met het nieuwe college gaan we er hard aan werken om meer woonruimte te realiseren. Hiervoor gaan we afspraken maken met onder andere projectontwikkelaars, woningcorporaties en huurdersorganisaties om sterker te kunnen sturen op de Utrechtse woningmarkt. We bouwen woningen voor de lage en middeninkomens.

Overvecht

We gaan in een hogere versnelling verder met het versterken van de wijk Overvecht. Het nieuwe college geeft ruim 40 procent extra uit. Met een jongerencultuurhuis en een tienercollege voor kinderen van 10 tot 14 mét een havo/vwo-kop willen we investeren in de toekomst van de Overvechtse jeugd. Met een jongerenproject om technische MBO's in te zetten om gas te vervangen in woningen Overvecht Noord, verbinden we duurzaamheid met onze sociale ambities.

Wethouders

GroenLinks draagt voor het nieuwe Utrechtse college drie zwaargewichten voor als wethouders: Lot van Hooijdonk (Energie, Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn), Kees Diepeveen (Wonen, Merwedekanaalzone, Overvecht, Openbare Ruimte) en Linda Voortman (Werk en Inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening). Met deze wethouders neemt GroenLinks een veel ervaring en daadkracht mee naar het nieuwe college. Andere beoogde wethouders zijn Victor Everhardt (D66), Anke Klein (D66), Klaas Verschuure (D66) en Maarten van Ooijen (ChristenUnie). Het is voor het eerst dat GroenLinks in Utrecht een wethouder voor de portefeuilles Werk & Inkomen en Wonen levert.

Op donderdag 7 juni wordt het akkoord besproken en vastgesteld in de gemeenteraad en worden de wethouders geïnstalleerd.

Categorie 
nieuws vrijdag, 1 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Mantelzorger krijgt structurele ondersteuning
Vragen CU & VVD leiden tot extra fietsparkeerplekken
ChristenUnie Utrecht pleit succesvol voor een Fietsenbank
ChristenUnie bevraagt prostutitie door jonge jongens
See You/CU 2022!  
GroenLinks: maak korting op praktische zaken met de U-pas mogelijk
“Vernietigend rekenkamerrapport over aansturing Uithoflijn”
Vacature bestuurslid ChristenUnie Utrecht
Van Johanna naar John
Van Uithof naar Utrecht Science Park, met voorzieningen
GroenLinks wil nu vergroening hotelplan Rotsoord
Armoede-aanpak krijgt een stevige verdieping
Ook na Utrechts Centrum voor de Kunsten goede amateurkunsteducatie in Utrecht
Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht