vrijdag 21 september 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaLinks wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Gepubliceerd: 2018-06-21 15:45:58
Door: Groenlinks
Er is iets geks aan de hand met de woningmarkt: er is een enorm tekort aan betaalbare huurwoningen en tegelijkertijd slinkt het aanbod. Woningen worden gesloopt, verplaatst naar de ‘vrije sector’ of opgekocht door vastgoedspeculanten. Tegelijkertijd moeten mensen gemiddeld ruim acht jaar wachten voor in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

 

‘Absurd,’ vindt Kamerlid Paul Smeulders. ‘Er wordt beleid gevoerd alsof we een overschot aan sociale huur hebben, terwijl mensen met een bescheiden inkomen zitten te springen om een fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Omdat het alleen maar erger wordt, moeten we er nu maar via wetgeving voor zorgen dat het woningaanbod op peil blijft.’

 

Alleen voor regio’s met een forse bevolkingskrimp wordt een uitzondering gemaakt. ‘Je laat geen huizen bouwen waar ze niet nodig zijn. Dat is zonde. Maar in de meeste steden zitten mensen echt om huisvesting te springen. Met alle ellende van dien: huisjesmelkers en speculanten kopen de schaarse ruimte op en buiten de situatie uit. Rechtse partijen roepen dan iets over marktwerking. Maar GroenLinks wil een samenleving waarin iedereen profiteert van onze welvaart.’

 

Het steekt Smeulders dat de verschillen in Nederland alleen maar groter worden. ‘Ik ben naast woordvoerder wonen ook het GroenLinks-Kamerlid dat zich dagelijks bezighoudt met pensioenen en onze sociale zekerheid. De mensen die een wat kwetsbaarder positie in de samenleving hebben worden aan alle kanten gepakt: vaak beginnen ze eerder met werken en gaan ze later met pensioen. En dan kan deze groep ook nog eens met moeite een huis vinden. Dat is toch niet te verkopen?’

 

Het wetsvoorstel is in de afgelopen maanden voorgelegd aan belanghebbenden ter consultatie. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal de wet in de Tweede Kamer worden behandeld.

Categorie 
nieuws donderdag, 21 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Open Fractievergadering
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening
Marcel Vonk vervangt tijdelijk Fred Dekkers
Dankzij GroenLinks meer controle Tweede Kamer op materieeluitgaven Defensie
Hoop en optimisme
Snorfietsen geweerd van de Utrechtse fietspaden
Digitaal auteursrecht: Europarlement wijst controversieel plan af en wil plenair debat
Bijdrage VVD aan Voorjaarsnota debat
Kamervragen GroenLinks over extra bomenkap voor verbreding A27
Minimumloon betekent minimumloon
Ruimte voor de fietser, naar de weg met de snorfiets
‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'
Gelijke behandeling transgender en intersekse personen nu expliciet in de wet
Raad van Europa: door deals met derde landen rechten vluchtelingen vaak geschonden
Negen voorstellen om van de eurotop een succes te maken
The Netherlands presents ambitious Climate Law
Zeven partijen presenteren Klimaatwet
Aangenomen hackwet maakt te grote inbreuk op onze privacy
Kandidaatstelling lijsttrekker Europese verkiezingen
Sargentini krijgt steun voor stevig Hongarije-rapport
Maak kennis met Jan Wijmenga
Links wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Wethouder eruit, raadslid erin: CU Utrecht heeft een nieuwe fractie!
GroenLinks wil meer groen op Rotsoord
Utrechts regenboogzebrapad opgenomen in collectie Centraal Museum
Utrecht fietsstad: ook op het Jaarbeursplein?
Bijdrage ChristenUnie aan debat over coalitieakkoord 2018-2022
Algemene beschouwingen: "Een nog groener en gezonder Utrecht, een stad voor iedereen."
Speech Algemene Beschouwingen 2018
Utrecht: groener, socialer en vol ambities


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht