woensdag 21 november 2018
Versie 3.00.0
  Uw dagelijkse dosis Domstadnieuws!


Aanmelden Mijn AOU

Van Muziekcentrum tot winkelgebouw en Muziekpaleis
Webcam Overzicht


Nieuwspagina
Meer nieuwspagina
Regio nieuwspagina
Opiniepagina
VariapaginaLinks wil gezond aantal sociale huurwoningen bij wet regelen
Gepubliceerd: 2018-06-21 15:45:58
Door: Groenlinks
Er is iets geks aan de hand met de woningmarkt: er is een enorm tekort aan betaalbare huurwoningen en tegelijkertijd slinkt het aanbod. Woningen worden gesloopt, verplaatst naar de ‘vrije sector’ of opgekocht door vastgoedspeculanten. Tegelijkertijd moeten mensen gemiddeld ruim acht jaar wachten voor in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

 

‘Absurd,’ vindt Kamerlid Paul Smeulders. ‘Er wordt beleid gevoerd alsof we een overschot aan sociale huur hebben, terwijl mensen met een bescheiden inkomen zitten te springen om een fatsoenlijk dak boven hun hoofd. Omdat het alleen maar erger wordt, moeten we er nu maar via wetgeving voor zorgen dat het woningaanbod op peil blijft.’

 

Alleen voor regio’s met een forse bevolkingskrimp wordt een uitzondering gemaakt. ‘Je laat geen huizen bouwen waar ze niet nodig zijn. Dat is zonde. Maar in de meeste steden zitten mensen echt om huisvesting te springen. Met alle ellende van dien: huisjesmelkers en speculanten kopen de schaarse ruimte op en buiten de situatie uit. Rechtse partijen roepen dan iets over marktwerking. Maar GroenLinks wil een samenleving waarin iedereen profiteert van onze welvaart.’

 

Het steekt Smeulders dat de verschillen in Nederland alleen maar groter worden. ‘Ik ben naast woordvoerder wonen ook het GroenLinks-Kamerlid dat zich dagelijks bezighoudt met pensioenen en onze sociale zekerheid. De mensen die een wat kwetsbaarder positie in de samenleving hebben worden aan alle kanten gepakt: vaak beginnen ze eerder met werken en gaan ze later met pensioen. En dan kan deze groep ook nog eens met moeite een huis vinden. Dat is toch niet te verkopen?’

 

Het wetsvoorstel is in de afgelopen maanden voorgelegd aan belanghebbenden ter consultatie. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna zal de wet in de Tweede Kamer worden behandeld.

Categorie 
nieuws donderdag, 21 juni, 2018

  meer 

Stuur dit bericht door!

Medaille voor Dress for Success
Snorfiets naar de rijbaan, maar wel zorgvuldig
Betaalbaar en gemengd wonen: inzet GroenLinks bij de woonvisie
Bijdrage Programmabegroting 2018 ChristenUnie Utrecht
Programmabegroting 2018
Centrale vuurwerkshow voor Utrecht
Schone energie voor iedereen: duurzaamheidsleningen voor bewonerscoöperaties
GroenLinks wil stadsbouwmeester die iconische projecten aanjaagt
Speech Programmabegroting 2018
Utrechtse VVD presenteert tegenbegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
Utrechtse VVD presenteert tegenbegegroting: lagere lasten, meer geld voor verkeersveiligheid
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukbergen'
ChristenUnie bezoekt woonwagenkamp 'Beukenkamp'
De nacht komt tot rust
Utrecht zoekt 100 pleegouders
ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 op de bres voor staatlozen
Kampioentour: pleisterplaats in de stad!
Gescheiden afvalinzameling, ook voor luiers?
Bestuurswissel: maak nader kennis met Annebeth en zwaai Ard gedag!
Openheid en vertrouwelijkheid coalitieonderhandelingen
Ook parken vuurwerkvrij tijdens jaarwisseling
Een dak boven het hoofd, ook voor de Voedselbank!
ChristenUnie blijft alert op lichtvervuiling
Stel ook bij studentenhuisvesting eisen aan maximale huurprijs
Maak rookvrije zones in publieke ruimte mogelijk
Bestuurswissel: maak nader met Jeroen en zwaai Herman gedag!
10 oktober Algemene Ledenvergadering
Hoog tijd voor betere voorzieningen Utrecht Science Park
Open Fractievergadering
Kan Utrecht blijven fietsen?
In de put door rioollucht
Bezint eer ge begint!
Kampioenentour gaat door!
Bestuurswissel: maak kennis met Joël en zwaai Mirte gedag!
Stedin: constructieve partner of sta in de weg?
CU bezorgd over veiligheid Utrecht Centraal
‘Hou de Bikkershof toegankelijk’
ChristenUnie blij met resultaten schoolzwemmen
Het reces breekt aan
Meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking bij schuldhulpverlening


Meer weer

© 2007-2012 AllesoverUtrecht