vrijdag 19 oktober 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaGroenLinks, D66 en CU presenteren coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen'
Gepubliceerd: 2018-06-01 11:01:31
Door: Groenlinks
GroenLinks fractievoorzitter Heleen de Boer: "Ik ben ontzettend trots op dit akkoord. We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die haar kan stoppen. Daarom geven we in dit akkoord twee keer zoveel uit aan de overgang van aardgas naar schone energie en maatregelen voor de fiets. Ook vinden we het belangrijk dat in Utrecht iedereen mee kan doen en investeren we 30 miljoen in armoedebestrijding, schuldhulpverlening en jeugd. Ambities die passen bij Utrecht als een groene en sociale stad."

Gezonde lucht

Het nieuwe college zet de inzet voor gezonde lucht daadkrachtig door en geeft ruim twee keer zoveel uit aan fietsmaatregelen. De Oudegracht, Janskerkhof en Stadhuisplein worden gefaseerd autovrij en de milieuzone uitgebreid. Op duurzaamheid zetten we verdergaande stappen: in 2030 zijn minimaal 40.000 bestaande woningen van het gas afgehaald.

Stad voor iedereen

De coalitie maakt zich er sterk voor dat Utrecht een stad is waar iedereen mee kan doen. Mensen die nu buiten de armoederegeling vallen, maar wel onder de armoedegrens leven krijgen meer toegang tot voorzieningen. We investeren flink in het voorkomen van schulden en versterken de aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We zorgen voor meer zekerheid voor huisvesting van de Voedselbank.

Wonen

Het is in Utrecht lastig om een betaalbare woning te vinden. Met het nieuwe college gaan we er hard aan werken om meer woonruimte te realiseren. Hiervoor gaan we afspraken maken met onder andere projectontwikkelaars, woningcorporaties en huurdersorganisaties om sterker te kunnen sturen op de Utrechtse woningmarkt. We bouwen woningen voor de lage en middeninkomens.

Overvecht

We gaan in een hogere versnelling verder met het versterken van de wijk Overvecht. Het nieuwe college geeft ruim 40 procent extra uit. Met een jongerencultuurhuis en een tienercollege voor kinderen van 10 tot 14 mét een havo/vwo-kop willen we investeren in de toekomst van de Overvechtse jeugd. Met een jongerenproject om technische MBO's in te zetten om gas te vervangen in woningen Overvecht Noord, verbinden we duurzaamheid met onze sociale ambities.

Wethouders

GroenLinks draagt voor het nieuwe Utrechtse college drie zwaargewichten voor als wethouders: Lot van Hooijdonk (Energie, Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn), Kees Diepeveen (Wonen, Merwedekanaalzone, Overvecht, Openbare Ruimte) en Linda Voortman (Werk en Inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening). Met deze wethouders neemt GroenLinks een veel ervaring en daadkracht mee naar het nieuwe college. Andere beoogde wethouders zijn Victor Everhardt (D66), Anke Klein (D66), Klaas Verschuure (D66) en Maarten van Ooijen (ChristenUnie). Het is voor het eerst dat GroenLinks in Utrecht een wethouder voor de portefeuilles Werk & Inkomen en Wonen levert.

Op donderdag 7 juni wordt het akkoord besproken en vastgesteld in de gemeenteraad en worden de wethouders geïnstalleerd.

Categorie 
nieuws vrijdag, 1 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht